Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні» (ID:19764)

| Размер: 83 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 26.02.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретико-методичні аспекти організації екологічного туризму 6
1.1. Сутність екологічного туризму 6
1.2. Формування концепції екологічного туризму 8
2. Становлення та розвиток екологічного туризму в Україні 16
2.1. Передумови розвитку екологічного туризму в Україні 16
2.2. Становлення та розвиток екологічного туризму в Україні 19
3. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні 31
Висновки 38
Література 42
Додаток А. Туристичні потоки в 2000-2006 рр. 47
Додаток Б. В'їзд іноземних громадян в Україну у 2006 році 48

ЛитератураЛітература
1. Закон України “Про туризм” від 18.11.2003 № 1282-ІУ.
2. Закон України “Про особисте селянське господарство” від 15.05.2003 № 742-ІУ.
3. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002р. № 583.
4. Загальнодержавна програма розвитку малих міст, затверджена Законом України від 04.03.04 № 1580-ІУ.
5. Постанова Верховної Ради України від 11.05.04 № 1698-ІУ “Про інформацію Кабінету Міністрів України “Про дотримання вимог законодавства щодо підтримки агропромислового виробництва та пріоритетності соціального розвитку села в Україні у 2004 році та формування ефективних механізмів їх розвитку на перспективу”.
6. Балабанов И.Т, Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 176с.
7. Биржаков М.Б. Введение в туризм / Балтийский международный ин-т туризма (БМИТ); Санкт- Петербургский гос. ун-т культуры и искусств . — М., 1999. — 192с.
8. Власенко Н. С., Курило І. О., Лібанова Е. М., Осауленко О. Г., Остапчук О. Е. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України; Державний комітет статистики України / Іван Федорович Курас (наук.ред.), С.І. Пирожков (наук.ред.) . — Офіц. вид. — К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 560с.
9. Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства: Учеб. пособие. — М. : Издательско-торговый дом "Гранд". Фаир-Пресс, 2004. — 303с.
10. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 192 с.
11. Дмитрук О.Ю. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно- географічного дослідження / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка . — К. : ВПЦ "Київський університет", 2002. — 76с.
12. Дурович Александр Петрович. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. — Минск : Новое знание, 2003. — 496с.
13. Е.А. Соболева, И.И. Соболев. Финансово-экономический анализ деятельности туристической фирмы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 128 с.
14. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. спец. "Экономика и управление социально-культурной сферой" вузов . — 3. изд., испр. — Минск : ООО "Новое знание", 2002. — 409с.
15. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. . — Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. — 298с.
16. Козырев В. М., Зорин И. В., Сурин А. И., Ключников А. В., Исаев В. А. Экономика туризма: Учебник для студ. вузов турист. Профиля — М. : Финансы и статистика, 2001. — 313с.
17. М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. Основи туристичного бізнесу. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 271 с.
18. Масове харчування, готельне господарство і туризм в умовах ринкових відносин: Збірник наукових праць / Київський держ. торговельно- економічний ун-т / М.І. Пересічний (відпов.ред.) . — К., 1997. — 139с.
19. Мельниченко С.В., Ведмідь Н.І.. Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод. посіб. — К. : КНТЕУ, 2005. — 217с.
20. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник / Федерація професійних спілок України; Інститут туризму . — К., 2002. — 256с.
21. Стафійчук В.І. Рекреалогія. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2006. – 264 с.
22. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. — К. : КНТЕУ, 2005. — 180с.
23. Туристичні ресурси України: Зб. наук. статей / Федерація профспілок України; Український ін-т туризму / О.І. Лугова (науч.ред.) . — К., 1996. — 352с.
24. Федорченко В.К, Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. . — К. : Вища школа, 2002. — 196с.
25. Храбовченко В.В. Экологический туризм. — М. : Финансы и Статистика, 2003. — 207 с.
26. Шарапова А. О. Фінанси туристичного підприємства: Навч. посібник / Федерація профспілок України; Інститут туризму . — К., 2005. — 238 с.
27. Школа І.М., Ореховська Т.М., Козьменко І.Д., Лощенюк І.Р., Кравчук Р.В. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. — 596с.
28. Шмагина В. В., Харичков С. К. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития. — О., 2000. — 70с.
29. Эйтингон А.И. Экологический туризм: Конспекты лекций / Российская международная академия туризма. Заочное отделение . — М. : РИБ "Турист", 2001. — 39с.
30. Васильєв В. Актуальні проблеми сільського туризму//Туризм сільський зелений. - 1999. - №2. - С. 30-31
31. Вечерський В.В. Архітектурно-містобудівна спадщина регіонів України / Археометрія та охорона історико-культурної спадщини, № 3. Київ, 1999р., с.96-110.
32. Володимир Васильєв. Десять років розвитку сільського зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи. – Теорія і практика, 2005. №1
33. Київська область//Туризм сільський зелений. - 2000. - №1-2. - С. 52-61
34. Косенко В. Відпочиваючи на селі - повноцінне життєве середовище//Туризм сільський зелений. - 1999. - №1. - С. 8
35. Косенко В. Сільський зелений туризм - специфічна галузь//Туризм сільський зелений. - 1998. - №3. - С. 10-11
36. Курбатова О.Л. Проблемы генетической демографии и экологии города в программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» / / Урбоэкология. - М., 1990. - С. 77-86.
37. Панченко Т. Сільський зелений туризм - вид нового екологічного туризму// Туризм сільський зелений. - 1998. - №4. - С. 10-11
38. Панченко Т. Ф. Актуальна проблема розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Туризм сільський, зелений. - 1997. - № 1.
39. Панченко Т. Ф. Організація туризму та відпочинку в сільській місцевості // Матеріали до засідання круглого столу Спілки сприяння сільському зеленому туризму в Україні. - Диканька, 1998. - Част. І.
40. Панченко Т. Ф. Сільський, зелений туризм - вид нового екологічного туризму // Наш дім - туризм сільський, зелений. - 1998. - № 1.
41. Панченко Т. Ф., Закревський О. І., Ткачов А. О. Національна доповідь про екотуризм в Україні. - К.: Мінекономіка України, 1999.
42. Руденко Л.Г., Горленко И.А., Олещенко В.И. Украина на пути к Устойчивому развитию (геоэкологические аспекты). - К.: Институт географии НАН Украины, 2000. - 29 с.
43. Слєпокуров О. Сільський туризм і право//Туризм сільський зелений. - 2003. - №1. - С. 8
44. Стамбульська декларація "Екополіси - поселення сталого розвитку Ватерпас. - 1966. - № 6.
45. Туризм сільський зелений / Щоквартальний науково-популярний журнал /, № ІV , 2003 р.
46. Фельдман В. Актуальні проблеми сільського туризму//Туризм сільський зелений. - 2003. - №2. - С. 4-7
47. Цибух В. Зеленому туризму - зелене світло//Туризм сільський зелений. - 1999. - №2. - С. 3
48. Чабо Че. Двадцять перше століття - століття сільського зеленого туризму//Туризм сільський зелений. - 2004. - №1. - С. 3
49. Шейко В. Проблеми і перспективи розвитку сільського туризму в Україні// Туризм сільський зелений. - 2003. - №2. - С.2
50. http://tourism.gov.ua/news.asp - Сайт туристичної адміністрації України
51. http://www.greentour.com.ua/ua/journal - С.Медлік. Словник з подорожей, туризму та гостинності
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні
  • Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні
  • Організація екологічного туру
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРУ
  • Стан та перспективи туризму з метою заняттям спорту в Україні
  • Стан та перспективи розвитку пізнавального туризму в України
  • Стан та перспективи розвитку пригодницького туризму в Україні
  • Стан та перспективи розвитку освітнього туризму в Україні
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРУ
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРУ
Cгенерировано за 0.077150 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...