Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства» (ID:13999)

| Размер: 99 кб. | Объем: 55 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 2 Розділ 1. Теоретичні та методологічні аспекти орендних операцій 4 1.1. Економічна сутність орендних операцій 4 1.2. Огляд законодавчо-нормативної бази з обліку операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства 7 1.3. Критичний огляд літературних джерел з обліку операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства 10 1.4. Організаційно-економічна структура ТОВ „Веско” 12 Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства 21 2.1. Бухгалтерський облік оперативної оренди 21 2.2. Особливості бухгалтерського обліку фінансової оренди 29 2.3. Розкриття інформації у фінансовій звітності 45 Розділ 3. Шляхи та напрями удосконалення обліку операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства 48 ВИСНОВКИ 50 Список використаних джерел 52 Додатки 56 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература 1. Цивільний кодекс України (у тексті - Цивільний кодекс). 2. Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР Про оподаткування прибутку підприємств (у тексті - Закон про прибуток). 3. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про фінансовий лізинг 16 грудня 1997 року N723/97-ВР із змінами та доповненнями (Законом України від 11 грудня 2003 року N 1381-IV цей Закон викладено в новій редакції) 4. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про оренду державного та комунального майна від 10 квітня 1992 року N2269-XII із змінами та доповненнями (назва в редакції ЗаконуУкраїни від23.12.97 р. N 768/97-ВР) 5. Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. №181 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 Оренда (у тексті - П(С)БО 14). 6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби (у тексті - П(С)БО 7). 7. Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. №242 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (у тексті - П(С)БО 8). 8. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (у тексті - Інструкція №291 та новий План рахунків). 9. Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. №163 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (у тексті - П(С)БО 19). 10. Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби (у тексті - П(С)БО 7). 11. Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. №242 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (у тексті - П(С)БО 8). 12. Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності (у тексті - П(С)БО 1). 13. Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (у тексті - П(С)БО 16). 14. Алексєєва А. Облік розрахунків. // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 39. – с. 4-7. 15. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства (під ред. Шкарабан М.В.). – К.: Економічна думка, 1998. 16. Алборов Р.А. “Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК”.- М.: Дело и Сервис, 1998р – 467 с. 17. Борщ Н. Національні особливості обліку МШП. // Податки та бухгалтерський облік. – 2001. - № 13. – с.24-36. 18. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб», 2002. 19. Белуха Н.Т. «Аудит: Учебник для студентов вузов». – К.: Знання, 2000. – 245с. 20. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. – 4-е изд., перереаб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1997. 21. Бутинець Ф. А. Бухгалтерський фінансовий облік. –Житомир, 2000р. 22. Вербицка Л. В. “Теорія бухгалтерського обліку” Нав.- метот. Посібник . - К. : Логос, 1999 р. 23. Волков И.М., Грачева М.В. “Проектный анализ: Учебник для вузов”. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1998г., 423с. 24. Голов С. Ф., Костюченко В. М. “Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами”. – К.: “Екаунтинг”, 2000р. 376 с. 25. Голов С., Пархоменко В. “Облік господарських операцій за новим Планом рахунків” // Бухгалтерський облік та аудит № 10, 1999р., ст 3 – 11. 26. Губачева О. “Новий етап розвитку бухгалтерського обліку в Україні”. // Бухгалтерський облік та аудит №11, 1999р., ст 31 – 35. 27. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000. 28. Дембинский Н.В. “Экономический анализ деятельности предприятий”: Минск, “Высшая школа” 1981г., 250с. 29. Завгородний В.П. “Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита” - К: А.С.К., 1998г., 360с. 30. Завгородний В.П. “Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием». – К.: «Ваклер», 1997г., 976с. 31. Завгородній В.П. “Організація обліку, аналізу та аудиту в умовах застосування Персональних ЕОМ”. // Бухгалтерський облік та аудит №4,1994р., ст. 20 – 23. 32. Івахненко В.М. Економічний аналіз. – К., 1999. 33. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. 34. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Наука, 1998. 35. Коробов А.М. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. – К., 2000. 36. Кузьминский А., Кужельный Н., Петрик Е., Савченко В., и др. «Аудит: Практическое пособие». –К.: «Учетинформ», 1996. – 283с. 37. Мних Є.В. Ференц І.Д. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – Львів: “Армія України”, 2000. 38. Пархоменко В.М, Баранцев П.П. “Реформування бухгалтерського обліку в Україні: План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку”. – Луганськ.: Промдрук, 2000. – 271с. 39. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. – Снятин: Фірма “ПрутПринт”, 1997. 40. Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. 41. Руденко В.П. Аналих фінансово-господарської діяльності підприємства. – К., 2000. 42. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. 43. Сопко В.В., Кузьмінський А.М., Завгородній В.П. “Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”. – К.: “Вища школа”, 1993р., 223с. 44. Стражев В.М. “Анализ хозяйственой деятельности предприятий”, - Минск, М: Экономическая перспектива, 1998 г., 248с. 45. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік. – Київ: АСК. 2000р. 46. .Фурсов О. Основні засоби в бухгалетрському обліку після 1 липня 2000 року. // Бухгалтерія. – 2000. - № 27. – с. 50-56. 47. Сопко В. В. “ Бухгалтерський облік” Навч. Посібник . - К. : КНЕУ, 1998 р. 48. Баланс № 6 від 08.02. 2003р. 49. Баланс № 7 від 15.02. 2003р. 50. Бізнес-Бухгалтерія №551 (32) от 2003-08-11. 51. Бізнес-Бухгалтерія №533 (14) от 2003-04-07 „Новации финансового лизинга”. 52. Бізнес-Бухгалтерія №506 (39/1-2) от 2002-09-23. 53. Дебет-Кредит № 5 від 06.02.2001 р. „Бухгалтерський та податковий облік орендних операцій” Марія ПРАВДА, Дана ОНИШКО. 54. Дебет-Кредит № 6 від 06.02.2001 р. „Бухгалтерський та податковий облік орендних операцій” Марія ПРАВДА, Дана ОНИШКО.
Дополнительная информация230
Рік написання: 2004
Заказ Заказать Купить «Облік операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Лізинг
  • Ефективність використання підприємством орендного майна
  • Бухгалтерський облік орендних операцій
  • Облік міжнародних операцій Варіант 17
  • Облік міжнародних операцій
  • Поняття лізингу
  • Облік грошових активів в системі управління підприємством
  • Облік грошових активів в системі управління підприємством
  • Облік кредитних операцій підприємства
  • Типи вартості майна, їх використання у процесі оцінювання майна
Cгенерировано за 0.131935 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів