Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Норми підвищення ефективності депозитних операцій комерційних банків в Україні на прикладі Приват Банку 2-3 (2-3 частини)» (ID:20969)

| Размер: 128 кб. | Объем: 68 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеРОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 3
2.1 Аналіз ринку банківських депозитів в Україні 3
2.2 Аналіз депозитних рахунків на прикладі Приватбанку 15
2.3 Схема надання та оформлення депозитного рахунку 27
2.4 Депозитні ризики 33
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ 38
3.1 Основні проблеми та перспективи розвитку ринку депозитних операцій 38
3.2 Напрями підвищення ефективності депозитних операцій 45
ВИСНОВКИ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53
ДОДАТКИ 62

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. - № 1. – С. 3 – 46 (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV (зі змінами та доповненнями).
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99. - № 996 – ХІV (зі змінами та доповненнями) // http: // audit.w3.kiev.ua.
4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (зі змінами та доповненнями).
5. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 зі змінами.
6. Інструкція “Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах”, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 ( зі змінами та доповненнями).
7. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 (зі змінами та доповненнями).
8. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337 зі змінами.
9. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 15.09.04 №435 // http: // www.nau.kiev.ua.
10. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної ва¬люти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затверджена постановою Правління НБУ від 12 липня 2000 р. № 283 (зі змінами та доповненнями).
11. Методика розрахунку економічних нормативів регулюван¬ня діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регу¬лювання діяльності банків в Україні), схвалена постановою Правління НБУ від 28 листопада 2003 р. № 489.
12. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”, затверджені постановою Правління НБУ від 15.03.2004 №104.
13. Методичні рекомендації про порядок реорганізації, реструктуризації комерційних банків, затверджені постановою Правління НБУ від 9 жовтня 2000 р. № 395.
14. План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 26.07.2004, № 0918 зі змінами.
15. Положення Про валютний контроль , затверджене По¬становою Правління НБУ від 08 лютого 2000 р. № 49.
16. Постанова Правління НБУ № 637 від 15.12.2004р. “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” зі змінами.
17. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами Міністерства фінансів України від 25.04.2000.
18. Положення “Про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України”, затверджена постановою Правління НБУ від 16.12.2002 №508.
19. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637.
20. Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затверджене постановою Правління НБУ від 19.03.2003 № 114.
21. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою Правління НБУ № 369 від 28 серпня 2001 р.
22. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу від 20.05.2003, № 0381.
23. Положення “Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України”, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.98 за № 114 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – Вип. 7. – 1998. – С. 3 – 8 ( зі змінами та доповненнями).
24. Положення про здійснення переказування коштів у національній та іноземній валюті щодо оплати робіт та послуг нерезидентів, затверджена постановою Правління НБУ від 12.02. 2003 р. № 508.
25. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затверджене постановою Правління НБУ від 06.08.2003 № 325.
26. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, затверджена постановою Правління НБУ від 05 березня 2003 р. № 82.
27. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензії, письмових дозволів та ліцензії на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 р. № 275.
28. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій від 16.07.2004,
№ 0897.
29. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України від 05.11.2004, № 1413.
30. Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, затверджене постановою Правління НБУ від 29 січня 2003 р.№ 36.
31. Положення про порядок відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам у разі їх ліквідації, затверджене постановою Правління НБУ від 23.01.2001 № 56/5247.
32. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління НБУ від 27.08.2001 № 367.
33. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах, затверджене постановою Правління НБУ від 13.01.2005 № 639.
34. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 №516.
35. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньо¬економічними операціями, затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 514 зі змінами.
36. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 24.12.2003 № 584.
37. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255.
38. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ № 221 від 16.06.2005р.
39. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб від 02.11.2004, № 1402.
40. Правила Національної системи масових електронних платежів, затверджені постановою Правління НБУ від 11.01.2005, № 0025.
41. Правила бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 498 // http: // www.nau.kiev.ua.
42. Александрова Н.Г. Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. –СПб, Питер 2002
43. Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). – К.: Максимум, 2000.
44. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.- К., КНЕУ, 2002
45. Банки и банковское дело / Под. ред. И.Т.Балабанова. – Спб.: Питер, 2000.
46. Банки Украины, СНГ, стран Балтии - 2004. Сфера услуг для банка и офиса.- К., Изд-во КБС-Издат , 2004
47. Банківські операції: Підручник: Затв. Мін. освіти та науки України / За ред. А. М. Мороза. -2-ге вид., виправ. і доп. -К., КНЕУ 2002
48. Банківські операції / В.І.Капран: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 208 с.
49. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Аудит банков / Финанси и статистика , 2005
50. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 1-4-те вид., виправ. і доп. – К.: Знання, 2004.
51. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках. – К.: Знання, 2006, 595 с.
52. Введение в банковское дело / Под ред. Г.Асхауэра. –Москва, Научная книга, 1996
53. Вересюк А. Банки совершенствуют работу банкоматов // Банков¬ская практика за рубежом.- 2005.- № 9.- C. 52-54.
54. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародний банківській бізнес: базові категорії, поняття, терміни: Навчальний словник-довідник. – Львів: Магнолія-плюс , 2005 – 311 с.
55. Галлямова А.З. Драгоценные металлы в структуре финансовых ак-тивов // Банковское дело.- 2005.- № 8.- C. 30-32.
56. Гладких Д. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 13-15.
57. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров я держави // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 26-33.
58. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: Пер. с англ.- Москва, Весь мир, 2003
59. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навч. посібник. – К.: Алеута, 2004. – 478 с.
60. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти ор¬ганізації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа.- 2005.- № 3.- C. 40-52.
61. Діденко О. М. та ін. Інституційний розвиток банківської системи // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 70-76.
62. Долан Э. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. –Москва-Ленинград, Профико 1991
63. Енциклопендія банківської справи України / Редкол. Стельмах В.С. та ін. НБУ, Ін-т незалежних експертів. -К., Молодь, Ін Юре 2001
64. Зайцев О. Достойный конкурент банкомату // Банковская прак¬тика за рубежом.- 2005.- № 5.- C. 66-73.
65. Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського обліку // Вісник НБУ.- 2005.- № 8.- C. 40-42.
66. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: Підручник: Затв. Мін. освіти і науки України.- Тернопіль, Карт-бланш, 2004
67. Кавторева Я. Валютные операции: порядок осуществелния и учет.- Харьков, Изд. дом ФАКТОР , 2003
68. А. Ідентифікація, аналіз та управління опе¬раційними ризиками в українських банках // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 7-11.
69. Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті. – Х.: Право, 2004.
70. Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
71. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках. – К.: КНЕУ, 2002. – 404 с.
72. Кірєєв О.І., Любунь О.С., Кравець М.П. та ін. Внутрішній аудит у банку: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с.
73. Коваленко М.А., Біленко В.М. Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 472 с.
74. Колодізєв О.М., Яременко О.Р. Гроші та кредит: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: Видавничий Дім Інжек , 2004. – 156 с.
75. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія.- К. Кондор, 2004
76. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 21-23.
77. Краевая А. Wachovia и Visa внедряются в студенческие городки // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 10.- C. 38-39.
78. Кротюк В. Л., Міщенко В. І. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 3-9.
79. Кулинич И. Н. Форфейтинговые операции как направление исполь-зования валютных ресурсов банка // Актуальні проблеми економіки.- 2005.- № 9.- C. 58-64.
80. Масленченков Ю. С., Тронин Ю. Н. Работа банка с корпоративными клиентами: Учеб. пособие.- Москва, ЮНИТИ, 2003
81. Масленченков Ю.С. Дубанков А.П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка. –Москва, БДЦ-пресс 2002
82. Мещеряков А. А. Вплив перерозподілу доходів у середині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 60-63.
83. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. М.І. Савлука.- К., КНЕУ 2002
84. Мілай А.О. Кредитно-розрахункові операції: Навч. посібник: - К.: МАУП, 2004. – 204 с. – Бібліогр.: С.197-200.
85. Міщенко В.І. Банківські операці. Підручник. – К.: Знання , 2006. – 727 с.
86. Морсман Эд. М. Кредитный департамент банка. Организация эффективной работы: Пер. с англ.- Москва, Альпина Паблишер 2003
87. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О.С.Любунь: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2004. – 352 с.
88. Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 89-94.- Початок у № 3.
89. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. – 4-те вид. – К.: Алеута, 2004. – 500 с.
90. Організація та порядок здійснення внутрішнього контролю за бухгалтерськими операціями // Банківський аудитор.- 2005.- № 2.- C. 2.
91. Основи банківської справи / І.Ф.Прокопенко: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 410 с.
92. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – К.: Алеута, 2005. – 158 с.
93. Пархоменко В. Річна фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 1.- C. 2-16.
94. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестеційне кредитування: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К., КНЕУ, 2002
95. Прокопенко І.Ф. Ганін В.І., Соляр В.В. Маслов С.І. Основи банківської справи. Навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.
96. Ринок цінних паперів / В.Г. Пасічник: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ ЦНЛ, 2005. – 248 с.
97. Сабиров С. Новая диалектика финансового и управленческого учета в банке // Банковский менеджмент.- 2005.- № 9.- C. 16-20.
98. Савлук М. Банківська система - барометр економіки // Урядовий кур єр.- 2005.- № 212.- C. 8.
99. Смовженко Т., Другов О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 34-37.
100. Снігурська Л. Операції банків з андерайтингу та їх облік // Вісник НБУ.- 2005.- № 4.- C. 43-47.
101. Сухарський В.С. Ощадна банківська справа: основи теорії і практики. – Київ, Знання, 1999.
102. Суховерхова Л. А. Требования по банковским гарантиям // Между-народные банковские операции.- 2005.- № 4.- C. 38-46.
103. Тиркало Р.И. Банківська справа Навч. посібник. – Тернопіль, Карт-бланш, 2004.
104. Турбанов А. В. Система страхования вкладов: текущее состояние и перспективы развития // Деньги и кредит.- 2005.- № 9.- C. 3-7.
105. Шимкович В. Классификация клиентов как средство увеличения прибыли // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 10.- C. 40-46.

Дополнительная информация2989
Заказ Заказать Купить «Норми підвищення ефективності депозитних операцій комерційних банків в Україні на прикладі Приват Банку 2-3 (2-3 частини)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аналіз депозитних операцій комерційного банку.
  • Активні операції комерційних банків
  • Підвищення ефективності активних операцій комерційних банків
  • Активні операції комерційних банків
  • Активні банківські операції та їх класифікація
  • Валютні операції комерційних банків
  • Інвестиційна діяльності комерційних банків
  • ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
  • Валютні операції комерційних банків (на прикладі АКБ „...”)
  • Депозитні операції. Міжбанківський ринок кредитних ресурсів
Cгенерировано за 0.162640 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів