Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Характеристика туристичного потенціалу Вінницької області (організація пішохідного походу 1 категорії складності)» (ID:14892)

| Размер: 157 кб. | Объем: 58 стр. | Стоимость: 75 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Науково-методичні основи розвитку туризму в Україні 5 1.1. Аналіз загального стану туристичного ринку України 5 1.2. Природно-рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу України 11 РОЗДІЛ ІІ. Характеристика сучасного стану розвитку туризму у Вінницькій області 15 2.1. Формування адміністративно-територіального поділу Поділля 15 2.2. Загальна характеристика географічного розташування Вінницької області 16 2.3. Кліматична характеристика регіону 17 2.4. Рекреаційно-туристичний потенціал області 18 2.5. Діяльність Вінницького туристсько-спортивного союзу (ВТСС) та Вінницького міського турклубу «Меркурій» 21 РОЗДІЛ ІІІ. Розробка туристсько-спортивного маршруту у Вінницькій області та пропозиції по його впровадженню 25 3.1. Методичні засади організації пішохідного туризму в регіоні 25 3.2. Цілі та задачі туристського походу 26 3.3. Комплектація туристської групи 27 3.4. Фінансування, умови розміщення команд та проведення заходу 29 3.5. Умови етапів пішохідного маршруту «Крос-похід» 29 3.6. Умови пішохідного маршруту «Смуга перешкод» 33 3.7. Складання меню 37 3.8. Комплектація спорядження 39 3.9. Проведення детального інструктажу з техніки безпеки 40 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47 ДОДАТКИ 51 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України «Про туризм»: За станом на 20 січня 2003 р. / Верховна Рада України. – К.: Парламентське видавництво, 2003. – 20 с. 2. «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки»: Постанова КМ України // Матеріали офіційного сайту Кабінету Міністрів України (http://www.kmu.gov.ua). 3. Нормативно-правові акти України з питань туризму /Упоряд. М. І. Камлик. – К.: Атіка, 2004. – 464 с. 4. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму (аспекти): Поправка до статті 45 Конституції України. Правила організації туристських маршрутів та користування ними (проект). Зміни та доповнення до правил дорожнього руху (проект). Туристські маршрути. Розслідування нещасних випадків. «Малий туризм» для реабілітації хворих та інвалідів. Рятувальні служби для туристів / Н.Левун (наук.ред.), В.Ляшенко (уклад.), Д.Рибалко (уклад.). – Д.: Промінь, 2002. – 116с. 5. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: Видавничий центр КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001. – 395 с. 6. Биржаков М. Введение в туризм / Балтийский международный ин-т туризма (БМИТ) Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – М., 1999. – 192 с. 7. Борисов К. Международный туризм и право. – М.: НИМП, 1999. – 226 с. 8. Вакуленко В., Валентюк І., Грибан В., та ін. Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід / Українська Академія держ. управління при Президентові України Центр досліджень адміністративної реформи / Ю. Лебединський (заг.ред.). – К.: К.І.С., 2003. – 176 с. 9. Вяткин Л., Сидорчук Е., Немытов Д. Туризм и спортивное ориентирование: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М. : ACADEMIA, 2001. – 208с. 10. Головашенко О. Туризм як форма соціальної активності людини: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис. канд. філос. наук. / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 18 с. 11. Гуляев В. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 303 с. 12. Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму. – К.: Науковий світ, 2002. – 201 с. 13. Дехтярь Г. Лицензирование и сертификация в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 с. 14. Джанджугазова Е.. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академия, 2003. – 224с. 15. Дмитрук О. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно- географічного дослідження / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 76 с. 16. Екологічний стан Вінницької області на рубежі тисячоліть: Аналітично- статистичний довідник / Вінницька обласна рада Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області П.І. Білокінь (уклад.). – Вінниця: Велес, 2005. – 162 с. 17. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму (Методологія формування, механізм реалізації). – Чернівці: «Прут», 1995. – 120 с. 18. Зайцева Н. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник для студ. вузов . – М.: Академия, 2003. – 224 с. 19. Квартальнов В. Мировой туризм на пороге нового тысячелетия: реальность и экскурс в будущее. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 185 с. 20. Квартальнов В. Педагогика и туризм: Учебник для студ. вузов / Российская международная академия туризма. Туристский ун-т. – М.: Советский спорт, 2000. – 360 с. 21. Культурология и экскурсоведение: Конспекты лекций / Российская международная академия туризма / Казбек В. (сост.). – М.: Советский спорт, 1998. – 112с. 22. Лукьянова Л. Перспективная модель специалиста туристской отрасли: [Доклад] / «Туризм на пороге XXI столетия: образование, культура, экология», международная научно- практическая конференция Научный центр развития туризма. – К., 1999. – 12 с. 23. Масове харчування, готельне господарство і туризм в умовах ринкових відносин: Збірник наукових праць / Київський держ. торговельно- економічний ун-т / М. Пересічний (відпов.ред.). – К., 1997. – 139 с. 24. Морозова Н., Морозов М. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. для студентов вузов. – М.: Академия, 2003. – 333 с. 25. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму: Навч. посібник / О.Жданова, А.Тучак, В.Поляковський, І.Котова. – Луцьк, 2000. – 236 с. 26. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Станом на 1 трав. 2002 р. / Київський ун-т туризму, економіки і права / В.Федорченко (ред.), Л.Малюга (упоряд.). – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 27. Програма міжнародної науково-практичної конференції «Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя», 1-3 жовтня 1998 р., м. Херсон / Херсонський держ. педагогічний ун-т Асоціація вчителів географії України. – К., 1998. – 16 с. 28. Реєстр природно-заповідного фонду Вінницької області / Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області / О.Г. Яворська (заг.ред.), Є.І. Ворона (уклад.). – Вінниця, 2005. – 52 с. 29. Тімець О. Краєзнавство і туризм. – К.: Знання, 1999. – 120 с. 30. Туризм і охорона природи: Екологічні поради для туристсько-краєзнавчих гуртків шкіл, позашкільних установ, технікумів, ПТУ / Рівненський держ. педагогічний ін-т Рівненська обласна станція юних туристів / А. Меремінський (підгот.), А.Лех (підгот.). – Рівне, 1993. – 48 с. 31. Туристичні ресурси України: Зб. наук. статей / Федерація профспілок України Український ін-т туризму / О.І. Лугова (науч.ред.) . – К., 1996. – 352с. 32. Туристично-краєзнавчі дослідження: Матеріали III Всеукраїнської наук.- практ. конф. «Туризм в Україні: економіка та культура», (Світязь, 9-10 вересня 1998 р.) / Федерація профспілок України Інститут туризму / О.О. Бейдик (ред.кол.). – К., 1998. – 360 с. 33. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. – Івано-Франківськ: ІМЕ, 2001. – 240 с. 34. Храбовченко В. Экологический туризм. – М.: Финансы и Статистика, 2003. – 207 с. 35. Матеріали офіційного сайту Вінницької обласної державної адміністрації (http://www.vin.gov.ua). 36. Матеріали сайту Вінницького туристсько-спортивного союзу (http://www.vtss.vinnitsa.com).
Дополнительная информация1552
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Характеристика туристичного потенціалу Вінницької області (організація пішохідного походу 1 категорії складності)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Характеристика туристичного потенціалу Одеської області (організація пішохідного походу 1-шої категорії складності)
  • Характеристика туристичного потенціалу Львівської області (організація водного маршруту 2 категорії складності)
  • Характеристика туристичного потенціалу Львівської області (організація водного маршруту 1-шої категорії складності)
  • Природно-рекреаційні ресурси Вінницької області та їх використання в туризмі
  • Туристично-рекреаційний потенціал Вінницької області
  • Формування системи туристичних пішохідних маршрутів на прикладі Одеської області
  • Методика проведення походів вихідного дня
  • Методика проведення походів вихідного дня
  • робота з рекреалогії
  • Напрями зменшення негативного впливу туристичної діяльності на довкілля
Cгенерировано за 0.204166 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів