Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Облік операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства» (ID:13999)

| Размер: 99 кб. | Объем: 55 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 2 Розділ 1. Теоретичні та методологічні аспекти орендних операцій 4 1.1. Економічна сутність орендних операцій 4 1.2. Огляд законодавчо-нормативної бази з обліку операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства 7 1.3. Критичний огляд літературних джерел з обліку операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства 10 1.4. Організаційно-економічна структура ТОВ „Веско” 12 Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства 21 2.1. Бухгалтерський облік оперативної оренди 21 2.2. Особливості бухгалтерського обліку фінансової оренди 29 2.3. Розкриття інформації у фінансовій звітності 45 Розділ 3. Шляхи та напрями удосконалення обліку операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства 48 ВИСНОВКИ 50 Список використаних джерел 52 Додатки 56 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература 1. Цивільний кодекс України (у тексті - Цивільний кодекс). 2. Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР Про оподаткування прибутку підприємств (у тексті - Закон про прибуток). 3. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про фінансовий лізинг 16 грудня 1997 року N723/97-ВР із змінами та доповненнями (Законом України від 11 грудня 2003 року N 1381-IV цей Закон викладено в новій редакції) 4. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про оренду державного та комунального майна від 10 квітня 1992 року N2269-XII із змінами та доповненнями (назва в редакції ЗаконуУкраїни від23.12.97 р. N 768/97-ВР) 5. Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. №181 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 Оренда (у тексті - П(С)БО 14). 6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби (у тексті - П(С)БО 7). 7. Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. №242 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (у тексті - П(С)БО 8). 8. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (у тексті - Інструкція №291 та новий План рахунків). 9. Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. №163 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (у тексті - П(С)БО 19). 10. Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби (у тексті - П(С)БО 7). 11. Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. №242 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (у тексті - П(С)БО 8). 12. Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності (у тексті - П(С)БО 1). 13. Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (у тексті - П(С)БО 16). 14. Алексєєва А. Облік розрахунків. // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 39. – с. 4-7. 15. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства (під ред. Шкарабан М.В.). – К.: Економічна думка, 1998. 16. Алборов Р.А. “Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК”.- М.: Дело и Сервис, 1998р – 467 с. 17. Борщ Н. Національні особливості обліку МШП. // Податки та бухгалтерський облік. – 2001. - № 13. – с.24-36. 18. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб», 2002. 19. Белуха Н.Т. «Аудит: Учебник для студентов вузов». – К.: Знання, 2000. – 245с. 20. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. – 4-е изд., перереаб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1997. 21. Бутинець Ф. А. Бухгалтерський фінансовий облік. –Житомир, 2000р. 22. Вербицка Л. В. “Теорія бухгалтерського обліку” Нав.- метот. Посібник . - К. : Логос, 1999 р. 23. Волков И.М., Грачева М.В. “Проектный анализ: Учебник для вузов”. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1998г., 423с. 24. Голов С. Ф., Костюченко В. М. “Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами”. – К.: “Екаунтинг”, 2000р. 376 с. 25. Голов С., Пархоменко В. “Облік господарських операцій за новим Планом рахунків” // Бухгалтерський облік та аудит № 10, 1999р., ст 3 – 11. 26. Губачева О. “Новий етап розвитку бухгалтерського обліку в Україні”. // Бухгалтерський облік та аудит №11, 1999р., ст 31 – 35. 27. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000. 28. Дембинский Н.В. “Экономический анализ деятельности предприятий”: Минск, “Высшая школа” 1981г., 250с. 29. Завгородний В.П. “Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита” - К: А.С.К., 1998г., 360с. 30. Завгородний В.П. “Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием». – К.: «Ваклер», 1997г., 976с. 31. Завгородній В.П. “Організація обліку, аналізу та аудиту в умовах застосування Персональних ЕОМ”. // Бухгалтерський облік та аудит №4,1994р., ст. 20 – 23. 32. Івахненко В.М. Економічний аналіз. – К., 1999. 33. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. 34. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Наука, 1998. 35. Коробов А.М. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. – К., 2000. 36. Кузьминский А., Кужельный Н., Петрик Е., Савченко В., и др. «Аудит: Практическое пособие». –К.: «Учетинформ», 1996. – 283с. 37. Мних Є.В. Ференц І.Д. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – Львів: “Армія України”, 2000. 38. Пархоменко В.М, Баранцев П.П. “Реформування бухгалтерського обліку в Україні: План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку”. – Луганськ.: Промдрук, 2000. – 271с. 39. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. – Снятин: Фірма “ПрутПринт”, 1997. 40. Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. 41. Руденко В.П. Аналих фінансово-господарської діяльності підприємства. – К., 2000. 42. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. 43. Сопко В.В., Кузьмінський А.М., Завгородній В.П. “Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”. – К.: “Вища школа”, 1993р., 223с. 44. Стражев В.М. “Анализ хозяйственой деятельности предприятий”, - Минск, М: Экономическая перспектива, 1998 г., 248с. 45. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік. – Київ: АСК. 2000р. 46. .Фурсов О. Основні засоби в бухгалетрському обліку після 1 липня 2000 року. // Бухгалтерія. – 2000. - № 27. – с. 50-56. 47. Сопко В. В. “ Бухгалтерський облік” Навч. Посібник . - К. : КНЕУ, 1998 р. 48. Баланс № 6 від 08.02. 2003р. 49. Баланс № 7 від 15.02. 2003р. 50. Бізнес-Бухгалтерія №551 (32) от 2003-08-11. 51. Бізнес-Бухгалтерія №533 (14) от 2003-04-07 „Новации финансового лизинга”. 52. Бізнес-Бухгалтерія №506 (39/1-2) от 2002-09-23. 53. Дебет-Кредит № 5 від 06.02.2001 р. „Бухгалтерський та податковий облік орендних операцій” Марія ПРАВДА, Дана ОНИШКО. 54. Дебет-Кредит № 6 від 06.02.2001 р. „Бухгалтерський та податковий облік орендних операцій” Марія ПРАВДА, Дана ОНИШКО.
Дополнительная информация230
Рік написання: 2004
Заказ Заказать Купить «Облік операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Лізинг
  • Ефективність використання підприємством орендного майна
  • Бухгалтерський облік орендних операцій
  • Облік міжнародних операцій Варіант 17
  • Облік міжнародних операцій
  • Поняття лізингу
  • Облік грошових активів в системі управління підприємством
  • Облік грошових активів в системі управління підприємством
  • Облік кредитних операцій підприємства
  • Типи вартості майна, їх використання у процесі оцінювання майна
Cгенерировано за 0.124473 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...