Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Еволюція Європейського Союзу» (ID:12824)

| Размер: 174 кб. | Объем: 94 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Передумови та еволюція формування інтеграційних процесів в Західній Європі
1.1. Передумови зародження інтеграційних процесів
1.2. Початковий та перехідний періоди європейської інтеграції
1.3. Європейський Союз у 90-ті роки
1.4. Органи управління в Європейського Союзу
Розділ 2. Відносини України із Європейським Союзом
2.1. Становлення відносин України з Європейським Союзом (1994-2003 роки)
2.2. Стосунки між Україною та Європейським Союзом у світлі набуття чинності Угоди про партнерство та співробітництво
2.3. Новий розвиток стосунків між Україною та Європейським Союзом після президентських виборів 2004 року
Висновки
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авдокушин Е Ф. Международные экономические отношения. - М., 1996.
2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. — М.,1999.
3. Бендерський Ю. Реалії світогосподарських процесів і місце в них України // Економіка України. — 2000. — № 1. – С.23-25.
4. Бирюков П.Н. Международное право. - М.: Юристъ, 1997.
5. Борко Ю.Б. Новий этап углубления и расширения европейской интеграции: социальные аспекты // Мировая экономика и международные отношения. — 2000. — № 9. — С. 22.
6. Будкін В.С., Віткін Л.М. та ін. Європейська інтеграція та Україна. – К., 2002.
7. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К., 1996.
8. Василенко В.А. Основы теории международного права. — К., 1988.
9. Вільні економічні зони / Пер. з англ.. Я. Войтенка, О. Білкуна; Передмова В. Кравченка. Наукова редакція І. Розпутенка. – К., 1993.
10. Грановська В. Мрії і кошмари української зовнішньої політики // Дзеркало тижня.- 2004. - №20. - С.2
11. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В. Д. Базилевича. — 2-ге вид., випр. — К., 2003.
12. Закон України „Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами” від 10 листопада 1994 року за №237/94-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). -1994. - №46. - ст.415.
13. Ильпин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. — Харьков, 1998.
14. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. - Львів, 1995.
15. Киреев А. Международная экономика. - М., 1997.
16. Киреев Л. Международная экономика. Международные отношения. – М., 1997.
17. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.В. Міжнародні економічні відносини. — К., 2000.
18. Коломойцев В.Е. Механізм залучення іноземних інвестицій у структурну перебудову і розвиток промисловості України. — К., 1996.
19. Колосов Ю.М. Кивчикова Э.С. Действующее международное право. В 3-х томах. - М., 1999.
20. Котик В. Етнічний протективізм у зовнішній політиці // Політика і час. - 2003. - №12. - С. 67-77.
21. Кудров В.М. Мировая экономика. – М., 2000.
22. Кудров В. Структурные преобразования в европейских странах // Экономист. – 1993. - №1. - С. 85-91.
23. Кухарская Н.А. Организационно-методические основы создания свободных промышленно ориентированных зон. — Одесса, 2000.
24. Лео Амчук. Ющенко емоційно розрядився у Європі // "Українська правда". – від 26 січня 2005 року.
25. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. - М., 1992.
26. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. - М., 1996.
27. Мазаракі А.А., Чаюн Т.І., Мельник Г.М. Міжнародний маркетинг. — К., 2000.
28. Майкл Бурда, Чарльз Виплош. Макроекономіка (Європейський контекст) (переклад з англійської). – К., 2000.
29. Максимова Л.М., Носкова Й.Я. Международные экономические отношения. — М.; ЮНИТИ, 1995.
30. Международные экономические отношения / Под ред. Р. И. Хазбулатова. - М., 1991.
31. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2000.
32. Международные экономические отношения / За ред. Е. Ф. Жукова и др. – М., 2000.
33. Международные экономические отношения / Под ред В. Е. Рыбалкина. – М., 1998.
34. Международные экономические отношения / Под ред. С. Ф. Сутырина, В. Н. Харламовой. — СПб., 1996.
35. Международные экономические отношения. Интеграция: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 1997.
36. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. – К., 1998.
37. Мировая экономика / Под ред. И. П. Николаевой. - М., 2000.
38. Мировая экономика / Под ред. Л. Тарасовича. — СПб., 2001.
39. Мировая экономика, экономика зарубежных стран / Под ред. проф. В. П. Колесова и проф. М. Н. Осьмовои. – М., 2000.
40. Мировая экономика/ Под ред. И.П. Николаевой, 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2000.
41. Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. — М., 1980.
42. Міжнародні економічні відносини / Зар ред. А. С. Філіпенко та інші. – К., 1994.
43. Міжнародні економічні відносини / Сучасні міжнародні економічні відносини. - К., 1992.
44. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. В. Бутенко та ін. — К., 1992.
45. Міжнародні організації / За редакцією Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. — К., 2003.
46. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. - К.: Либідь, 1995.
47. Пебро М. Международные экономические и финансовые отношения. - М., 1994.
48. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини. – Ужгородї, 2001.
49. Пила В.І., Чмирь О.Е. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика. — К., 1998.
50. Положення про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України / Затверджено Указом Президента України від 12 лютого 2003 року за №123/2003.
51. Постанова Верховної Ради України „Про утворення Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Світової організації торгівлі” вiд 19.02.2004 року за № 1532-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. - №22. - ст.318.
52. Постанова Кабінету Міністрів України „Про організацію розгляду питань євроатлантичної інтеграції України” від 24 лютого 2003 р. за №238.
53. Пузакова Е. П. Международные экономические отношения. — Ростов-на-Дону: Изд. центр "МарТ", 2000.
54. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році” від 4 березня 2004 р. за №111-р.
55. Розпорядження Президента України „Про підготовку та проведення саміту Україна – Європейський Союз” вiд 04.07.2003 року за № 187/2003.
56. Розпорядження Президента України „Про підготовку та проведення Ялтинського саміту "Україна - Європейський Союз" вiд 01.08.2001 року за №199/2001.
57. Розпорядження Президента України „Стратегія економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки» вiд 28.04.2004 року за № 493/2004.
58. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. - К., 1999.
59. Світова економіка / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К., 2000.
60. Світова економіка / Керівник авторів А.С. Філіпенко. – К., 2003.
61. Сергеев П.В. Мировая экономика. - М.: Юриспруденция, 1999.
62. Симадзаки Т., Исихори С. Свободные экономические зоны в капиталистических и развивающихся странах - М., 1989.
63. Сіваченко І.Ю., Кухарська И.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони. - К.., 2001.
64. Соколенке С.И. Современные мировые рынки и Украина. - К., 1995.
65. Степанов Ю.Г. Свободные экономические зоны в СССР. - М., 1990.
66. Сушко О., Філіпяук В. Заявка на членство в ЄС: строки й варіанти для України // Дзеркало тижня. - № 4 (532). - Субота, 5 - 11 Лютого 2005 року.
67. Тимченко Л.Д. Международное право. - Харьков, 1999.
68. Тодоров И.Я. Международное право и международные отношения. - Донецк, 1998.
69. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами вiд 14.06.1994 року / Угоду ратифіковано Законом №237/94-ВР від 10.11.94 року.
70. Удовенко С. Україна на міжнародній арені. - К., 1998.
71. Указ Президента України „Питання Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України” вiд 26.02.2003 року за № 170/2003.
72. Указ Президента України „Про Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції” вiд 26.02.2003 року за № 169/2003.
73. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К., 2002.
74. Україна на шляху європейської інтеграції / Науково-практичний збірник матеріалів Міністерства економіки Україні. – К., 1999.
75. Устинов И.Н. Мировая торговля: Статистическо-аналитический справочник. — М., 2000.
76. Черкес М.Ю. Міжнародне право. - К., 2000.
77. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Том 1: Современные теоретические проблемы. – М., 1999.
78. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин / За ред. Д. Б. Табачника. - К., 2004.
79. Экономическая теория / Под ред. В. Д. Камаева. – М., 2001.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1,5
Заказ Заказать Купить «Еволюція Європейського Союзу»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Європарламент: сутність, принципи функціонування
 • Національні та спільні економічні інтереси в інтегруючому розвитку ЄС
 • Євросоюз як форма економічної інтеграції.
 • Євросоюз як форма економічної інтеграції.
 • Європейський валютний союз
 • ЄЕС та Україна - проблеми взаємовідносин
 • НАТО для країн Європейського Союзу
 • Правові аспекти організації діяльності міжнародного суду Європейського Союзу
 • Соціальні системи і політика євроінтеграції. Відповіді на питання про євросоюз
 • Міждержавні об’єднання: поняття та види
 • Європейський Валютний Союз і особливості розвитку в сучасних умовах
Cгенерировано за 0.113343 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів