Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація обліку аналізу і контролю розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість» (ID:14208)

| Размер: 2465 кб. | Объем: 70 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 08.06.2005 | Код продавца: 3 |
Содержание ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ІІ СТРУКТУРА. 6 1.1. СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ. 6 1.2.СТРУКТУРА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАІНИ. 12 1.3 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 16 РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 18 2.1 ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ТЗОВ”ВОЛИНЬМОРЕПРОДУКТИ”. 18 2.2.ОРГАНІЗАЦІЯ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 21 2.3 АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА. 27 2.4 ЗВІТНІСТЬ 32 2.5 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІІ ПО РОЗДІЛУ ІІ 35 РОЗДІЛ ІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 37 3.1 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ПОДАТКІВ. 37 3.2. АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. 38 3.3 ВИСНОВОК ПО РОЗДІЛУ ІІІ 43 РОЗДІЛ ІV КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. 46 4.1 ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 46 4.2 КОНТРОЛЬ ЗА СВОЄЧАСНІСТЮ НАРАХОВАНИХ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ. 53 4.3 ВИСНОВОК ПО РОЗДІЛУ ІV 56 ВИСНОВОК 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНОІ ЛІТЕРАТУРИ. 64 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаноі літератури . 1. Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 p., №996-ХІV. 2. Закон України Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування від 17.01.2002p., №2980-111. 3. Закон України Про державний бюджет України на 2002 p. від 20.12.2001 p., №2905-111. 4. Закон України Про державну підтримку суб'єктів малого підприємництва від 19.10.2000 р., №2063-111. 5. Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності від 23.09.1999 p., №1105-ХІV. 6. Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття від 02.03.2000 p., №1533-111. 7. Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням від 18.01.2001 р., №2240-111. 8. Закон України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг від 23.08.2000 p., №1336. 9. Закон України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування від 26.06.1997 p., №400/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями). 10. Закон України Про лізинг від 16.12.1997 p., №723/97-ВР. 11. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 p., №1775-111. 12. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств від 22.05.1997 p., №283/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями). «Украина» на больничном // Бизнес. – 1997. – № 18 (225). – С.13,16. 13. Закон України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності від 23.03.1996 p., №98/96-ВР (з наступними змінами і доповненнями). 14. Закон України Про плату за землю від 03.07.1992 p., №2536-12. 15. Закон України Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів від 18.02.1997 p. 16. Закон України Про податок на додану вартість від 3.04.1997 p., №168/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями). 17. Закон України Про систему оподаткування від 25.06.1991 p. (з наступними змінами і доповненнями). Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1.07.1997 p. (з наступними змінами і доповненнями), №218. Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1.07.1997 p. (з наступними змінами і доповненнями), №218. 18. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 p., №3740 (зі змінами від 16.03.2000 р., №501). 19. Положення про спрощену форму обліку суб'єктів малого підприємництва, затверджено наказом МФУ від 30.09.1999 p., №96. 20. Пономарев В.А. Анализ балансов капиталистических коммерческих банков. – М.: МФИ, 1982. 21. Порядок ведення і складання податкового звіту про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів). Затверджено наказом ДПА від 31.07.1997 p., №275. 22. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва – юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, затверджений наказом ДПАУ від 13. 10. 1998 p. №477. 23. Порядок ведення Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг). Затверджено наказом ДПА України від 08.10.1998 p., №469. 24. Порядок ведення Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг). Затверджено наказом ДПА України від 8.10.1998 p., №469. 25. Порядок ведення платниками податку обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції. Затверджено наказом ДПА України від 12.08.1997 p., №291. 26. Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи. Затверджено наказом ДПА України від 16.01.1998 p., №14. 27. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 p., №165 (з наступними змінами і доповненнями). 28. Порядок заповнення та подання податкової декларації про податок на додану вартість. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 p., №166 (з наступними змінами і доповненнями). 29. Порядок складання декларації про прибуток підприємства. Затверджено наказом ДПА України від 21.01.1998 p., №37 (з наступними змінами і доповненнями). 30. Указ Президента України від 07.08.1998 p., №857/98 Про деякі зміни в оподаткуванні. 31. Указ Президента України від 28.06.1999 p., №746/99 Про внесення змін до Указу Президента від 3.07.1998 p. №727 Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємства. 32. Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 214 с. 33. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. К.: Либідь, 2000. – 692 с. 34. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб для студентов / Я.В.Соколов, А.Д.Зыков, А.П.Капралов и др. – 2-е изд. – М.: Экономика, 1986. – 432 с. 35. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів / За ред. Ф.Ф. Бутинця. 2-е вид. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. – 608 с. 36. Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 80 с. 37. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посіб. для вузів. – К.: Вища школа, 2001. – 602 с. 38. Все про оподаткування прибутку підприємств // Галицькі контракти, 1998, №47. 39. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года. – К.: Либідь, 2000. – 567 с. 40. Грабова Н.Н. Добровський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с. 41. Гуревич А. Свет и тени рейтингов финансового рынка // Финансовая Украина. – 1996. – № 6 (116). – С.22,23. 42. Гуревич А. Свет и тени рейтингов финансового рынка // Финансовая Украина. – 1996. – № 8 (118). – С.17,22. 43. Завгородный В. П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. – К.: Вира-Р, Дакор, 2000. – 608с. 44. Каракоз И.И. Самборский В.И. Теория экономического анализа. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1989. – 255с. 45. Кириленко О.П. Фінанси. – Тернопіль ЦМДС, 1998. 46. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1995.– 342 с. 47. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. 3-тє вид. доп. – Харків: Фактор, 2001. – 196 с. 48. Малышкин А. И., Налоговый учет: ситуации и решения. Пособие. – К.: Лібра, 1999 p. 49. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 1996. – 160 с., 50. Муравьев А.И. Теория экономического анализа: проблемы и решения. М.: Финансы и статистика, 1988. – 144 с. 51. Нова бухгалтерія. Як правильно платити єдиний податок. – Бібліотека Дебета – Кредита, 2001. – 386 с. 52. Нова бухгалтерія. Як правильно платити ПДВ. – Бібліотека Дебета – Кредита, 2001. – 386 с. 53. Нова бухгалтерія. Як правильно платити податок на прибуток. – Бібліотека Дебета – Кредита, 2001. – 386 с. 54. Общая теория финансов: Учеб. для вузов / А.А. Доброзина, Ю.А. Константинова, Л.А. Окунева и др. / Под. ред. А.А. Доброзиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. 55. Онищенко Т. Приватний підприємець: – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2001. – 452 с. 56. Панасюк В.М. Ковальчук Е.К. Бобрівець С.В. Податковий облік. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с. 57. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії і практики. – К.:Лібра, 2000. – 458 с. 58. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. – Ч. 2-3. – К.: Лібра, 1996. – 438 с. 59. Пиріг І. М., Хомин П. Я., Данилюк Б. І. Облік податку на додану вартість, валових витрат і доходів. – Тернопіль: Джура, 1998. 60. Савченко О. Єдиний податок. 7-ме вид., перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2001. – 192 с. 61. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 1632 с. 62. Сопко В., Завгородний В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. – К.: КНЕУ, 2000. – 453 с. 63. Справочник по функционально-стоимостному анализу / А.П. Ковалев, Н.К. Моисеева, В.В. Сысун и др., Под ред. М.Г. Карпунина, Б.И. Майданчика. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 431с. 64. Статистический словарь / Гл. ред. М.А. Королев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 623 с. 65. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: «ВСЕ ДЛЯ ВАС», 1993. – 320 с. 66. Уставные фонды комбанков: 750 тис. ЭКЮ и больше // Финансовая консультация. – 1997. – № 11 (11). – С.7-9. 67. Фінанси: Навч. посібник / Уклад. М.В. Грідчина. – К.: Укр. – фін. Ін-ст менеджменту і бізнесу, 1998. 68. Хозяйственный учет на базе микроЭВМ / Под ред. А.Н. Кузьминского. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 255 с. 69. Шарова Т. Управление валютными рисками. – К.: 1994. – 198 с. 70. Щодо затвердження податкового роз'яснення. Наказ ДПА України від 13.02.2002 p., №68.
Дополнительная информация664
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Організація обліку аналізу і контролю розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість
  • Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість
  • Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість
  • Облік і аудит розрахунків з бюджетом по ПДВ в сучасних умовах господарювання
  • Облік і аудит розрахунків з бюджетом по ПДВ в сучасних умовах господарювання
  • Облік, контроль і аудит податку на додану вартість і акцизного збору
  • Сучасний стан обліку розрахунків з бюджетом
  • Механізм оподаткування підприємства податком на додану вартість
  • Облік і аудит податку на додану вартість
  • Організація обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ
Cгенерировано за 0.156040 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів