Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Банківське обслуговування малого та середнього бізнесу + РЕФЕРАТ+ДОПОВІДЬ» (ID:13817)

| Размер: 89 кб. | Объем: 104 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3 Розділ 1. Необхідність малого та середнього бізнесу та специфіка банківського обслуговування 5 1.1. Специфіка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 5 1.2. Джерела фінансування малого та середнього бізнесу 20 1.3. Особливості банківського обслуговування малого та середнього бізнесу 27 Розділ 2. Аналіз кредитоспроможності позичальників – малих підприємств та ТОВ на прикладі підприємств-позичальників ЗАТ “Мікрофінансовий банк” 37 2.1. Умови та порядок надання кредитів під реалізацію приватного бізнесу 37 2.2. Проведення оцінки фінансового становища та кредитоспроможність позичальника-малого підприємства 49 2.3. Процес надання кредитів під реалізацію проектів приватними підприємствами та їх погашення 60 Розділ 3. Перспективи кредитування і обслуговування малого та середнього бізнесу в Україні 68 3.1. Перспективи кредитування малого та середнього бізнесу в Україні 68 3.2. Перспективи розвитку обслуговування малого та середнього бізнесу через комерційні банки 84 Висновки 91 Додатки 95 Список літератури 99 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература 1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 27 грудня 2000 року. 2. Закон України “Про банкрутство” від 14 травня 1992 року. 3. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 року. 4. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 18 жовтня 2000 р. № 2063-ІІІ . 5. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р. № 887-XII 6. Положення Національного банку України «Про кредитування». №246 від 26 вересня 1995. 7. Положення Національного банку України «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків» №323 від 29 вересня 1997. 8. Положення Національного банку України «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків» №10 від 30. грудня 1997 року. 9. Указ Президента України “Про заходи щодо зміцнення банківської системи України” №893 від 14 липня 2000 року. 10. Указ Президента від 28 червня 1999 року № 746/99 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва». 11. Андрійчук В. Власний і позичковий капітал підприємства та критерії їх раціонального співвідношення // Фінанси України -- №18. – 1999р. – с. 15 -23. 12. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Бабичевой Ю.А. -М.: Зкономика, 1993. 13. Бердинець М. Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні // Фінанси України. – 2001. – № 2. 14. Білоус Г. Розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка України. — 2000.—№2. 15. Бляхман Л.С. Экономика фирмы: Учеб. пособие. – СПб: Изд-тво Михайлова В. А., 1999. 16. Бутко М., Мурашко М. Організаційні заходи сприяння малого бізнесу // Економіка України. – 1997. – № 7. 17. Виноградська А. Розвиток малого підприємництва // Економіка України. – 1999. – № 2. 18. Внукова Н. Факторинг: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Банківська справа. – 1998.- №3. – с. 36-39. 19. Вступ до банківської справи. Під ред. Савлука М.І. - К.: «Лібра», 1998. 20. Гуцал І.С. Банківське кредитування субєктів ринку в трансформаційній економіці України:(питання теорії, методики, практики) .-Л.:ВАТ БІБЛЬОС,2001 .-244 с.- 21. Дьякон Ю. Ще раз про малий бізнес // Економіка України. – 2000. – № 7. 22. Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку// Банківська справа №5, 1997 рік, ст.39-45. 23. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит - К.: «Лібра», 1996.-218 с. 24. Качмарик Я.Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України -- №10. – 1999р. – с. 138-145. 25. Клочко Ю., Черняк Т. Проблеми малого бізнесу в Україні // Економіка України. – 1998. – № 1. – С.58. 26. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 476 с. 27. Користін О. Є. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу // Фінанси України. – 1997. – № 12. 28. Кристофер Ф.Блюмфилд. Как взять кредит в банке: Пер. с англ.-М: 1996. 29. Крупка М. І. та інші. Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні. – Львів: Діалог, 1999. 30. Лавриненко Р. Фінансування малого та середнього бізнесу в Україні // Фінанси України. – 1998. – № 2. 31. Лаврушин О.І. Банковское дело. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. - 428 с. 32. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія та практика. – К.: Знання, 2000р. – 216 с. 33. Лапуста М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство. – М.: ИНФРА, 1997. 34. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання вУКраїні: Зб.наук.статей / За ред. Я.А.Жаліла. – К.:Альепрес, 2002. – 118 с. 35. Моисеева Н., Ломоносова Т. Система поддержки малых предприятий с помощью бизнес-инкубаторов // Маркетинг. – 1999. – № 1. 36. Мороз А.Н. Коммерческие банки: активные операции. Киев: УФБШ, 1996. 57 стр. 37. Мусіна Л. О. Державна підтримка підприємництва // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. – № 3. 38. Мусіна Л. О. Зовнішня допомога у розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. – № 3. 39. Обухов Н.П. Кредитный рынок и денежная политика. – М., 1995г. – 288 с. 40. Олексієнко М., Ольшанський В., Лілак Д., Перпшков Є. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. - К.: Козаки, 1996. -143 с. 41. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИПЦ «ДИС», 1997. –464 с. 42. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України. - №6. – 2000. – с. 91-93. 43. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000р. – 458 с. 44. Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2000. 45. Предпринимательство: Учебник / М. Г. Лапуста и др. – М.: ИНФРА, 2000. 46. Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в Україні.Вип. 4 .-К.:Молодіжна Альтернатива, 2001 .-64 с. 47. Проблеми малого бізнесу в Україні // Україна: аспекти праці. – 1998. – № 2. 48. Ривуар Ж. Техника банковского дела. - М.: Прогресс-Универс,1993. 49. Руководство по кредитному менеджменту / Под ред. Б.Эдвардса. -М.: ИНФРА-М, 1996. - 464 с.(рос.). 50. Савлук М. Що заважає банкам кредитувати реальну економіку? // Вісник НБУ.— 1999. —№ 12. 51. Спальвиш Ю. Развитие малого бизнеса // Бизнес информ. – 1998. – № 17-18. – С.31. 52. Стэнворт Дж., Слейн Б. Франчайзинг в малом бизнесе: Пер. с англ. / Под ред. Л. Н. Павловой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 53. Сугоняко Олександр. Роль комерційних банків у встановленні національної економіки// Закон і Бізнес №24, 1996 рік, ст. 4. 54. Сусіденко В.Т. Організація і методи управління кредитною діяльністю комерційного банку. - Вінниця: Логос, 1997. - 238 с. 55. Сусіденко В.Т., Кисіль І.В. Прогрес банківських інформаційних технологій в Україні // Ефективність підприємницької діяльності: Зб. наук. пр. - К.: Київ держ. торг.-екон. університет, 1998.-184 с. 56. Терен С. Малий бізнес обіцяють підтримати. Знову…// Галицькі контракти. – 2000. – № 14. – 3-9 квітня. 57. Трегобчук В., Вишенський О. Підприємницька діяльність в умовах дерегулювання економіки // Економіка України. – 2000. – № 7. 58. Хогтон Дж., Кук Н., Ісакова Н. Взаємодія державних і недержавних структур у справі формування політики підтримки малого бізнесу: варіант для України // Економіка України. – 1997. – № 11. 59. Черниш О. В. Міжнародний досвід підтримки й розвитку малого бізнесу // Фінанси України. – 1999. – №1. 60. Шуткин А. С. Повышение зффективности использования государственных и привлеченных средств в малом предпринимательстве // Финансы. — 1998. — № 11. —С. 9.
Дополнительная информация56
Рік написання: 2004
Заказ Заказать Купить «Банківське обслуговування малого та середнього бізнесу + РЕФЕРАТ+ДОПОВІДЬ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • РОЗВІТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
  • РОЗВІТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
  • Особливості розвитку малого й середнього бізнесу в Україні
  • Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
  • Становлення малого та середнього бізнесу України
  • Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
  • Фактори розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ
  • Державна підтримка малого бізнесу
  • Становлення і розвиток малого бізнесу в перехідній економіці України
Cгенерировано за 0.161384 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів