Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Місцеві фінанси України» (ID:14712)

| Размер: 185 кб. | Объем: 104 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ЯК ОСНОВНА ЧАСТИНА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 6 1.1 Характеристика муніципальних фінансів 6 1.2 Місцеві податки і збори, як джерело формування місцевого бюджету 10 1.3 Роль та значення місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку території 29 1.4 Нормативно-правове регулювання формування місцевого бюджету 33 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ МІСТА ЧЕРНІГОВА 42 2.1 Характеристика бюджету міста Чернігова за 2002-2005 роки 42 2.2 Особливості формування бюджету міста Чернігів 53 2.3 Виконання бюджету міста Чернігова за місцевими податками і зборами 63 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 73 3.1 Проблеми формування місцевого бюджету 73 3.2. Шляхи удосконалення формування місцевого бюджету 79 ВИСНОВКИ 96 ЛІТЕРАТУРА 101 Додатки 66 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України від 28061996 року // Відомості ВРУ, № 30, 1996 2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 року №2543-14 3. Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 року , № 56-93 4. Закон України „Про систему оподаткування” від 18.02.1997 р., №77/97-ВР 5. Закон України „Про доповнення Декрету Кабінета Міністрів України „Про місцеві податки і збори” від 17.06.1193 р. 6. Указ Президента України „Про місцеві податки і збори” від 25.05.1999 р.. №565/99 7. Рішення міської ради „Про запровадження місцевих податків і зборів та затвердження їх ставок” від 17.05.2000 р. 8. Альвианськая Н.В. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования //Финансы.-1995.-№9.-С.9-11 9. Аптекар С., Краснова В. Про формування місцевих бюджетів. //Економіка України.– 1994.–№4.– с. 42–47. 10. Бандурка О.М. Державне регулювання економіки. Підручник. – Харків. – 200 рік. 11. Бескид Й.М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету Улраїни.// Фінанси України.-1998.-№1.-С.19-21. 12. Буковинський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України.// Фінанси України.-1998.-№9-С.3-8. 13. Бутко М.П., Білокур К.О. Фінансові ресурси регіону в умовах ринкової трансформації.// Фінанси України.-1998.-№10.-С.23-32. 14. Василенко Л.І.,Бабич П.С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність.// Фінанси України.-1998.-№8.-С.112-117. 15. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник.– К.: Вища школа, 1997.– 383с. 16. Василик О.Д. Податкова система України. Начальний посібник. – К.ВАТ Поліграфія”. – 2004 р. 17. Василик О.Д., К.В. Павлюк Державні фінанси України. Підручник. – К. Центр навчальної літератури. – 2003 р. 18. Василик О.Д., Павлюк К.В. Удосконалення податкової системи України. //Фінанси України.– 1997.– №10.– С. 34–43. 19. Васильева М.В. Местніе бюджеті в современніх условиях – М.: Финансы и статистика , 1987.-128с. 20. Державне регулювання економіки. Підручник для Вузів. За ред.. І.Р. Михасюк. – АПКА. – 2000 р. с.592 21. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / За редакцією Юрая Немеца – К.: Основи, 1998.-542с. 22. Деркач М.І., Гордєєва Л.П. Бюджет і бюджетний процес в Україні.– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– 257с. 23. Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. //Фінанси України.– 1996.–№ 9.– С. 35. 24. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України Історія, теорія, практика. -2000 р. с.384 25. Кичко І.І. Бюджетна система. Навчальний посібник для вищих закладів освіти. – Чернігів., Чернігівські обереги. - 2005 р. с.208. 26. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96р.// Україна–Центр.-№31.-с.9-14. 27. Криниця С.О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування// Фінанси України.-1998.-№2.-С.38-47. 28. Кузьменко Н.А. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні. //Фінанси України.– 1996.– №9.– С. 40–42 29. Лісовська А.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів. // Фінанси України.– 1996.–№ 7.– С. 11–15.. 30. Ломинога В.К. Складові бюджету держави. “Сини і пасинки” //Вісник НБУ.-1998.-№11.-С.57 31. Луніна І.І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проиедення реформ // Економіка України.-1998.-№3.-С.31-40. 32. Ляшенко Ю.І. Місцеве оподаткування в системі фінансової діяльності держави // Фінанси України-1998.-№6.-С.104-107. 33. Мельник П.В. Проблема формування місцевих бюджетів і податкова політика держави //Фінанси України.-1998.-№6.-С.101-103. 34. Мельниченко В., Присяжна Л. Співвідношення загальнодержавних і місцевих податків: зарубіжний досвід в контексті українських реалій. //Фінанси України.– 1996.– №51.– С.10. 35. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. Проф. Черника Д.Г.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191с. 36. Пабат М.Г. Про окремі аспекти формування доходної частини бюджетів місцевого та регіонального самоврядування //Фінанси України.-1996.-№10.-С11-14. 37. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування //Фінанси України.-1996.-№8.-С.24-29. 38. Павлюк К.В. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини //Фінанси України.– 1996.– 6.– с. 25–32. 39. Павлюк К.В. Організація виконання державного бюджету //Фінанси України.-1998.-№3.-С.37-45. 40. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави.- К.: НІОС, 1998. – 173с. 41. Пансков В.Г. Налоговые проблемы местных финансов //Финансы.-1995.-№10.-С.15-18. 42. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України. Навчальний посібник. К:Знання. – 2002 р. с.495. 43. Поляк Г.Б. Финансы местных Советов.– М.: Финансы и статистика, 1991.– 152с. 44. Поплавський М.І. Макроекономіка перехідного періоду. – К.: Техніка, 1999. – 475с. 45. Потапов В.И. О некоторых вопросах налоговой политики //Финансы.-1995.-№10.-С.3-8. 46. Про бюджетну систему України. Закон України від 29.06.95р. із змінами від 2.02.97р. //Відомості Верховної Ради України..–1995.–26.–с.589– 611. 47. Про Державний бюджет України на 1997 рік. Закон України від 27.06.97р. //Урядовий кур’єр.– 1997– №138– 139.–с.7– 9. 48. Про Державний бюджет України на 1998 рік. Закон України від 30.12.97р. //Галицькі контракти.-1998.-№2-с.80-101. 49. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 27.05.97р. //Урядовий кур’єр.– 1997.– №107–108.– с. 11–20. 50. Про місцеві податки і збори. Декрет Кабінету Міністрів від 20.05.93. //Відомості Верховної Ради.– 1993.– №32. 51. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22.05.97р. //Доходи і податки.– 1997.– №11– 12.– с. 3– 24. 52. Про основні напрями бюджетної політики на 1998 рік Постанова Верховної Ради України від 3.07.97р. //Урядовий кур’єр.– 1997.– №128–129.–с.15–16. 53. Про порядок формування місцевих бюджетів на 1997 рік. Постанова Кабінету Міністрів від 18.10.96р. 54. Про систему оподаткування. Закон України від 18.02.97р. //Вісник податкової служби.– 1997.– №4.–с.2–6. 55. Рибак В.В. Проблеми формування доходних джерел місцевих бюджетів //Економіка України.-1995.№10.-С.29-38. 56. Родионова В.М. Бюджетная реформа : Содержание и проблемы //Финансы._1994.-№8.-С.3-15. 57. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення. - 2001р. с. 186 58. Седов К.В. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы //Финансы.-1995.-№9-С.28-30. 59. Слухай С.В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин //Фінанси України.-1998.-№12.-С22-32. 60. Слухай С.В. Становлення системи фінансового вирівнювання //Фінанси України.-1998-№11.-С.15-25. 61. Стратегія економічного розвитку України. Науковий збірник.- К.: КНЕУ., - 2001 р. 62. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред Дробоздиной Л.А. – М.: Финансы , ЮНИТИ , 1997. –479с. 63. Фільштейн Л.М. Фінанси України : Навчальний посібник. – Кіровоград: Державне Центрально-Українське видавництво, 1994.-164с. 64. Чирка Д.М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів. //Фінанси України.– 1998.– №1.– С. 22–25. 65. Чистов С.М. Державне регулювання економіки.: Навчальний методичний посібник для самостійного вивчення. – К.: КНЕУ. 2002 р. 66. Чуприна О.В.місцеві податки – справа державна //Фінанси України.-1998.-№10.-С.24-25. 67. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. – М.:Финансы и статистика, -1991- 112с. 68. Юрій С.І.. Бесіда Й.М. Бюджетна система України. Навчальний посібник. – 2000 р. с.397
Дополнительная информация1308
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Місцеві фінанси України»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Місцеві податки і збори, їх правова регламентація
 • Фінанси підприємницьких структур
 • Фінанси підприємницьких структур
 • Фінансова система України та перспективи її розвитку
 • Місцеві фінанси
 • Фінанси в системі товарно-грошових відносин
 • Місцеві суди - основа судової системи Украї
 • Місцеві суди - основа судової системи Украї
 • Місцеві фінанси
 • Місцеві суди - основа судової системи України
 • Місцеві суди - основа судової системи України
Cгенерировано за 0.120980 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів