Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Вдосконалення роботи комерційних банків з проблемними кредитами на прикладі АКБ Приват Банк (2-3 розділ дипломної + вступ + висновки)» (ID:20383)

| Размер: 110 кб. | Объем: 82 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
2. Аналіз проблемних кредитів в ЗАТ АКБ Приватбанк. 8
2.1Аналіз структури та обсягів проблемних кредитів в ЗАТ АКБ Приватбанк 8
2.2Існуюча методика оцінки проблемних кредитів 15
3. Напрямки вдосконалення системи аналізу та оцінки роботи в ЗАТ АКБ Приватбанк 41
3.1Шляхи вдосконалення методики оцінки та запобігання проблемних кредитів 41
3.2Поліпшення роботи ЗАТ АКБ Приватбанк з клієнтами, що мають проблемні кредити 50
Висновки 71
Список літератури 77
Додатки 82

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Конституція України, Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Цивільний кодекс України № 435-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 17, ст.144
3. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, ст.144
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30
5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 29, ст.238
6. Постанова НБУ вiд 27.08.2004 № 411 Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків Зареєстровано: Мін юст України вiд 07.09.2004 № 1105/9704
7. Постанова НБУ вiд 10.08.2004 № 377 Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні Зареєстровано: Мін юст України вiд 20.08.2004 № 1043/9642
8. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.1998 за №141.
9. Положення про кредитування „ПриватБанк” Затверджено постановою Правління „ПриватБанк”
10. Адаменко С.І. Характеристика та класифікація загроз у банківській системі України // стратегічна панорама, № 4, 2004
11. Аржевитин С. Проблемы банковской системы Украины в ХХІ столетии // Мир денег. – 2005. - №6. – С. 22-23.
12. Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 21—23 травня 2003 р. — К., 2003. — С. 5
13. Банки заслуговують на аванс довіри вкладників // Урядовий кур’єр. — 2004. — 9 грудня (№ 235).
14. Банківське право. Навч. посібник за ред. О.А. Костюченка – К., АСК, 2000
15. Банківське право: українське і європейське / за ред. П. Д. Біленчук – К.: Атіка, 2001
16. Білокінь Г. М. Банківський нагляд та аудит. — Київ: ІТЦ НБУ, 2001. —155с.
17. Бренд Р. Банковская система и контроль за банковской деятельностью в условиях рыночной экономики. — Мюнхен, 1994. — С. 135
18. Волощук І. Шляхи формування конкурентоспроможності банківської системи України // Вісник НБУ. – 2001. - №6. – С. 19-21.
19. Вступ до банківської справи / Під ред. М.І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — С. 93
20. Гамидов Г. Н. Банковское и кредитное дело. - Москва: ЮНИТИ, Банки и биржи, 2002.
21. Гегенхаймер Гері. Закон про комерційні банки: основні розділи та положення // Матеріали семінару “Закон про комерційні банки та його роль в забезпеченні умов ефективної банківської діяльності в Україні” (Україна, Пуща-Озерна, 4—5 червня 1999 р.). — К., 1999. — С. 4
22. Грудзевич У. Проблеми розвитку комерційних банків на регіональному рівні // Регіональна економіка. – 2001. - №2. – С. 59-66.
23. Деньги. Кредит. Банки. Банковские системы отдельных стран: Учебник для вузов./ Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, А.В.Печникова и др. Под ред. Е.Ф.Жукова. -М.: Банки и биржи, 2001. -622c.
24. Донченко Л. Проблемні банки – головний біль банківської системи країни // Вісник НБУ. – 2000. - №10. – С.6-7.
25. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. — М.: БЕК, 1994. —С. 27
26. Загородній А.Г. та ін. Фінансовий словник. — 4-е вид. випр. і доп. — К.: Знання, 2002. — С. 277, 376
27. Заруба Ю. О. Конкурентоспроможність комерційного банку // Фінанси України. – 2001. – №2. – С. 119-124.
28. Карманов Є. В. Банківське право України: Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2000. — 464 с.
29. Качан О.О. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — С. 37—38 Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. — 3-е вид. — К.: А.С.К., 2003. — С. 52—61
30. Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування // Банківська справа. – 2000. - №2. – С. 28-29.
31. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — Киев: МАУП, 2003.
32. Кротюк В. Стратегія і тактика розвитку банківської системи // Вісник НБУ. – 2000. - №10. – С. 2-3.
33. Лавренчук В. Банківська система як основа легального бізнесу в Україні // Економічний часопис. – 2001. - №3. – С. 13-16.
34. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 20.07.1999 за № 358.
35. Методичні рекомендації щодо контролю за роботою комерційних банків за кореспондентськими рахунками, затверджені постановою Правління НБУ від 04.11.1999 за № 539.
36. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. — К.: Т-во “Знання”, 2004. — С. 282
37. Наказ ДПА України “Про організацію документальних перевірок” від 07.08.1997 за №283.
38. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 11—13
39. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. — М.: Юрист, 1997. —С. 25
40. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. — С. 160—161
41. Остапець А. І., Остапець А. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2000. - №8. – С. 114-117.
42. Пасічник В.В. Банківський нагляд правові засади та проблеми здійснення // Банківське право України / Під заг. ред. А.О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. — С. 238
43. Полицатто В.П. Разумное регулирование и банковский надзор. Создание институциональных рамок для банков. — Вашингтон, ИЭР МБ, 1992. — С. 3—4
44. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт. — М.: ИНФРА-М, 1996, — С. 139
45. Про деякі підсумки діяльності комерційних банків України у 2003 році. // Асоціація Українських банків. – с. 1-3.
46. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93
47. Раєвський К.Є., Конеопатська Л.В., Домрачев В.М. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення – „Банківський нагляд” – 2003 рік
48. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України // Банківська справа. – 2000. - №5. – С. 43-45.
49. Селіванов А.О. Банківське право України. Навч. посібник, – Х.: ІнЮре, 2000
50. Сергієнко І., Мар янович Г., Горбачук В. Міжнародні аспекти кредитно-податкової політики України // Економіка Украни. – 2001. - №2. – С. 13-18.
51. Смовженко Т., Хміль Л. Проблеми вдосконалення діяльності комерційних банків в економіці України // Регіональна економіка. – 2001. - №1. – С. 163-169.
52. Советское административное право / Под ред. П.Т. Василенкова. — М.: Юрид. лит., 1990. — С. 240—268
53. Солтис Я. Сучасний стан і основні чинники стабільності банківської системи України // Економічний часопис. – 2001. - №3. – С. 10-11.
54. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М.: Все для вас , 1993 — С. 23
55. Цивільне право України: Підруч.: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К., 2002.
56. Шаров О. Проблеми залучення іноземного капіталу до банківського сектора України // Економічний часопис. – 2001. - №3. – С. 25-27.
57. Шелудько Н. М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2000. - №1. – С. 25-28.
58. Юшко И. Проблемы регулирования банковской деятельности в Украине // Економічний часопис. – 2001. - №3. – С. 11-12.
59. http://kandydat.com.ua/analitika/6_12.htm
60. http://www.zn.kiev.ua/nn/show/439/38244/
61. www.finiz.ru. Банки: Рейтинг 20-ти найбільших банків світу (За даними The Banker, липень 2002).
62. www.bank.gov.ua

Дополнительная информация2448
Заказ Заказать Купить «Вдосконалення роботи комерційних банків з проблемними кредитами на прикладі АКБ Приват Банк (2-3 розділ дипломної + вступ + висновки)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Управління проблемними кредитами в банку
 • АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ В БАНКУ
 • Інвестиції комерційних банків
 • Операції банків на валютному ринку України та перспективи їх розвитку
 • Управління проблемними кредитами в банку
 • Кредитна політика банку та механізм її реалізації
 • АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
 • Регулювання фінансової стабільності банку
 • Регулювання фінансової стабільності банку
 • Діяльнсіть комерційних банків
 • РИНОК ПОСЛУГ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Cгенерировано за 0.195272 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...