Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Місцеві бюджети України та їх роль у регіональному розвитку» (ID:14267)

| Размер: 156 кб. | Объем: 73 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 08.06.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 1. Сутність та необхідність місцевих бюджетів 1.1 . Економічний зміст і структура місцевих бюджетів 1.2 . Роль та значення місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку території 1.3 . Надходження та видатки місцевих бюджетів 1.4 . Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів 2. Аналіз формування і виконання місцевих бюджетів на прикладі бюджету Чернігівської області 2.1 Характеристика соціально-економічного стану Чернігівської області 2.2 Оцінка процесу складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів 2.3 Аналіз формування доходів та основних напрямків витрачання коштів з місцевого бюджету 3. Пропозиції щодо вдосконалення процесу формування і виконання місцевих бюджетів 3.1 Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів 3.2 Проблеми та напрямки зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування 3.3 Удосконалення системи фінансового вирівнювання територій Висновки Література ДОДАТКИ Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛІТЕРАТУРА 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Голос України.-1996.-13липня. 2. Бюджетний кодекс України із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 6 березня 2003 року N 599-IV, від 10 липня 2003 року N 1086-IV. 3. Закон України «Про бюджетну систему України» від 05.12.1990 з наступними змінами і доповненнями. 4. Закон України «Про рахункову палату Верховної ради України» від 11.07.1996 р. №315/96-ВР. 5. Декрет Кабінету Міністрів від 20.05.93. “Про місцеві податки і збори” //Відомості Верховної Ради.– 1993.– №32. 6. Аксенова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов // Мировая экономика и международные отношения. – 1992.- №5- С. 118-124 7. Альвианськая Н.В. Местные бюджеты : понятие, механизм функционирования //Финансы.-1995.-№9.-С.9-11 8. Аптекар С., Краснова В. Про формування місцевих бюджетів. //Економіка України.– 1994.–№4.– с. 42–47. 9. Бескид Й.М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету Улраїни.// Фінанси України.-1998.-№1.-С.19-21. 10. Буковинський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України.// Фінанси України.-1998.-№9-С.3-8. 11. Бутко М.П., Білокур К.О. Фінансові ресурси регіону в умовах ринкової трансформації.// Фінанси України.-1998.-№10.-С.23-32. 12. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник.– К.: Вища школа, 1997.– 383с. 13. Василик О.Д. Теорія фінансів: Навч. посібник.-К.:НІОС,2000. 14. Василик О.Д., Павлюк К.В. Удосконалення податкової системи України. //Фінанси України.– 1997.– №10.– С. 34–43. 15. Василенко Л.І.,Бабич П.С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність.// Фінанси України.-1998.-№8.-С.112-117. 16. Васильева М.В. Местніе бюджеті в современніх условиях – М.: Финансы и статистика , 1987.-128с. 17. Деркач М.І., Гордєєва Л.П. Бюджет і бюджетний процес в Україні.– Дніпропетровськ: Пороги, 1995.– 257с. 18. Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процес в Украине.-Днепропетровск, 2000. 19. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / За редакцією Юрая Немеца – К.: Основи, 1998.-542с. 20. .Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України.– К.: Наукова думка, 1997.– 301с. 21. Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. //Фінанси України.– 1996.–№ 9.– С. 35. 22. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика).-К.: НІОС, 2000. 23. Криниця С.О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування// Фінанси України.-1998.-№2.-С.38-47. 24. Кузьменко Н.А. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні. //Фінанси України.– 1996.– №9.– С. 40–42 25. Лісовська А.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів. // Фінанси України.– 1996.–№ 7.– С. 11–15.. 26. Ломинога В.К. Складові бюджету держави. “Сини і пасинки” //Вісник НБУ.-1998.-№11.-С.57 27. Луніна І.І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проиедення реформ // Економіка України.-1998.-№3.-С.31-40. 28. Ляшенко Ю.І. Місцеве оподаткування в системі фінансової діяльності держави // Фінанси України-1998.-№6.-С.104-107. 29. Мельник П.В. Проблема формування місцевих бюджетів і податкова політика держави //Фінанси України.-1998.-№6.-С.101-103. 30. Мельниченко В., Присяжна Л. Співвідношення загальнодержавних і місцевих податків: зарубіжний досвід в контексті українських реалій. //Фінанси України.– 1996.– №51.– С.10. 31. 25. Моісеєнков В.В. Формування місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин. //Фінанси України.– 1996.– №11.– С. 16–19. 32. Опарін В. Фінанси (загальна теорія). Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2001. 33. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. Проф. Черника Д.Г.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191с. 34. Пабат М.Г. Про окремі аспекти формування доходної частини бюджетів місцевого та регіонального самоврядування //Фінанси України.-1996.-№10.-С11-14. 35. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави.- К.: НІОС, 1998. – 173с. 36. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування //Фінанси України.-1996.-№8.-С.24-29. 37. Павлюк К.В. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини //Фінанси України.– 1996.– 6.– с. 25–32. 38. Павлюк К.В. Організація виконання державного бюджету //Фінанси України.-1998.-№3.-С.37-45. 39. Пансков В.Г. Налоговые проблемы местных финансов //Финансы.-1995.-№10.-С.15-18. 40. Поляк Г.Б. Финансы местных Советов.– М.: Финансы и статистика, 1991.– 152с. 41. Поплавський М.І. Макроекономіка перехідного періоду. – К.: Техніка, 1999. – 475с. 42. Потапов В.И. О некоторых вопросах налоговой политики //Финансы.-1995.-№10.-С.3-8. 43. Рибак В.В. Проблеми формування доходних джерел місцевих бюджетів //Економіка України.-1995.№10.-С.29-38. 44. Родионова В.М. Бюджетная реформа : Содержание и проблемы //Финансы._1994.-№8.-С.3-15. 45. Седов К.В. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы //Финансы.-1995.-№9-С.28-30. 46. Слухай С.В. Становлення системи фінансового вирівнювання //Фінанси України.-1998-№11.-С.15-25. 47. Слухай С.В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин //Фінанси України.-1998.-№12.-С22-32. 48. Теорія фінансів. / За ред. Н.Е. Заяц, М.К. Фісенко. — Минск.: Висш. шк., 1997. 49. Фінанси: Вишкіл студії. Навчальний посібник /За ред. Юрія С.І. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с. 50. Фінанси. Навчально-методичний посібник /За ред. Юрія С.І. – Тернопіль: ТАНГ, 2002. – 207 с. 51. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевського, Б.М. Сабанти. – М.: Перспектива, Юрайт, 2000. 52. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1995. 53. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України.-К.: НІОС, 2000. 54. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. – М.:Финансы и статистика, -1991- 112с. 55. Чирка Д.М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів. //Фінанси України.– 1998.– №1.– С. 22–25. 56. Чуприна О.В.місцеві податки – справа державна //Фінанси України.-1998.-№10.-С.24-25. 57. www.chernigivstat.gov.ua 58. www.chernigiv.osp-ua.info/news
Дополнительная информация815
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Місцеві бюджети України та їх роль у регіональному розвитку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Місцеві бюджети - фінансова основа розвитку регіонів
 • Місцеві бюджети - фінансова основа розвитку регіонів
 • Доходи і видатки місцевих бюджетів
 • Контрольна робота з фінансів
 • Склад бюджетної системи
 • Бюджетна система
 • Бюджетна система
 • Механізм реалізації регіональної економічної політики держави
 • Право комунальної власності
 • Місцеві бюджети та шлях їх вдосконалення
 • Місцеві податки та їх роль у формуванні місцевих бюджетів
Cгенерировано за 1.151098 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів