Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Дослідження системи просування послуги на промисловому ринку на прикладі ТОВ МБТ-Сервіс» (ID:18805)

| Размер: 430 кб. | Объем: 96 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 27.07.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ І ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «МБТ-СЕРВІС» 6 1.1. Аналіз макро- та мікрофакторів ринкового середовища 6 1.2 Аналіз сильних і слабих сторін діяльності підприємства 14 1.3 Розробка альтернатив вирішення проблеми або реалізації можливостей підприємства 18 РОЗДІЛ ІІ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 33 2.1 Планування та організація маркетингового дослідження 33 2.2 Проведення маркетингового дослідження та аналіз маркетингової інформації 46 2.3 Результати маркетингового дослідження 60 РОЗДІЛ ІІІ РОЗРОБКА ПОСЛУГО-РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ 66 3.1 Розробка ринкової стратегії підприємства 66 3.2 Розробка стратегії послуг підприємства 72 3.3 Економічне обґрунтування маркетингової стратегії підприємства 81 ВИСНОВКИ 84 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Ансофф И. Нова корпоративна стратегія. - Спб.: Питер, 1999. 2. Багиев Г. Л. Маркетинг. — М.: Экономика, 1999. 3. Багиев Г.Л. Основи організації маркетингової діяльності на підприємстві. - Л.: Обл. правл. ВНТОЭ, 1990. 4. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. —М.: Экономика, 1990. 5. Барановский, В. А. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания : учеб. пособие / В. А. Барановский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 6. Баринов, В.А. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / В. А. Баринов, Харченко В. Л. - М.: ИНФРА-М, 2006. 7. Белошапка, М. И. Технология ресторанного обслуживания : учеб. пособие / М. И. Белошапка. - М.: Академия, 2006. 8. Березин И. Маркетинг и исследование рынков. — М.: Рус. и деловая лит., 1999. 9. Бурів В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Бізнес-план. Методика складання. Реальний приклад. - М.: Із ЦИПКК АП, 1995. 10. Вершигора, Е. Е. Менеджмент : учеб. пособие / Е. Е. Вершигора. - М.: ИНФРА-М, 2006. 11. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посіб. для самостійноговивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999. 12. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.:КНЕУ, 1998. 13. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. 14. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. —К.: Вища шк., 1994. 15. Герасимчук В.Г. Маркетинг: графічне моделювання. - К.: У КНЕУ, 1997. 16. Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама в России. — М.: Рус.Партнер Лтд, 1997. 17. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. — М.:Междунар. коммерческие отношения, 1996. 18. Голубків Е.П. й ін. Маркетинг: вибір кращого рішення. - М.: Економіка, 1993. 19. Голубків Е.П. Основи маркетингу. - М.: Финпресс, 1999. 20. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. — М.:Дело, 1995. 21. Грибов, В. Д. Основы бизнеса : учеб. пособие / В. Д. Грибов. - М.: Финансы и статистика, 2000. 22. Дегтяренко В. Г. Основы логистики и маркетинга. — М.: Гардарика, 1996. 23. Дейан А. Реклама: Пер. с фр. / Под ред. В. С. Загашвили. — М.:Прогресс, 1993. 24. Дихтль Е., Хермген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие/ Пер. с нем. А. М. Макарова Под ред. И. С. Минко. — М.:Высш. шк., 1995. 25. Долішній М. І., Вачевський М. В., Скотний В. І. Маркетинг дляменеджера. — Стрий: Просвіта, 1993. 26. Економіка підприємтсва: Підручн. (В 2 т.) / За ред. С.Ф. Покропивного.-К.: Хвиля-Прес, 1995. 27. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятии общественного питания / Г. М. Зайко. – М.: Март, 2005. 28. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. — К.:КНЕУ, 1999. 29. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы /Пер. с англ. — М.: Экономика, 1992. 30. Кацадзе Н. Здоровий формалізм //Компаньйон. 2002 - № 1-2. 31. Коробів М.Я. Фінанси промисловості підприємтсва. - К.: Либідь, 1995. 32. Котлер Ф. й ін. Основи маркетингу. - М.: Вільямс, 2001. 33. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование,внедрение и контроль. — СПб.: Питер, 1998. 34. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. - К.: У КНЕУ, 1998. 35. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. — СПб.: Наука, 1996. 36. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. — К.: Вид-воНАУ, 1998. 37. Лудченко О. А., Лудченко Я. О., Примак Т. А. Планирование технической подготовки автомобилей: Учеб. пособие. — К., 1999. 38. Макдональд М. Стратегічне планування маркетингу. - Спб.: Питер, 2000. 39. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. — 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. — Харків: Студцентр, 2002. 40. Музыченко, В. В. Управление персоналом / В. В. Музыченко. - М.: Академия, 2006. 41. Наволоцкая, Я. Е. Руководство современного менеджера ресторана / Я. Е. Наволоцкая. – М., СПб: Вершина, - 2006. 42. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: як перемагати на ринку. - М.: Фінанси й статистика, 1991. 43. Общественное питание : сборник нормативных документов. – М.: Гросс-Медиа, 2006. 44. Пєшкова Е.П. Маркетинговий аналіз у діяльності фірми. - М.: Вісь-89, 1997. 45. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільського. — К.: Основи, 1998. 46. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження “Основних положень про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємтсвах і ворганах України”, 1993. 47. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. — М.: Рефл-бук, 1999. 48. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1994. 49. Примак Т. А. Планирование деятельности предприятий: Конспект лекций. — К.: МАУП, 1998. 50. Примак Т. А. Руководство по планированию деятельности предприятия. — К.: Влад и Влада, 1998. 51. Примак Т. О. Економіка підприємств: Навч. посіб. — К.:МАУП, 1999. 52. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. — К.: Експерт, 2001. 53. Радченко, Л. А. Обслуживание на предприятии общественного питания : учебник / Л. А. Радченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 54. Радченко, Л. А. Организация производства на предприятии общественного питания : учебник / Л. А. Радченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 55. Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе / Пер. с анг. — М.:Аудит, ЮНИТИ, 1996. 56. Ромат Е. Реклама: Учебник для студентов по специальности “Маркетинг”: 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков: НВФ “Студцентр”, 1999. 57. Ромат Е.В. До питання про оцінку ефективності реклами // Маркетинг і реклама. - 2001. - № 53. 58. Тарасевич В. М. Ценовая политика в системе маркетинга / Пер.с анг. Под ред. Г. Л. Багиева: Уч. пособие. — СПб.: Изд-воСПбГУЭФ, 1997. 59. Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятии общественного питания / В. В. Усов. – М.: Академия, 2004. 60. Чарлдини Р. Психология влияния. — СПб.: Наука, 1999.
Дополнительная информация2367
Заказ Заказать Купить «Дослідження системи просування послуги на промисловому ринку на прикладі ТОВ МБТ-Сервіс»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Реклама на промисловому ринку
 • Промисловий маркетинг (вар. 10)
 • Розробка комплексу маркетингової діяльності підприємства ТОВ «СКаТ»
 • Управління формуванням конкурентних переваг на малому підприємстві
 • Практика з маркетингу на прикладі підприємства
 • Формування маркетингової стратегії виходу українських туристичних компаній на європейський ринок туристичних послуг
 • Загальна характеристика фінансових послуг на фондовому ринку
 • Планування та проведення маркетингових досліджень
 • Планування обсягу податкових платежів підприємства
 • Проведення маркетингового дослідження ринку товарів і послуг власними силами
 • Аналіз формування балансовогоприбутку на прикладі ТОВ “Кривбас-Сервіс
Cгенерировано за 0.469501 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів