Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Формування готовності майбутніх вчителів до удосконалення творчих здібностей молодших школярів» (ID:14938)

| Размер: 115 кб. | Объем: 106 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 2 Розділ І. Розвиток творчих здібностей як проблема педагогічно-психологічної науки 7 1.1 Аналітичний розгляд творчих здібностей 7 1.2 Психолого-педагогічна література про розвиток творчих здібностей 18 Розділ ІІ. Проблематика та методологія розвитку творчих здібностей учнів та педагогів 27 2.1 Сучасний стан та проблеми розвитку творчих здібностей 27 2.2 Методи розвитку творчих здібностей у педагогічно-психологічній практиці 47 Розділ ІІІ. Особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів та формування готовності майбутніх педагогів до їх удосконалення у групах продовженого дня 57 3.1 Творчі здібності молодших школярів та особливості їх розвитку 57 3.2 Підготовка майбутніх вчителів до розвитку творчих здібностей учнів молодших класів 72 ІV. Експериментальна модель формування та розвитоку творчих здібностей студентів для їх подальшого застосування в розвитку творчості молодших школярів 82 4.1 Організаційно-методичне обгрунтування експериментального дослідження 82 4.2 Особливості проведення експериментального дослідження 89 4.3 Результати експериментального дослідження 90 Висновки 94 Список використаної літератури 102 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Алексеев Н.Г., Юдин Э.Г. О психологических методах изучения творчества.- М., Наука, 1971 - 241 с. 2. Альтшуллер Г.С., Вуткин И.Н. Рабочая книга по теории развития творческой личности. – Кишинев: Новатор, 1992. 3. Білоус Н. Розвиток творчих здібностей на уроках української літератури // Рідна школа. - 2001.- 2. - С. 51-52. 4. Богоявленская Д.Б. Опыт прогноза развития творческих способностей // Теория и практика развивающего обучения. – Уфа: Творчество, 1995. - 138 с. 5. Богоявленская Д.Б. Творческий потенциал студента: от диагноза к прогнозу // Психологическая служба в вузе. - М.: Орфей, 1995. - 59 с. 6. Богоявленская Д.Б. О предмете и методе исследования творческих способностей // Психoлогический журнал. - 1995. - № 5. - С. 14-17. 7. Богоявленская Д.Б. Природа творческих способностей // Вестник РГНФ. - 1997. - № 2. - С. 22-25. 8. Богоявленская Д.Б. Развитие творческих способностей в контексте гуманизации образования // Гуманизация образования. - 1997. - № 2. - С. 9. 9. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. - М.: Академия, 2002. - 320 с. 10. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. - К.: Пед.думка, 1998. - 160с. 11. Волощук І.С. Морально-етичний аспект виявлення обдарованих дітей та розвитку в них творчих задатків // Педагогіка і психологія. - 1994. - №3. - С. 21-27. 12. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Астрон, 1998. - 263 с. 13. Домогаров Н.Г. Творческие способности младших школьников и их эффективное развитие. // Наша школа. - 2002. - №5. - С. 23-28. 14. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СПб.: Питер, 2000. - 368с. 15. Загальна психологія: Навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. - К.: А.П.Н., 2001. - 639 с. 16. Зорин С.С. Исследование творческих педагогических способностей у студентов педвуза и индивидуального творческого стиля деятельности учителя // Наука и школа. - 2004. - N 2. - С. 12-16. 17. Ермолаева-Томина Л.Б. Проблема развития творческих способностей детей (по материалам зарубежных исследований) // Вопр. психол. - 1975. - № 5. - С. 16-17. 18. Клейман Ф.С. Развитие творческих способностей учащихся // Школа. - 2000. - №6 - С. 18-25. 19. Климчук В.О., Шимченко О.А. Вплив внутрішньої мотивації на розвиток творчих здібностей // Обдарована дитина. - 2004. - №10 - С. 60-63. 20. Кожем'яка О. Навчатися і творити граючи: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках історії засобами гри // Історія України. - 2004. - №15. - С. 15-21. 21. Концепція національного виховання. // Рідна школа. - № 6. - 1995, - С. 18-25. 22. Кудина Г.Н., Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Литературно-творческое развитие школьников: общая концепция художественного развития // Одаренные дети: теория и практика. - М.: Орион, 2001. - С. 14-18. 23. Кудрявце В.А. Творчество младших школьников // Семейная педагогика. - 1999. - №1 - С. 8-12. 24. Кущ Є.Л. Формування творчої особистості засобами художньої літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000. - №2. - С. 5-7. 25. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2000. - 592 с. 26. Мартинюк І.А. Впевненість у собі як умова розвитку творчого потенціалу особистості: До картотеки психолога і педагога // Обдарована дитина. - 2005.- №3. - С. 44-49. 27. Матюшкин А.М. Развитие творческой активности школьников. - М.: наука, 1991. - 116 с. 28. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. - М.: Высшая школа, 1978. - 142 с. 29. Моляко В.А. и др. Психология детской одаренности. - К.: Знание, 1995. - 82 с. 30. Лазарєв М.О. Основи педагогiчної творчостi: Навчальний посiбник для пед.iн-тiв. - Суми: ВВП Мрiя-ЛТД, 1995. - 212с. 31. Лук Э.Н. Психология творчества. - М.: Лиос, 1998. - 271 с. 32. Лукашенко В.П. Психоло-педагогические основы развития творческих способностей школьников // Школьник. - 1997 - №3 - С. 11-16. 33. Немов Р.С. Педагогическая психология. - М: Владос, 1998 - 622 с. 34. Нікітіна Ю. Закладаємо фундамент: Розвиток творчих здібностей молодших школярів // Рідна школа. - 1996. - №10. - С. 36-37. 35. Обухова Л.Ф. Возростная психология. - М.: Педагогическое общество России. - 1999. - 378 с. 36. Петровский А.В. Психология развивающейся личности. - М.: Педагогика, 1987. - 182 с. 37. Пономарев Я.А. Психология творчества. - М.: Наука, 2000. - 311 с. 38. Приходченко К.І. Плекаймо творчу особистість. - Донецьк: Джерела, 1999. - 238 с. 39. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб: Питер, 1999 - 624 с. 40. Ратт Т.А. Формирование у студентов педагогического вуза готовности к развитию творческого потенциала учащихся // Образование. - 2001. - № 4. - С. 10-15. 41. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб: Питер, 1998. - 480 с. 42. Розвиток творчих здібностей дітей : Метод. рек. для викл. ДМШ / Любов Віталіївна Карпенко (уклад.). - Суми : Університетська книга, 2000. - 56 с. 43. Савченко О.Я. Розвивай свої здібності: Навч. посібник для молодших школярів. - К.: Освіта, 1998. - 160 с. 44. Сарапулова Є. Виховання обдарованої дитини // Початкова школа. - 2000. - №2. - С. 3-4. 45. Солянко А.Г. Совершенствование профессиональной подготовки учителя: аспект формирования готовности к развитию творческого потенциала учащихся: Учебно-методическое пособие / Перм. гос. пед. ун-т. - Пермь, 2001. - 159 с. 46. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Москва: Феникс, 1997. - 736с. 47. Сухомлинський В.А. Вибрані твори в п'яти томах. - К.: Радянська школа, 1979. 48. Терлецька Л. Розвивайте здібності дитини // Психологічна газета. - 2004. - №22. - С.1-31. 49. Черникова Н.А. Психологическая характеристика особенностей литературного творчества младших школьников // Психология младшего школьника. - М.: Наука, 1960. - С. 21-25. 50. Щеглова С.Н. Психолого-педагогические аспекты развития творческого потенциала студентов // Актуальные проблемы современной педагогики /Материалы семинара молодых ученых, посвященного 60-летию МосГУ. - М., 2004. - С. 250-261. 51. Щеглова С.Н. Психолого-педагогические критерии развития творческого потенциала студентов // Идеи, гипотезы. Сб. ст. по материалам XII науч. конф. аспирантов, соискателей и молодых исследователей Север. междунар. ун-та. - Магадан: Изд-во СМУ, 2005. - С. 41-44. 52. Щеглова С.Н. Системный анализ факторов, влияющих на развитие творческого потенциала будущих специалистов // Материалы научно-практической конференции «Интеллектуальные ресурсы Северо-Востока России»: 22-23 июня 2005 г. - Магадан: Изд. СМУ, 2005. - С. 279-282. 53. Яковлева Е.Л. Психологические условия развития творческого потенциала у детей школьного возраста // Вопр. психол.- 1994. - № 5. - С. 26. 54. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1996. - 264 с.
Дополнительная информация1614
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Формування готовності майбутніх вчителів до удосконалення творчих здібностей молодших школярів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Дослідження вітчизняних педагогів про розвиток творчості дітей
  • Психологічні засоби розвитку творчих здібностей дошкільників
  • Особливості формуванням адекватної самооцінки молодших школярів
  • Теоретичні аспекти пізнавальної діяльності молодших школярів
  • Основні етапи формування пізнавальних інтересів солодших школярів
  • Розвиток музичних здібностей в учнів початкових класів
  • Вплив засобів масової інформації на уяву дітей молодшого шкільного віку
  • Емпіричні дослідження впливу тривожності на самооцінку молодших школярів
  • Методичні основи використання нестандартних задач на уроках з математики в у початковій школі
  • Словникова робота під час вивчення грамоти
Cгенерировано за 0.236489 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів