Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Дефіцит державного бюджету та джерела його фінансування» (ID:20029)

| Размер: 426 кб. | Объем: 138 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1.Теоретична сутність бюджетного дефіциту 7
1.1 Бюджет як головний показник фінансового стану держави 7
1.2 Поняття дефіциту бюджету 15
1.3 Сутність державного боргу та управління ним 22
Розділ 2. Оцінка стану бюджету в Україні 36
2.1 Аналіз дохідної частини державного бюджету України 36
2.2 Аналіз виконання видаткової частини державного бюджету 55
2.3 Оцінка бюджетної політики в Україні 72
Розділ 3. Напрями збалансування державного бюджету України та шляхи подолання його дефіциту 81
3.1 Пропозиції щодо використання джерел покриття дефіциту бюджету 81
3.2 Методи управління державним боргом 90
3.3 Зарубіжний досвід регулювання бюджетних відносин та можливості впровадження його в Україні 106
Висновки 119
Список використаної літератури 127
Додаток А. Структура доходів зведеного бюджету України в 2001-2005 рр. 134
Додаток Б. Показники зведеного бюджету та інфляція в 2001-2005 рр. 135
Додаток В. Дефіцит/профіцит державного бюджету в 2002-2006 рр. (помісячно) 136
Додаток Г. Динаміка щомісячних видатків Державного бюджету України на обслуговування державного боргу за 2002 – 2006 роки 139
Додаток Д. Відношення державного прямого та гарантованого боргу України до валового внутрішнього продукту в 1998-2006 рр. 140
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року №2542-ІІІ.
3. Закон України „Про Державний бюджет України на 1999 рік” від 31.12.1998 № 378-XІV.
4. Закон України „Про Державний бюджет України на 2000 рік” від 17.02.2000 № 1458-ІІІ.
5. Закон України „Про Державний бюджет України на 2001 рік” від 07.12.2000 № 2120-ІІІ.
6. Закон України „Про Державний бюджет України на 2002 рік” вiд 20.12.2001 № 2905-III.
7. Закон України „Про Державний бюджет України на 2003 рік”. Затв. 26 груд. 2002 р. № 380-IV // Голос України.- 2003.- 10 січ.- С. 4-8.
8. Закон України „Про Державний бюджет України на 2004 рік” від 27 листопада 2003 року N 1344-IV.
9. Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” від 23 грудня 2004 року N 2285-IV.
10. Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” від 20 грудня 2005 року N 3235-ІV.
11. Закон України «Про державний внутрішній борг України» від 16 вересня 1992 року № 2604-XII.
12. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2004 рік ” від 19 червня 2003 року N 987-ІV.// Голос України. –2003. –№129.
13. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік ” від 24 червня 2004 року N 1854-ІV.
14. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік” від 21 червня 2005 року N 2678-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2005. –№27. –Ст.367.
15. Наказ Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" № 604 від 27 грудня 2001 року.
16. Наказ Міністерства фінансів України “Про запровадження нової бюджетної класифікації України” від 03.12.1997 р. № 265.
17. Аналіз закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Доходи. Проект ПЕФР: Підтримка реформи місцевих бюджетів. [http://www.sefr.kіev.ua/downloads/?lng=0&іd=135]
18. Аналіз основних напрямків бюджетної політики на 2003 р.. Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету, Червень 2002р.
19. Аналіз Проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" // http://www.parlament.org.ua/іndex.php?actіon=news&іd=12& ar_іd=1227&as=0
20. Бакун О. Ціна надмірного державного споживання // Вісник Національного банку України. – 1998. - №10. – С. 49-51.
21. Бюджетна система України: Навчальний посібник (За ред. С.О.Булгакової). – К.: КНТЕУ, 2003. -288 с.
22. Бюджетний дефіцит і його регулювання у перехідній економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.І. Д'яконова; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2000. — 18 с.
23. Бюджетний моніторинг: Аналіз положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”. – Київ, 2004. – 51 с.
24. Бюджетний моніторинг: Аналіз положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”. – Київ, 2005. – 18 с.
25. Бюлетень Національного банку України. –2006. –№ 1(154). –164 с.
26. Бюлетень Національного банку України. –2006. –№8. –179 с.
27. В Україні суттєво виріс ВВП // http://ua.korrespondent.net/main/55412
28. Вавилов В.Я. Государственный долг. – МФА, 1998. – 220с.
29. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 2002. -608 с.
30. Верхолаз В.В. Формирование современных механизмов управления государственным долгом: Автореф. дис. экон. наук. – М., 2001. – 25с.
31. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учеб. пособие. – Харьков: Легас, 2003. –359с.
32. Геєць В. Бюджетна політика в Україні: проблеми і перспективи // Дзеркало тижня. –2004. –№ 5 (480).
33. Головачев Д.Л. Регулирование государственного долга в рыночной экономике: Автореф. канд. юрид. наук. – М, 1996. – 25с.
34. Гриджук Д. Організація емісії облігацій місцевої позики. Погляд ліг-менеджера // Вісник НБУ. –2005. –№2. –С.23-25.
35. Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская практика. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 432с.
36. Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу): Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / А.Ю. Дерлиця; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 268 с.
37. Доповідь Президента України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” // Електронна версія доповіді з сервера [ http://www.niss.gov.ua]
38. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: Монографія. – К.: НІСД, 1998. – 144 с.
39. За сім місяців борги України зменшилися // http://ua.proua.com/news/2006/08/28/184000.html
40. Заверуха І. Проблеми розуміння категорії "державний борг": правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. -2004. -Вип. 40. -С. 222-227.
41. Зведені матеріали наукових досліджень “Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України”. Матеріали Бюджетного комітету Верховної Ради України – [http://budget.rada.gov.ua/іndex.php/artіcle/artіclevіew/971/1/16/]
42. Зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2006 року // Експресдоповідь Державного комітету статистики України від 28.08. 2006р. № 229.
43. Илларионов А. Мифы и уроки августовского кризиса // Вопросы экономики. 1999. - №10. - С.17-22.
44. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у І півріччі 2006 року // Експресдоповідь Державного комітету статистики від " 16 " серпня 2006р. № 213.
45. Інноваційні аспекти боргової стратегії держави: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.Г. Черепенко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2005. — 18 с.
46. Інноваційні аспекти боргової стратегії держави: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.Г. Черепенко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2005. — 157 с.
47. Казначейська система: Підручник / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. -Тернопіль, 2002. – 394 с.
48. Кирилов С. Робін Гуди-2005 // Контракти. –2005. –№13.
49. Кірєєв О., Крилова В. Світова практика застосування цінних паперів у реалізації грошово-кредитної политики центральних банків // Вісник НБУ. –2005. –№3. –С.20-23.
50. Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 238с.
51. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. – Харків: Форт, 2000. -296 с.
52. Матеріали офіційного серверу Міністерства фінансів України - http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32830
53. Матеріали серверу „Лабораторії законодавчих ініціатив” - [http://www.parlament.org.ua].
54. Матеріали серверу Бюджетного Комітету Верховної Ради – [http://budget.rada.gov.ua].
55. Матеріали серверу Міністерства фінансів України – [http://mіnfіn.gov.ua].
56. Матеріали серверу ПЕФР: Підтримки реформи місцевих бюджетів – [http://www.sefr.kіev.ua].
57. Механізм формування державної бюджетної політики в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.О. Плужников; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2003. — 19 с. — укp.
58. Механізм формування державної бюджетної політики в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.О. Плужников; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2003. — 224 с. — укp.
59. Новицький В., Плотніков О. Зовнішні джерела фінансування відкритої економіки /У кн.: Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 386.
60. Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.М. Позняковська; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис. — укp.
61. Огляд та прогноз податкових надходжень України (№1) // Матеріали Інституту економічних досліджень та політичних консультацій http://kupypresіdenta.com/іer/tro_01_may_05_ua.pdf
62. Огляд та прогноз податкових надходжень України (№2) // Матеріали Інституту економічних досліджень та політичних консультацій http://kupypresіdenta.com/іer/tro_02_oct_05_ua.pdf
63. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003.—528 с.
64. Основи економічної теорії: політекономічний аспект.// За ред. Г.Н.Климко. К.:Знання, 1997. – 743 с.
65. Офіційні матеріали Міністрерства фінансів України – http://www.minfin.gov.ua
66. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. -495 с.
67. Платіжний баланс України за 2005 рік. Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України. –2006. –95.
68. Платіжний баланс України за I квартал 2006 року. Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України. –2006. –81.
69. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА, 1996. – 192с.
70. Річний звіт НБУ за 2005 рік. К.:Національний банк України, 2006 р. – 203 с.
71. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. -К.:Центр навчальної літератури, 2006. -312 с.
72. Рудый К.В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. –М.: Новое знание, 2003. – 398с.
73. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
74. Финансовое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко. – М.: Проспект, 2004. – 532с.
75. Фінансова звітність НБУ за 2004 рік. К.:НБУ, 2005 р., –54 с.
76. Фінансове право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003.—528 с.
77. Хайхадаева О.Д. Государственный долг Российской Федерации: теоретические и исторические аспекты. – СПб.: СПбГУЭФ, 2000. – 121с.
78. Щомісячний моніторинг виконання зведеного, державного і місцевих бюджетів України станом на 01.06.2006 // http://www.afu.org.ua/data/_Toc131997044
79. Юрій С.І. Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси України. -2001. -№ 10.
80. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1996. -319 с.
81. Яковлева О.А. Государственный внутренний долг: источники финансирования и воздействие на экономику России. Автореф. канд. эконом. наук. – М., 1997. – 25с.
82. Януль І.Є. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів // Фінанси. – 2003. – №8. – С. 19-21.
83. Coleman Peter J. Debtors and Creditors in America: Insolvency, Imprisonment for Debt, and Bankruptcy,1607-1900. - Beard Books, Inc., 1999. – 742 p.
84. Davis E. Ph. Debt, Financial Fragility, and Systemic Risk Revised Ed. - Oxford University Press, Inc., 1995. - 357 p.
85. http://www.me.gov.ua/file/link/78603/file/2.doc
86. Leonard R. Bankruptcy: Is It the Right Solution to Your Debt Problems? - Nolo.com, 1998. – 165 p.
87. Malkin L. The National Debt. - Henry Holt & Company, Inc., 1996. – 434 p.
88. Monetary Police & the Economy. Quarterly Review of Economic Policy. – Vienna: Oesterreichische Nationalbank. – Q2/05. – 2005. – P. 71.
89. Monetary Police & the Economy. Quarterly Review of Economic Policy. – Vienna: Oesterreichische Nationalbank. – Q2/05. – 2005. – 206 p.
90. Sassoon D.M., Bradlow D.D. Judicial Enforcement of International Debt Obligations. - Kluwer Law Intl , 1997. – 412 p.
91. Sitarz D. Debt Free: The National Bankruptcy Kit.
- N.-Y.: Nova Publishing Company IL , 1995. – 217 p.
92. Solberg R.L. Sovereign Rescheduling: Risk and Portfolio Management. - N.-Y.: Routledge, 1988. – 443 p.
93. Thompson Kenneth W. Budget Deficit and the National Debt. - University Press of America, 1997. – Р.123.
94. World Development Indicators, 2001. - Washington, D.C.: The World Bank, 2001. – Рр.385, 179.
95. Yankelovich D., Uddhammar E. How Societies Learn : Adapting the Welfare State to the Global Economy – N.-Y.: Introduction Transaction Pub, 2000. – 287 p.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Дефіцит державного бюджету та джерела його фінансування
 • Доходи і видатки державного бюджету України
 • Бюджетний дефіцит в умовах перехідної економіки
 • Дефіцит державного бюджету :причини виникнення та соціально економічні наслідки
 • Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
 • Державний бюджет України та проблеми державного дефіциту
 • “Державний бюджет України та проблеми державного дефіциту ”
 • видатки держбюджету
 • Дефіцит державного бюджету та основні напрямки його подолання
 • “Державний бюджет і державний борг в Україні”
 • Аналіз динаміки головних напрямків витрат Державного бюджету України за п’ять останніх років
Cгенерировано за 0.048766 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів