Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Реалізація прав за вексельним зобов'язанням (проблеми законодавста і практики)» (ID:14394)

| Размер: 80 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 1. ІНСТИТУТ ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 7 1.1. ПОНЯТТЯ ВЕКСЕЛІВ ТА ЇХ ВИДИ 7 1.2. СУБ’ЄКТИ ВЕКСЕЛЬНОГО ПРАВА 24 1.3. ДЖЕРЕЛА ВЕКСЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 28 1.4. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО ПРАВА 31 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЗА ВЕКСЕЛЬНИМ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ 36 2.1. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ОБІГУ ВЕКСЕЛІВ 36 2.1.1. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ГОСПОДАРСЬКИХ ВЕКСЕЛІВ (ІНДОСАМЕНТ, АКЦЕПТ) 36 2.1.2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ 45 2.2. ГАРАНТІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ВЕКСЕЛЬНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ 50 2.3. ПОРЯДОК ОПРОТЕСТУВАННЯ ТА ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ НА ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ 58 2.4. НЕДІЙСНІСТЬ ВЕКСЕЛЯ ТА ОКРЕМИХ ЙОГО УМОВ 65 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 72 3.1. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 72 3.2. ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ВЕКСЕЛЬНОМУ ОБОРОТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 91 ВИСНОВОК 101 ЛІТЕРАТУРА 104 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛІТЕРАТУРА 1. Конституція України від 26 червня 1996 року 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року 3. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року 5. Конвенція “Про Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі” від 7 червня 1930 рік № 358 6. Конвенція “Про врегулювання деяких колізій законів про переказні і прості векселі” від 7 червня 1930 рік № 359 7. Конвенція “Про гербовий збір стосовно переказних і простих векселів” від 7 червня 1930 рік № 360 8. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 року 9. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 року 10. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року 11. Закон України “Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів” від 22 грудня 1994 року 12. Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 15 вересня 1995 року 13. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року 14. Закон України “Про Національну депозитарну систему й особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 року 15. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 5 квітня 2001 року 16. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію України” від 1 жовтня 1997 року № 1104 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про деякі питання випуску, звертання і погашення векселів, що видаються на суму податку на додаткову вартість при ввозі (пересиланню) товарів на митну територію України” від 22 жовтня 2000 року № 1730 18. Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” від 3 березня 2004 року № 20/5 19. Постанова Національного банку України “Про затвердження Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу” від 25 вересня 2001 року № 403 20. Постанова Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України” від 16 грудня 2002 року № 508 21. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків” від 11 квітня 2002 року № 360/6648 22. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів” від 3 липня 2003 року № 296 23. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 25 лютого 2002 року № 83 24. Інструкція Міністерства фінансів України “Про порядок видачі, обліку та погашення векселів Державного казначейства України” від 9 грудня 1997 року № 269 25. Лист Національного банку України “Про здійснення операцій з векселями фізичними особами” від 9 січня 2002 року 26. Проект Закону України Про внесення доповнень до Цивільного кодексу України (щодо обігу векселів) від 7 червня 2004 року // http://parliament.org.ua 27. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 года 28. Белов В. А. Практика вексельного права. М.: ЮрИнфоР, 1998 29. Белов В. А. Очерки по вексельному праву. – М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфоР”, 2000 30. Бервено С. Н. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине. – Х.: Право, 2001 31. Винокуров Д. Вексельное обращение. – Х.: Фактор, 2001 32. Вишневский А. А. Вексельное право: учебное пособие. – М.: Юристъ, 1999 33. Грачев В. В. Акцепт векселя. – СПб.: Юридический центр “Пресс”, 2002 34. Демківський А. В. Вексельна справа: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2003 35. Катков В. Д. Передача векселя по надписи. – Одесса: Техник, 2001 36. Мороз Ю.Н. Вексельное дело К., 1996 37. Новоселова Л. А. Вексель в хозяйственном обороте. – М.: Статут, 2003 38. Тункевич С. О., Корінько М. Д. Вексель у системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003 39. Фельдман А.А. Вексельное обращение. – М.: ИНФРА–М., 1995 40. Філіпенко Т. В. Економіко-правові аспекти вексельного обігу. – Севастополь, Донецьк, 2002 41. Цитович П. Курс вексельного права. – К., 1997 42. Янов В. В. Векселя и многообразие вексельных расчетов. – Тольятти: Государственная академия сферы быта и услуг, 1999 43. Вексель на ринку України. / О. Федоренко, Ф. Федорченко. – Х.: Фактор, 2003 44. Вексельний обіг в Україні / О. М. Єфімов. – К., 2003 45. Вексельное обращение: теория и практика. / Аваков А. Б., Гаевой Г. И. –Х.: Фолио, 2000 46. Проблеми використання векселів на ринку України / Куценко Ю. Ю., Шепель Д.О. – К., 1998 47. Бартош О. Вексель як фінансовий інструмент, його суть та значення // Регіональна економіка, 2002, - № 4 48. Бугера О. Вексель: від загального до конкретного // Юридична газета, 2003, - № 7 49. Виговський О. Заставний індосамент у вексельному праві: проблемні питання // Підприємство, господарство і право, 2003, - № 6 50. Горохов К. Виды векселей по украинскому законодательству // Держава та регіони, 2003, - № 1 51. Григоровська Л. Шляхи вдосконалення законодавства, що регулює вексельний обіг в Україні // Підприємство, господарство і право, 2001, - № 3 52. Журавльов Д. І знову про протест векселів // Нотаріат для вас, 2002, - № 12 53. Єфімов О. Застосування векселів: деякі правові проблеми // Юридичний журнал, 2005, - № 1 54. Єфімов О. Надійність векселів: чи можливо це? // Юридичний журнал, 2003, - № 9 55. Єфімов О. Фізичні особи та вексель // Юридичний журнал, 2003, - № 5 56. Козлов С. Загальні правові аспекти вексельного обігу в Україні // Юридична газета, 2005, - № 8 57. Костицкий В. Вексельное обращение: проблемы и перспективы // Юридическая практика, 2001, - № 28 58. Ламакин Я. Применение векселей в хозяйственной деятельности предприятий // Вестник бухгалтера и аудитора Украины, 2004, - № 17 – 18 59. Лисенков Ю. Вимоги до складання векселів // Юридичний журнал, 2003, - № 9 60. Мороз Р. Особливості операцій з векселями // Юридична газета, 2005, - № 8 61. Ніньовська З. Деякі проблеми сучасного регулювання вексельного обігу в Україні // Юридичний журнал, 2003, - № 9 62. Огієнко Д. Прострочення платежу за вексельними зобов’язаннями // Право України, 2004, - № 6 63. Пригоровська Л. Особливості англо-американського законодавства про вексель // Підприємство, господарство і право, 2001, - № 8 64. Прядко Д. Недійсні та ненаписані умови векселів // Юридичний журнал, 2003, - № 9 65. Руденко Т. Закон України “Про обіг векселів в Україні” // Юридичний журнал, 2003, - № 9 66. Савуляк І. М. Становлення вексельного ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні, 2004, - № 2 67. Старинський М. Щодо питання про визначення поняття “вексель” // Підприємство, господарство і право, 2002, - № 12 68. Тарасенко І. Вексельне право України. Теоретичні засади // Юридичний журнал, 2003, - № 9 69. Фатєєва Я. Як правильно опротестувати вексель // Все про бухгалтерський облік, 2002, - № 27 70. Харитонов А. Документальне оформлення вексельних операцій // Все про бухгалтерський облік, 2003, - № 55,10 червня 71. Експертний висновок АУБ щодо внесення змін до Закону України “Про обіг векселів в Україні” http://www.banks.kiev.ua
Дополнительная информация920
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Реалізація прав за вексельним зобов'язанням (проблеми законодавста і практики)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
  • Правові питання забезпечення національно-культурних прав національних меншин в Україні
  • Зобов’язальне право. Основні положення
  • Юридична практика
  • Загальна характеристика прав і свобод людини і громадянина
  • Загальна характеристика прав і свобод людини і громадянина
  • Зобов’язальні правовідносини
  • Облік, аналіз та аудит зобо’вязань по кредитам та позикам (на прикладі)
  • Банківські кредити, повязані з вексельним обігом (на прикладі банку)
  • Правовий режим нерухомого майна в Україні
Cгенерировано за 0.167496 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів