Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік, аналіз і контроль поточних зобов язань (без додатків)» (ID:20415)

| Размер: 148 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП
Розділ I. Економічна сутність та значення поточних зобов’язань в діяльності підприємства
1.1. Визначення зобов’язань, їх класифікація та роль в діяльності суб’єктів господарювання
1.2. Оцінка зобов’язань в обліку
1.3. Основні методичні прийоми здійснення контролю та аналізу поточних зобов’язань
Розділ II. Організація та методика обліку поточних зобов’язань
2.1. Організація та методика обліку поточних зобов’язань
2.2. Особливості методики та організації обліку короткострокових векселів, розрахунків з учасниками та іншими операціями, доходів майбутніх періодів
2.3. Організація обліку поточних зобов’язань в комп’ютерному середовищі
Розділ III. Методика та організація контролю і аналізу поточних зобов’язань
3.1. Організація та методика контролю поточних зобов’язань
3.2. Організація та методика аналізу поточних зобов’язань
3.3. Застосування методики аналізу поточних зобов’язань на базовому підприємстві
Висновки
Список використаних джерел

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436 - IV.
2. Закон України “Про оплату праці” № 108/95 від 24.03.1995 р., який введено в дію 1 травня 1995 р
3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р. (із змінами та доповненнями від 22.06.2000 №1829-III)
4. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 №1576-12 зі змінами та доповненнями..
5. Закон України „Про загальне обов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності і витратами, обумовленими народженням та похованням” № 2240-III від 18.01.2001 р.
6. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (зі змінами і доповненнями) №1058-IV від 09.07.2003 р.
7. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” № 1533-III від 02.03.2000 р.
8. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійними захворюваннями, що викликали втрату працездатності” № 1105-XIV від 23.09.1999р.
9. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”від 22.05.1997 №283/97 ВР зі змінами та доповненнями. .
10. Закон України „Про підприємство” від 06.24.1993 №3318-12, зі змінами та доповненнями в.
11. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р. №889-IV, зі змінами та доповненнями
12. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997. №168/97 – ВР, зі змінами та доповненнями.
13. Закон України „Про систему оподаткування” від 22.12.1998 №33-14 зі змінами та доповненнями
14. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001р.№2374-ІП.
15. Закон України «Про порядок погашення заборгованостей платниками податку перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ.
16. Інструкція „Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування Наказ МФУ від 30.11.99. №291 (із змінами від 12.12.2003р. № 671
17. Кодекс законів про працю, затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.1971 р. зі змінами та доповненнями
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 Зобов язання , затверджене наказом Міністерством фінансів України від 20.10.99р. №246, зі змінами і доповненнями.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №25 Фінансовий звіт суб єкта малого підприємництва , затверджене наказом Міністерством фінансів України від 29.11.99р. №290, зі змінами і доповненнями.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №26 Виплати працівникам , затверджене наказом Міністерством фінансів України від 31.12.99р. №318, зі змінами і доповненнями.
21. 1 С: Підприємство. Конфігурація „Бухгалтерський облік” для України. Редакція 2. Руководство по веденню обліку (опис конфігурації). – М.: Фірма „1С”.2005 – 307 с.
22. Азаренков Г. Ф. Економічний аналіз. — Х.: ХДЕУ, 2003. — 208с.
23. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. — Л.: Бескид Біт, 2003. — 152с.
24. Балгаш О.М. Управління підприємством в перехідний період. – К., 2001, 240с.
25. Бойчик Й. М., Харів Т. С., Хопчан М. І. Економіка підприємств. Навч. посібник.- Львів: Сподом, 2000
26. Болюх М. А. Економічний аналіз. — К.: КНЕУ, 2003. — 555с.
27. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І.. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. – К.:КНЕУ, 2001. – 540 с.
28. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський і фінансовий облік: підручник для студентів „Облік і аудит” вищ. навч. закл. — Житомир: ПП. „Рута”, 2002. — 688с.
29. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 672с.
30. Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П. Звітність підприємства. — Житомир: ЖДТУ, 2005. — 427с.
31. Бухгалтерський облік і фінансова звітність - об єкти фінансового контролю. — К.: Атіка Ельга-Н, 2003. — 303с.
32. Бухгалтерський облік у документах. — К.: Пектораль, 2005. — 396с.
33. Бухгалтерський облік. — Х.: Видавничий будинок Фактор , 2004. — 511с.
34. Вербило О. Ф., Бойко З. І. Бухгалтерський облік. — К.: НАУ, 2004. — 424с.
35. Вербицка Л. В. “Теорія бухгалтерського обліку” Нав.- метот. Посібник - К. : Логос, 1999 р.
36. Вітвицька Н. С., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 408с.
37. Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 166с.
38. Гарасим П. М., Бруханський Р. Ф., Хомин П. Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку. навч. пос. – 2003, - 368с.
39. Гаценко О. П., Стрибуль О. В. Бухгалтерський облік. — К.: Ун-т Україна , 2005. — 198с.
40. Голов С. Ф., Костюченко В. М. “Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами”. – К.: “Екаунтинг”, 2005р. 976 с.
41. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: А.С.К., 2005. — 266с.
42. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. — К.: Знання-Прес, 2003. — 206с.
43. Должанський М. І. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. — Львів: ЛБІ НБУ, 2003. — 494с.
44. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / За ред. Й. М. Петровича- 3-тє вид., випр. - К.: Т-во Знання, КОО, 2002. – 412с.
45. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди - К.: Знання-Прес, 2001 – 301с.
46. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
47. Завгородний В.П. “Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита” - К: А.С.К., 1998г., 360с.
48. Захожай В. Б., Базась М. Ф., Матюха М. М., Базась В. М. Бухгалтерський облік у галузях економіки. — К.: МАУП, 2005. — 968с.
49. Іванієнко В. В. Фінансовий аналіз. — Х.: ВД ІНЖЕК , 2003. — 168с.
50. Ковальов А.И., Привалів В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економіки й маркетингу, 2000
51. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз. — Х.: ВД ІНЖЕК , 2003. — 209с.
52. Косміна Р. М. Бухгалтерський облік. — К.: Вища школа, 2003. — 174с.
53. Кужельний М.В. Магістерські програми. Облік і аудит: Програма „Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю”.2004/2005 навч. рік /Кол. авт. Під кер Кужельного М.В.. – К.:КНЕУ,2004. – 408 с.
54. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 528с.
55. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік. — К.: ЦУЛ, 2003. — 624с.
56. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999
57. Матієнко-Зубенко І. І., Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку – К.: КНЕУ, 2004 р. – 287 с.
58. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. — К.: Вища школа, 2003. — 278с.
59. Митрофанов Г.В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. – К.: КТЕУ, 1993. – 348с.
60. Пушкар М. С. Фінансовий облік: підручник. – Тернопіль: Карт – Бланк, 2002. – 628с.
61. Руденок О. Бухгалтерський облік: Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – Х.: Фактор, 2003. – 312 с.
62. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. - К, 2004. – 654с.
63. Сич Є. М. Управлінський аналіз діяльності суб єктів господарювання. — К.: Аспект-Поліграф, 2004. — 204с.
64. Тарасенко Н. В., Грудзевич У. Я. Економічний аналіз. — Л.: ЛБІ НБУ, 2003. — 411с.
65. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 784с.
66. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. Нормативно–практичні матеріали. – Львів: „інтелект-захід”, 2001. – 728с.
67. Чацкіс Ю. Д., Лисюк О. М., Михайлова Т. П. Облік активів, капіталу і зобов’язань. – Донецьк, 2003, с. 315
68. Шарманська В. М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. — К.: Знання-Прес, 2003. — 268с.
69. Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. №8. 2002.
70. Збірник систематизованого законодавства//Оплата праці та інші виплати працівникам. Бліц інформ.№5.2005

Дополнительная информация2488
Заказ Заказать Купить «Облік, аналіз і контроль поточних зобов язань (без додатків)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Методика та організація обліку аудиту та аналізу поточних зобов’язань підприємства + реферат + анотація + доповідь + роздатковий матеріал
  • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ І ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  • Облік, аналіз та аудит поточних зобов'язань підприємства
  • Організація обліку поточних зобов'язань (на прикладі ТОВ “Омега”)
  • Облік поточних зобов’язань в діяльності підприємств роздрібної торгівлі
  • Облік зобов’язань
  • Облік довгострокових зобов’язань - дипломна
  • Бухгалтерський облік зобов’язань та цільового фінансування
  • Аналіз короткострокових займів підприємства
  • Організація і методика аудиту довгострокових та поточних зобов’язань на підприємстві
Cгенерировано за 0.149337 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів