Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Білети кафедри фінансів з економіки» (ID:15295)

| Размер: 1007 кб. | Объем: 353 стр. | Стоимость: 130 грн. | Добавлена: 27.03.2007 | Код продавца: 2 |
СодержаниеБілет № 1 5
1. Необхідність та сутність категорії страхового захисту, методи його забезпечення. 5
2. Платіжний баланс та його структура. 6
3. Розподільна функція фінансів і її реалізація в економіці України 7
4. Сутність та функції фінансів підприємств 8
Тест №5 11
Тест №6 11
Виберіть правильну відповідь: 11
Білет № 2 13
1. Страховий фонд суспільства, його сутність та значення.Форми організації та методи утворення страхового фонду суспільства. 13
2. Основні засади часткової і повної конвертованості національних валют. 15
3. Регулююча функція фінансів і її реалізація в економіці України. 16
4. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємства. 17
Тест №9 18
Виберіть правильну відповідь: 19
Білет № 3 21
1. Страхування як економічна категорія та його ознаки. Функції страхування як економічної категорії. 21
2. Валютний ринок та його структура. 22
3. Фінансова політика, її зміст і вплив на економіку. 24
4. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. 25
Виберіть правильну відповідь: 28
Білет № 4 30
1. Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення. 30
2. Режим валютного курсу в Україні. 30
3. Взаємодія різних варіантів грошової та бюджетної політики, їх вплив на економіку. 36
4. Банківські рахунки: основні види та їх призначення 39
Білет № 5 43
1. Страхування життя і загальне страхування: порівняльна характеристика. 43
2. Регулювання валютних курсів. 44
3. Фінансова система. Взаємодія державних фінансів з фінансами підприємств і населення. 44
4. Принципова схема розрахунку платіжним дорученням. 49
Виберіть правильну відповідь: 52
Білет № 6 53
1. Форми страхування та їх особливості. 53
2. Валютний курс і курсова політика. 54
3. Структура фінансової системи України 56
4. Принципова схема розрахунку чеком. 57
Виберіть правильну відповідь : 60
Білет № 7 62
1. Сутність майнового страхування, його значення та стан в Україні. 62
2. Стійкість комерційних банків та механізм її забезпечення. 64
3. Фінансові ринки і їхнє використання для формування державних фінансів. 65
4. Сутність вексельної форми розрахунку 67
Тест №55 69
Тест №56 69
Білет № 8 72
1. Сутність особистого страхування, його значення та стан в Україні. 72
2. Пасиві комерційних банків. Види депозитів. 73
3. Фондовий ринок, його структура і механізм функціонування 76
4. Сутність акредитиву та його основні види 76
Білет № 9 81
1. Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування. 81
2. Грошові активи та інвестиції комерційних банків 83
3. Державні цінні папери та їх функції 84
4. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 86
Білет № 10 90
1. Сутність страхування відповідальності, його значення та стан в Україні. 90
2. Види банківських систем 91
3. Комерційні цінні папери та їх функції 94
4. Механізм формування чистих грошових потоків від інвестиційної та фінансової діяльностей. 94
Білет № 11 98
1. Форми та види страхування відповідальності. 98
2. Операції з цінними паперами і їхній вплив на грошовий обіг. 101
3. Валютний ринок і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави, підприємств і населення. 104
4. Механізм розподілу і використання прибутку підприємствами 108
Білет № 12 112
1. Обовязкове страхування в Україні: призначення і види. 112
2. Цінні папери в системі кредиту 114
3. Види фінансових ризиків 116
4. Зміст етапів розподілу і використання прибутку підприємства 118
Білет № 13 123
1. Поняття страхового ринку. Класифікація страхових ринків. Суб`єкти страхового ринку їх функції. 123
2. Державний кредит. Види короткострокових зобов’язань держави та їх функції 124
3. Методи зниження фінансових ризиків 125
4. Значення регулюючої функції оподаткування та його елементи 128
Тест № 147 133
Білет № 14 135
1. Страхові посередники та їх роль на страховому ринку. 135
2. Прості та переказні векселі, їх реквізити, емісія і строки погашення 139
3. Податкова політика, її характерні риси в Україні й в інших країнах 141
5. Сутність прямих і непрямих податків та їх значення 144
Тест № 147 146
Тест № 150 146
Тест № 151 146
Тест № 152 146
Тест № 154 147
Білет № 15 149
1. Договір страхування і його зміст згідно з Законом України “Про страхування”. 149
2. Вексель та вексельний обіг в системі комерційного кредиту 150
3. Митна політика України 152
4. Об'єкти оподаткування АЗ та форми нарахування, які при цьому застосовуються 155
Виберіть правильну відповідь: 158
Білет № 16 160
1. Порядок утворення, функціонування та ліквідації страховиків в Україні. 160
2. Комерційний кредит 163
3. Податкова система України 163
5. Обов’язкові збори і цільові відрахування підприємств 167
Білет № 17 177
1. Сутність перестрахування та його значення. Основні поняття і терміни, що використовуються у перестрахуванні. (цедент, перестраховик, цесія, ретроцесія, власне утримання, комісія, тантьєма, сліп). 177
2. Види і форми кредиту 177
3. Прямі податки в Україні 179
4. Активи підприємства та їх структурні елементи 180
Виберіть правильну відповідь: 185
Білет № 18 187
1. Доходи страховика від страхової діяльності, їх склад. 187
2. Номінальна та реальна ставка проценту 190
3. Непрямі податки в Україні 191
4. Сутність і класифікація оборотних активів підприємства 192
Виберіть правильну відповідь: 195
Білет № 19 197
1. Витрати страховика, їх склад. 197
2. Процент за кредит, його суть, види та фактори зміни 199
3. Сутність і зміст фінансового планування. Програмно-цільовий метод фінансового планування 202
4. Баланс оборотних коштів: механізм його формування 203
Тест № 182 207
Тест № 183 207
Тест № 184 207
Тест № 185 207
Виберіть правильну відповідь: 208
Білет № 20 209
1. Доходи страховика від інвестиційної та іншої діяльності, їх характеристика. 209
2. Готівковий і безготівковий грошовий обіг, принципи їх організації і застосування 210
3. Головні показники економічної ситуації в країні, їх визначення 211
4. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємств 214
Тест № 187 216
Тест № 189 217
Тест № 192 217
Тест № 193 217
Виберіть правильну відповідь: 218
Білет № 21 219
1. Прибуток страховика, його склад. 219
2. Грошова система та її елементи 220
3. Головні показники фінансової ситуації в країні, їх визначення. 222
4. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємств. 223
Тест № 195 226
Тест № 197 226
Тест №6 226
Білет № 22 229
1. Оподаткування страхових компаній України податком на прибуток. 229
2. Методи протидії інфляції 230
3. Власні фінансові ресурси підприємств та методи їх формування 231
4. Сутність та склад позикових фінансових ресурсів підприємств 235
Білет № 23 240
1. Поняття фінансової надійності страховика та методи її забезпечення. 240
2. Сутність і причини інфляції. Пофакторний аналіз інфляції 242
3. Позикові фінансові ресурси підприємств та методи їх формування 243
4. Форми та види кредитів 245
Тест №55 250
Білет № 24 253
1. Сутність і значення платоспроможності страхової компанії. Запас платоспроможності та його визначення згідно з Законом України “Про страхування”. 253
2. Цілі та інструменти грошевої політики 255
3. Структура капіталу і фінансовий ліверідж 262
4. Види банківських кредитів, що надаються підприємствам 264
Білет № 25 270
1. Умови забезпечення платоспроможності страховика в Україні згідно з Законом України “Про страхування”. 270
2. Вплив грошової маси і процентної ставки на економіку 270
4. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства. Структура його активів 274
5. Кредитно-гарантійні банківські послуги 278
Білет № 26 283
1. Страхові резерви: їх призначення та склад згідно з Законом України “Про страхування”. 283
2. Попит на гроші та процентні ставки 286
3. Формування та розподіл доходів підприємства 293
4. Процедура отримання кредиту підприємством та зміст кредитної угоди 295
Тест № 116 299
Тест № 185 299
2.Франшиза; 300
Білет № 27 302
1. Розміщення та інвестування коштів страхових резервів згідно з Законом України “Про страхування”. 302
2. Функції центрального банку 304
3. Оцінка поточного фінансового стану підприємства 309
5. Зміст фінансового плану та методи його розробки 312
Тест № 150 317
Білет № 28 320
1. Страхування життя та його основні види. 320
2. Непрямі методи регулювання грошового обігу 326
3. Оцінка рівня ліквідності підприємства 328
4. Банкрутство підприємства та його наслідки 330
Тест № 192 337
Тест № 195 337
Білет № 29 340
1. Особисте страхування від нещасних випадків: форми та основні види. 340
2. Прямі методи регулювання грошового обігу 341
3. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства і шляхи її підвищення 341
4. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування 344
Тест № 151 346
Тест № 182 346
1.Відсутністю вимоги про цільове використання коштів; 346
Білет № 30 349
1. Форми медичного страхування та їх характеристика. 349
2. Грошова база і грошевий мультиплікатор 351
3. Нинішні інвестиційні ресурси і майбутні інвестиційні доходи. Дисконтована вартість 352
4. Державне регулювання фінансової діяльності підприємств 353
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Білети кафедри фінансів з економіки»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Фінанси як інструмент економічного регулювання
 • ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ТА ЇХНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
 • Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне приучення. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки
 • ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ
 • Гроші та кредит
 • Економічна характеристика фінансів підприємства в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
 • 90 Питань до державного екзамену з дисципліни "Управління персоналом" для бакалаврів
 • Державні фінанси і їх місце у фінансовій системі України
 • Державні фінанси
 • Проблеми фінансів підприємств
 • Проблеми фінансів підприємств
Cгенерировано за 0.116427 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів