Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Завдання №2. Діагностика ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання» (ID:19843)

| Размер: 138 кб. | Объем: 34 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 19.04.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеЗавдання №2. Діагностика ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання
2.1 Проведення SWOT-аналізу з виявленням та розширеним описанням сильних та слабких сторін діяльності підприємства, а також ідентифікацією можливостей і загроз бізнесу 2
2.2 Визначення ймовірності банкрутства підприємства за кількома (не менше 3-х) методиками 14
2.3 Аналіз стану заборгованості клієнта з ідентифікацією найнебезпечніших кредиторів (обґрунтувати своє твердження). Ранжування кредиторів за ступенем їх небезпеки та важливості для підприємства. 19
2.4 Оцінка часового інтервалу захищеності від порушення справи про банкрутство підприємства. 23
2.5 Оцінка доцільності подальшого функціонування підприємства. 25
2.6 Розробка та обґрунтування заходів, спрямованих на недопущення відкриття справи про банкрутство підприємства та відновлення його платоспроможності 26
Література 29
Додаток А. Дані фінансової звітності базового підприємства за 2003-2006 рр. 32

ЛитератураЛітература
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1999. –№40. – ст.365.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради (ВВР). –2004. –№52. –ст.563.
3. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99. [http://minfin.gov.ua]
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.99 р.
11. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
12. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
13. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ТОВ. „Рута”, 2003. –726 с.
14. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. –880 с.
15. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –504 с.
16. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. –704 с.
17. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
18. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2001. – 288 с.
19. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства. // Дебет-Кредит. – 2000. – №34
20. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
21. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
22. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для са¬мостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
23. Матеріали серверу http://www.іstock.com.ua.
24. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
25. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
26. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
27. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посібник. –К.:КНЕУ, 2000. –412 с.
28. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
29. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
30. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. –460 с.
31. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002. – 301 с.
32. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
33. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. – 672 с.
34. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
35. Громовик Б.П., Гасюк А.Д., Ярко Н.Б. SWOT–анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы // Провизор. — 2000. — № 15. — С. 23–24.
36. Кацадзе Н. Здоровый формализм //Комп@ньоН. — 2002. — № 1. — С. 49–50.
37. Мнушко З.М., Рогуля О.Ю. Планування товарної політики фармацевтичного підприємства /Фармація ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. — Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. — С. 230–231.
38. Громовик Б. Роль Swot-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних підприємств // Тижневик „Аптека”. –2003. –№ 374 (3).
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Контрольна з курсу „Економічна діагностика” (КНЕУ)
  • Контрольна з курсу „Економічна діагностика” (КНЕУ)
  • „Банкрутство підприємств” (на прикладі АТ „Радіоприлад”)
  • Суб’єкти господарювання
  • Антикризова стратегія
  • Оцінка ймовірності банкрутства підриємства. Обгрунтування проекту виходу з кризи
  • Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства
  • Банкрутство підприємства
  • Суб’єкти господарювання
  • Діагностика ризику банкрутства ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”
Cгенерировано за 1.026353 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів