Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Право спільної сумісної власності» (ID:12743)

| Размер: 34 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 75 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ / Розділ 1. Правовий режим майна подружжя / Розділ 2. Цивільно-правове регулювання права особистої приватної власності чоловіка та дружини. Проблеми та перспективи розвитку / Розділ 3. Поняття, тенденції новизни та розвиток права спільної сумісної власності подружжя у Сімейному кодексі України / Висновки / Список використаної літературиПросмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

І. Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року за №435-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - №№ 40-44. - ст.356.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2003. - №18, №19-20, №21-22. - ст.144.
4. Про нотаріат. Закон України від 02 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 49.
5. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. - К.: Істина, 2003. - 464 с.
6. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. - К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2003- 532с.
7. Про власність. Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 20.
8. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 49.
9. Про цінні папери і фондову біржу. Закон України від 18 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 38.
10. Про приватизацію державного житлового фонду. Закон України від 19 червня 1992 р, // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 17.
11. Про приватизацію малих державних підприємств (малу приватизацію). Закон України від 14 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. -1995.-№15.
12. Про приватизацію майна державних підприємств (нова редакція). Закон України від 19 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради. -1997.-№17.
13. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. (із змінами і доповненнями від 22.04.93, 15.07.94, 21.01.95)//Відомості Верховної Ради. - 1992. -№35.
14. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право індивідуальної власності на жилий будинок. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. // Право України. -1992.-№ 2.
15. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. № 20. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид. / За заг. Ред. В.Т. Маляренка. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.


II. Монографічна, наукова та інша література

1. Антокольская М.В. Семейное право. - М., 2001. - 220 с.
2. Бойко О. Пакет "сімейних законів" // Урядовий кур'єр. - 2004. – 24 січня. - № 14. - С. 7-8.
3. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право. - К., 2000. - 334с.
4. Гопанчук В.С. Сімейне право України. -К.: Істіна. - 2002. - 320 с.
5. Гражданское й торговеє право капиталистических государств. - М.: Международые отношения, 1993. - 536 с.
6. Гражданское право. Учебник. Ч. ІІ / Сергеев А.П., Толстой Ю.К. - М., 1998.- 450 с.
7. Дзера О. В. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України // Юридична Україна. - 2003. - №1. - С56-58.
8. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. - К.: Вентурі, 1996. - 99с.
9. Дзера С.В. Цивільне право підручник. - К.: Вентурі, 1997. - 360 с.
10. Ерошенко А.А. Личная собственность в гражданском праве. - М., 1975.- 425с.
11. Жилинкова И.В, Право собственности супругов. - Харьков.:Ксилон, 1997.- 345с.
12. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. - Харьков, 2000. - 450с.
13. Жилінкова І.В. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №3.-С. 122-130.
14. Жилінкова І.В. Майнові відносини членів сім'ї: цілі та засоби правового регулювання // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - №2. - С. 106-114.
15. Жилінкова І.В. Поняття правового режиму майна подружжя // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - № 2. - С. 156-164.
16. Жилінкова І.В. Правовий режим спшьності майна подружжя // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - № 3. - С. 88-94.
17. Жилінкова І.В. Регулювання майнових відносин подружжя // Право України. – 1994. - № 11-12. - С. 29-31.
18. Жилінкова Т.В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин у сім'ї // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - №1. - С. 115-120.
19. Заїка Ю. Заповіт подружжя // Право України, 2004 - № 4. - С. 91 – 96.
20. Корельский В.М., Перевалова В.Д. Теория государства и права. - М., 1997. – 315 с.
21. Мадіссон Н.В. Приватна власність у системі суспільних відносин. Методологія проблеми // Вісник Академії Правових наук. - 1998. - №4. - С. 78-80.
22. Маслов В.Д. Основнне проблеми права личной собственности. - Харьков, 1968. - 112с.
23. Маслов В.Ф. Имушественньїе отношения в семье. - Харьков, 1972. - 89с.
24. Матвеев Г.К. История семейно-брачного законодательства Украинской ССР. - К, 1960. - 250 с.
25. Миронова Г.І. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України. - 2004. - № 4. - С. 99-102.
26. Нечаева О.М. Семья й закон. - М, 1980. - 150 с.
27. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. - М., - 1994. - 275с.
28. Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу // Право України. - 2002. - № 4. - С. 131-135
29. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К.: Вентурі, 1997. - 336с.
30. Підопригора О.А., Боброва Д.В. Цивільне право. - Загальна частина. - К.: Вентурі, 1995.-512с.
31. Полонська-Василенко Н. Історія України. - К., 1992. Т. 1. - 560 с.
32. Ромовська 3. Реформа спадкового права // Українське право. - 1997. - №1. - С. 105.
33. Савельев В,А. Римское частное право: проблеми истории и теории. - М., 1995. - С.45.
34. Суханов Е.А. Лекции о собственности. - М.: Юридическая литература, 1991. - 160с.
35. Теория государства и права / Под ред. В.М.Корельского, В.ДЛеревалова. - М., 1997. - 257 с.
36. Ульяненко О. Порядок і умови укладання шлюбного договору (контракту) // Сімейне право. - 2003. - № 4. - С.85-88.
37. Фурса С., Драгневич Л. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин. // Юридична Україна. - 2003. - № 1. - С. 59-65.
38. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі України. - К., 1999. - 390с.
39. Фурса С.Я., Драгнєвіч Л.Ю., Фурса Є.І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі. - К.: Концерн Видавничий Дім, 2003. - 352 с.
40. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. - К., 1999. - 110с.
41. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. - К., 2002. - 460с.
42. Хазова О.О. Брак и развод в буржуазном семейном права (Сравнительно-правовой анализ). - М., 1988. - 358 с.
43. Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій // Юридична Україна. - 2003. - № 1. - С. 55.
44. Харитонов Є.О., Капітенко О.М., Зубар В.М. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. - Харьків, 2002. - 290 с.
45. Цивільне право України: Підруч. У 2 кн / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - Кн І. -К., 1999. - 648 с.
46. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В.Дзери Н.С.Кузнецової. -2-е вид, допов. і перероб. - К.; Юрінком Інтер, 2004. - 736с.
47. Шевченко Я.М. Совершенствование законодательства о семье: Теоретические проблеми соотношения гражданского й семейного законодательства. - К., 1986. - 520 с.
48. Шевченко Я.М., Венецька М.В., Кучеренко І.М. та ін. Власник і право власності. - К., 1993. - 267 с.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1
Заказ Заказать Купить «Право спільної сумісної власності»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Поділ спільного майна подружжя
 • Захист права власності в цивільному праві України
 • Поняття права спільної власності
 • Поняття права спільної власності
 • Поняття права спільної власності
 • Класифікація та аналіз видів права спільної власності згідно із чинним законодавством України
 • Класифікація та аналіз видів права спільної власності згідно із чинним законодавством України
 • Право власності
 • Право спільної власності та проблеми його реалізації
 • Загальні положення про право власності
 • Загальні положення про право власності
Cгенерировано за 0.132041 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів