Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки» (ID:19660)

| Размер: 327 кб. | Объем: 110 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 20.12.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні засади формування банківських систем 6
1.1 Поняття та сутність банківських систем 6
1.2 Характеристика основних елементів банківської системи України 13
1.3 Становлення та розвиток банківських систем зарубіжних країн 16
2. Аналіз діяльності банківської системи України 25
2.1 Основні фінансові показники діяльності банків України 25
2.2 Вплив Національного банку України на розвиток і динаміку банківської системи 34
2.3 Проблеми розвитку банківської системи України 42
3. Перспективи розвитку банківської системи України 48
3.1 Основні тенденції розвитку комерційних банків України 48
3.2 Перспективи розвитку банківської системи України в контексті її інтеграції в світовий економічний простір 60
Висновки 77
Література 82
Додаток А. Структура національного банку України станом на 01.01.2006 р. 86
Додаток Б. Основні показники діяльності банків України в 2001-2006 рр. 87
Додаток В. Динаміка дотримання банками України економічних нормативів, 2006 рік 108

Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV// Відомості Верховної Ради. –2003. —№18-22. —Ст.144.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. –2003. – №40. – Ст. 356.
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. —2001. —№5. —Ст.30.
5. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. —1999. —№29. —Ст. 238.
6. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III // Відомості Верховної Ради України. –2002. –№1. Ст. –1.
7. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
9. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
10. Банківське право України : навч. Посібник за заг.ред. А.О. Селіванова- К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000.
11. Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И - М.: Финансы и статистика, 1998- 576с.
12. Богданов А., Суханов М. О секьюритизации активов банками // Банковские Технологии. – 2002. – №10. – С.42–45.
13. Бюлетень Національного банку України. — 2006. — № 3.
14. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 317с.
15. Воробьева Л. Украинский опыт выпуска облигаций, обеспеченных активами // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №23. – С.26–28.
16. Гладких Д. Основні показники діяльності банків України за підсумками 2005 року // Вісник НБУ. -2006. -№4. - С.22-27.
17. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. - К.:КНЕУ, 2001. -602 с.
18. Закон України “Про іпотеку” №898–IV від 05.06.2003 р.// Офіційний вісник України. – 2003. – №28. – Ст.1362.
19. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: навч. Посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997.- 172с.
20. Игнатьева Д.А. Секьюритизация как один из инструментов проведения преобразований отечественной экономики // Финансы и кредит. – 2003. – №10. – С.44–47.
21. Іпотечна реанімація // Контракти. –2005. –№3.
22. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2001. – 300 с.
23. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник.— 3-тє вид.— К.: Видавництво А.С.К., 2003.— 928 с.
24. Лексис В. Кредит и банки / Пер. с нем. - М.: Перспектива, 1994-118с.
25. Маркетинг банківських послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.М. Перепечай; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
26. Матеріали офіційного серверу Асоціації Українських банків - [http://www.aub.com.ua]
27. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/Пер, з англ.-К.: Основи, 1998.-963 с.
28. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
29. Офіційний сайт Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua.
30. Папуша А. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. -2006. -№1. -С.44-47.
31. Підсумки діяльності комерційних банків України за перше півріччя 2006 року // http://www.usb.com.ua/ru/finances/news/markets/2006/07/54/
32. Річний звіт НБУ за 2005 рік.
33. Роджер Л., Дэвид Д. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 2000. – XXIV, 856 с.
34. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. -416 с.
35. Структура активів банків України за станом на 01.01.2006 р. //
Вісник Національного банку України. - 2006. -№3- С 40-51.
36. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2006р.
//Вісник Національного банку України. - 2006. -№3. — С 56-61.
37. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2006 р. // Вісник Національного банку України. - 2006. -№3. — С 52-55.
38. Сугоняко О. Експансія іноземного капіталу: пошук міри // Урядовий кур'єр. -2006. -№ 121 (3286) від 4 липня 2006 р.
39. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. – 2004. -№1. – С.91-95.
40. Тігіпко С. Напрями розвитку банківської системи України: проблеми вибору і впровадження // Вісник НБУ. –2004. –№6. –С.5-7.
41. Тютюнник А.В. Экономика ИТ в банках // Банковские технологии. – 2003. – №9. – С.20–24.
42. Barth J., Caprio G., Levine R. Banking Systems Around the Globe: Do Regulation and Ownership Affect Performance and Stability? // World Bank Working Papers No 2325. – Apr 2000. – http://econ.worldbank.org/docs/1079.pdf.
43. Beck T., Levine R., Loayza N. Finance and the Sources of Growth // Journal of Financial Economics. – 2000. – V.58, №1–2. – P.261–300.
44. Ergungor O. E. Securitization // Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary. – Aug 15 2003. – http://www.clevelandfed.org/research/com2003/0815.pdf .
45. Lakshman A. Asset Securitization and Structured Financing: Future Prospects and Challenges for Countries in Emerging Markets // IMF Working Paper No WP/01/147. – October 2001.
46. Levine R. More on finance and growth: more finance, more growth? // Federal Reserve Bank of St. Louis. Review / Proceedings. – 2003. – V.85, No.4. – P. 31–46.
47. Valderrama D. Financial development, productivity, and economic growth // Federal Reserve Bank of San Francisco. FRBSF Economic Letter. – 2003. – №2003-18. – http://www.sf.frb.org/publications/economics/letter/2003/el2003–18.pdf.
48. http://www.aub.com.ua/ua/pressreleases/?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=7360
м
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Доповідь до дипломної роботи на тему "Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки" + роздатковий матеріал
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки
 • БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ - ЇЇ СУТНІСТЬ І РОЗВИТОК
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 • Банківська система України і напрями її розвитку
 • Банківська система
 • Банківська система: структура, принципи побудови, функції
 • Банківська система ринкового господарства
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки
 • Менеджмент банківської системи на прикладі Ощадного банку України Путильського відділення 6799 Чернівецької області
 • Комерційні банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці
Cгенерировано за 0.815570 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів