Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Податкова культура як фактор економічної і соціальної стабільності держави» (ID:20068)

| Размер: 160 кб. | Объем: 123 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти оподаткування 6
1.1. Поняття податкової культури 6
1.2. Значення податкової культури для забезпеченні економічної і соціальної стабільності держави 11
1.3. Функції податкової системи та їх реалізація в Україні 21
РОЗДІЛ 2. Діагностика стану і розвитку податкового середовища і податкової культури в Україні 28
2.1. Становлення податкових відносин в Україні 28
2.2. Загальна характеристика сучасної податкової системи України 51
2.3. Аналіз стану податкових відносин 72
РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи підвищення рівня податкової культури в Україні 85
3.1. Проблемні аспекти формування податкової культури в Україні 85
3.2. Перспективи підвищення рівня податкової культури в Україні 97
Висновки 123
Література 124
Додаток А. Інформація про надходження платежів до Державного бюджету України в розрізі видів економічної діяльності станом на 1 січня 2007 року 133
Додаток Б. Інформація про надходження платежів до Державного бюджету України в розрізі видів економічної діяльності станом на 1 квітня 2007 року 134
Додаток В 135

Литература1. Азаров М. Я. Податки – плата за цивілізацію // Урядовий кур’єр. – 2002. – №180. – 1 жовтня. – С.12.
2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №38. – Ст. 502.
3. Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. — 2002. — № 8. — С. 11-19.
4. Аналіз розвитку податкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / А.М. Шиш; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.
5. Білостоцька В. О., Островецький В. І. Податкове навантаження в Україні //Фінанси України. — 2002. — №12. — С. 75-80.
6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
7. Бюджетний моніторинг: Аналіз положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”. – Київ, 2004. – 51 с.
8. Взаємозв'язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / А.Я. Новак / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
9. Вишневский В., Липницкий Д. Оценка возможности снижения налогового бремени в переходной экономике // Вопр. экономики. — 2000. — № 2. — С. 107-117.
10. Владко І. Що змінилося в нормах амортизації // Газета "Все про бухгалтерський облік " – 2005. –№ 56. –ст.3.
11. Воїнова Т., Павленко О. Деякі питання формування податкової культури в сучасних умовах // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 37. – С. 55–59.
12. Вплив оподаткування на розвиток підприємництва в трансформаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.П. Мельникова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — укp.
13. Выходец А., Кизилова Э. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками. – Киев, 1999. – С. 4.
14. Голубенко С.В. В Україні достатньо середньої спеціальної освіти, щоб працювати податковим інспектором // День. – 1997. – №6. – С.8–9.
15. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
16. Громадським звязкам – підвищену увагу // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 41. – С. 21.
17. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990 – №31. – Ст.429.
18. Державна податкова служба в цифрах і фактах : 2001 рік. // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 12. – С. 8.
19. Ефективність функціонування податкового механізму / С.В. Каламбет // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N24. — С. 274-276.
20. Європейський вибір: Послання Президента України до Верховної Ради України. — К.: Преса України, 2002. — 96 с.
21. Жаліло Я.А., А.Ю. Сменковський. Податкова реформа в Україні в контексті стратегії економічного зростання // Стратегічна панорама. -2003. -№3-4.
22. За единый и неделимый! // Бизнес. – 2001. – №47. – 19 ноября. – С.74–75.
23. Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України, затверджене Указом Президента України від 12 березня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – №54.
24. Загорський В. Податки для конкурентоспроможної економіки // Дзеркало тижня. –2006. –№17 (596).
25. Закон України „Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р. в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України . – 1997. – №16. – Ст. 119 (з наступними змінами та доповненнями).
26. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями).
27. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР (В редакції Закону N 1352-IV від 28.11.2003).
28. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. (з наступними змінами і доповненнями).
29. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. (з наступними змінами і доповненнями).
30. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94 (з наступними змінами і доповненнями).
31. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
32. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №16. – Ст. 119.
33. Закон України „Про внесення змін до Закону Української РСР „Про державну податкову службу в Українській РСР” від 7 липня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №39. – Ст. 575.
34. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 р. (назва дана в редакції Закону України від 7 липня 1992 р.) //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №6. – ст. 37 (з наступними змінами та доповненнями).
35. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” 22 травня 2003 року № 889-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). -2003. -N 37., ст.308.
36. Закон України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 1 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №10. – Ст.44 (з наступними змінами та доповненнями).
37. Закон Української РСР „Про систему оподаткування” від 25 червня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №39. – Ст. 510.
38. Закон Української РСР „Про економічну самостійність Української РСР” від 3 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – №34. – Ст.499.
39. Закон Української РСР „Про перелік міністерств та інші органи державного управління Української РСР” від 13 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №26. – Ст. 290.
40. Золотько І.А. Податкова система: Навчальний посібник - К.КНЕУ, 2004.-204 с
41. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб.- Київ: ЦУЛ, 2003.- 260 с.
42. Карпець О. Свято податкопатології. // Дзеркало тижня. -2004. -№ 13
43. Кокшарова С.М. Податки в Україні. Навчальний посібник. К.:СІРА, 2005. –343 с.
44. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.16.
45. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 13 липня.
46. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 13 липня.
47. Концепція адміністративної реформи в Україні, затверджена Указом Президента України від 22 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – №21. – 11 червня. – Ст. 32.
48. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки від 1 листопада 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №48. – Ст. 632.
49. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. К:ДПА, 2003 рік..
50. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. К:ДПА, 2003 рік.
51. Кужель О.В. Формування паритетності інтересів. – К., 2002. – 200с.
52. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками // Дебет-кредит. –2001. –№44. [http://www.dtkt.com.ua/ debet/ukr/2001/44/44pr17.html]
53. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права: Учебное пособие. - Харьков: Легас, 2003.-384с.
54. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
55. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
56. Ляпіна К. Завдання адміністративної реформи в податковій сфері, її матеріальне та кадрове забезпечення // Адміністративна реформа в податковій сфері: Мат. наук.-практ. семінару. – К. – 2000. – С.36–38.
57. Механізми державного управління в сфері оподаткування з урахуванням принципів еволюційної економіки: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.В. Балабан; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 19 с. — укp.
58. Наказ Державної податкової адміністрації України „Про організаційну структуру органів державної податкової служби” від 16 липня 2003 р. №355 // Архів Державної податкової адміністрації України за 2003 рік.
59. Налоги и налогообложение / Под. ред. Романовского М.В., Врублевской О.В. – СПб. – 2000. – 528с.
60. Недюха М., Задояний М. Шляхи гуманізації відносин платників податків та податківців // Економіка, фінанси, право. – 2002. – №9. – С.6–10.
61. Онищенко В.А. Організація роботи з платниками податків у податковій службі України // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 28. – С. 49–60.
62. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. -К.:,КНЕУ, 2001.-240с.
63. Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.П. Бадида / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
64. Організаційно-управлінська структура податкової служби України: шляхи реформування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / В.М. Москаленко; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2006. — 22 с. — укp.
65. Організація і методика податкових перевірок. Навчальний посібник / О.П. Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 288 с.
66. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
67. Податки в Україні: від каральної до стимулюючої функції : Зб. наук. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.: Альтерпрес, 2003. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 22).
68. Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / А.І. Крисоватий; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2006. — 32 с. — укp.
69. Податкова служба США: досвід, напрацювання, перспективи // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 31. – С. 62–63.
70. Податкове право: Навч. посіб. / Г.В.Бех, О.О.Дмитрик, Д.А.Кобильник та ін.; За ред. Проф. М.П.Кучерявенка. –К.:Юрінком Інтер, 2003. –400 с.
71. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 353 від 28.12.2000.
72. Положення „Про Державну податкову адміністрацію України”, затверджене Указом Президента України від 13 липня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – №29. – 04 серпня. – Ст. 1200 (з наступними змінами та доповненнями).
73. Положення „Про Міністерство економіки України” затверджене Указом Президента України від 23 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №43. – 10 листопада. – Ст. 1826 (з наступними змінами та доповненнями).
74. Положення „Про Міністерство фінансів України”, затверджене Указом Президента України від 26 серпня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – №35. – 17 вересня. – Ст. 1785 (з наступними змінами та доповненнями).
75. Полюхович В.І. Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність; Теньков С.О. Коментар до Закону України „Про державну податкову службу в Україні”// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №3. – 320с.
76. Постанова Верховної Ради України “Про прийняття за основу проекту Податкового кодексу України” від 13 липня 2000 р. №1868// www.nau.com/cgi- www.nau.com/cgi-bin/nauonlu.exe?pwr1+88914_t+guest.
77. Постанова Верховної Ради України “Про проект Податкового кодексу України” від 29 листопада 2001 р. №2827 // www.nau.com/cgi-bin/nauonlu.exe?pwr2+92054_t+guest.
78. Постанова Верховної Ради України “Про спеціальну процедуру розгляду у третьому читанні проекту Податкового кодексу України” від 20 грудня 2001 р. №2906 // www.nau.com/cgi-bin/nauonlu.exe?pwr2+92096_t+guest.
79. Постанова Верховної Ради України „Про основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні” від 13 грудня 1995 р. // Голос України. -1996. – 10 січня.
80. Постанова Верховної Ради України „Про Основні положення податкової політики в Україні” від 4 грудня 1996р. №561 //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – Ст. 40.
81. Постанова Верховної Ради України „Про податкову політику в Україні та заходи щодо удосконалення податкового законодавства” від 12 травня 1999р. №641 //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №27. – Ст. 222.
82. Постанова Верховної Ради України „Про проект концепції податкової політики в Україні” від 3 березня 1995 р. №89 // www.nau.com/cgi-bin/nauonlu.exe?pwr1+88914_t+guest.
83. Постанова Верховної Ради Української РСР „Про реалізацію Закону „Про економічну самостійність Української РСР” від 3 серпня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1990 – №34. – Ст.500.
84. Постанова Кабінету Міністрів України „Питання Міністерства економіки України” від 6 березня 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – №8. – Ст. 163.
85. Постанова Кабінету Міністрів України „Питання Міністерства фінансів України” від 27 лютого 1993 р. № 147 // Бізнес. – 1993. – №15. – С.35;
86. Постанова Кабінету Міністрів України „Про схвалення Програми формування високої податкової культури населення та підтримки зусиль органів державної податкової служби, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів” від 19 квітня 1999 р. №636.
87. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет- представництво Президента України, 2004.
88. Про систему оподаткування - Закон України в редакції Закону від 18.02.1997р. № 7797 із змінами від 25 березня 2005 року N 2505-IV, від 5 квітня 2005 року N 2509-IV із змінами й доповненнями.
89. Проект податкового кодексу України реєстр. №9935 від 14.05.2002 р. // www.rada.gov.ua.195.230.149.70.7777/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=12147&pf35401=22018.
90. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
91. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
92. Розвиток державної податкової політики в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Н.О. Беспала; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2006. — 20 с. — укp.
93. Суголов П. Податкове адміністрування як фактор фіскального тиску // Адміністративна реформа в податковій сфері: Мат. наук.-практ. семінару. – К. – 2000. – С.39-44.
94. Сулим В. Поняття податкової дисципліни // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 34. – С. 61–64.
95. Указ Президента України „Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” від 23 липня 1998 р. // Голос України. – 1998. – №143 (з наступними змінами та доповненнями).
96. Указ Президента України „Про заходи щодо реформування податкової політики” від 31 серпня 1996р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – №146.
97. Указ Президента України „Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – №50. – 31 грудня. – Ст. 11 (з наступними змінами та доповненнями).
98. Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” від 3 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – №27. – 20 липня. – Ст. 1 (з наступними змінами та доповненнями).
99. Указ Президента України „Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих податкових адміністрацій” від 22 серпня 1996 р. //Урядовий кур’єр. – 1996. – №144 (з наступними змінами та доповненнями).
100. Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко та ін. Податкова система України:
підручник/ - К.: Либідь, 1994.-464 с
101. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
102. Фіскальна політика в перехідній економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.М. Жовтанецький / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2002. — 20 с. — укp.
103. Формування податкової культури як завдання процесу модернізації ДПС України // Науковий вісник ДПА України. –2003. –№4(22).
104. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування податкової системи» від 19 лютого 2007 р. № 56-р м.
105. Аналіз розвитку податкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / А.М. Шиш; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.
106. http://tax-in-ua.ad3.info/
107. http://www.sta.gov.ua/news.php3?11877
108. http://www.sta.gov.ua/news.php3?11386
109. http://www.sta.gov.ua/zakon.php3?597
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Соціально-правова держава
 • Соціально-правова держава
 • Проблема становлення соціально-правоаої держави в Україні
 • Проблеми розбудови соціально-правової держави
 • Становлення та розвиток соціальної правової держави України
 • Податкова політика та державний бюджет України
 • Конспект з культурології
 • Юридична природа соціальної держави
 • Контрольна з культури
 • Культура ділового спілкування
 • Соціальна політика сучасної держави.
Cгенерировано за 0.062240 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...