Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Право власності подружжя» (ID:12737)

| Размер: 57 кб. | Объем: 89 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ І. Правовий режим майна подружжя
1.1. Правова природа права власності подружжя
1.2. Історичний процес виникнення права власності подружжя
1.3. Поняття часткової власності подружжя та її проблеми
Розділ ІI. Цивільно-правове регулювання права особистої приватної власності чоловіка та дружини. Проблеми та перспективи розвитку
Розділ ІІІ. Поняття, тенденції новизни та розвиток права спільної сумісної власності подружжя у Сімейному кодексі України
Висновки
Список використаної літератури та джерел
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

І. Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року за №435-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - №№ 40-44. - ст.356.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2003. - №18, №19-20, №21-22. - ст.144.
4. Про нотаріат. Закон України від 02 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 49.
5. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. - К.: Істина, 2003. - 464 с.
6. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. - К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2003- 532с.
7. Про власність. Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 20.
8. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 49.
9. Про цінні папери і фондову біржу. Закон України від 18 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 38.
10. Про приватизацію державного житлового фонду. Закон України від 19 червня 1992 р, // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 17.
11. Про приватизацію малих державних підприємств (малу приватизацію). Закон України від 14 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. -1995.-№15.
12. Про приватизацію майна державних підприємств (нова редакція). Закон України від 19 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради. -1997.-№17.
13. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. (із змінами і доповненнями від 22.04.93, 15.07.94, 21.01.95)//Відомості Верховної Ради. - 1992. -№35.
14. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право індивідуальної власності на жилий будинок. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. // Право України. -1992.-№ 2.
15. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. № 20. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид. / За заг. Ред. В.Т. Маляренка. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

II. Монографічна та навчальна література

1. Антокольская М.В. Семейное право. - М., 2001. - 220 с.
2. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право. - К., 2000. - 334с.
3. Гражданское право. Учебник. Ч. ІІ / Сергеев А.П., Толстой Ю.К. - М., 1998.- 450 с.
4. Гражданское й торговеє право капиталистических государств. - М.: Международые отношения, 1993. - 536 с.
5. Гопанчук В.С. Сімейне право України. -К.: Істіна. - 2002. - 320 с.
6. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. - К.: Вентурі, 1996. - 99с.
7. Дзера С.В. Цивільне право підручник. - К.: Вентурі, 1997. - 360 с.
8. Ерошенко А.А. Личная собственность в гражданском праве. - М., 1975.- 425с.
9. Жилинкова И.В, Право собственности супругов. - Харьков.:Ксилон, 1997.- 345с.
10. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. - Харьков, 2000. - 450с.
11. Корельский В.М., Перевалова В.Д. Теория государства и права. - М., 1997. – 315 с.
12. Маслов В.Ф. Имушественньїе отношения в семье. - Харьков, 1972. - 89с.
13. Маслов В.Д. Основнне проблеми права личной собственности. - Харьков, 1968. - 112с.
14. Матвеев Г.К. История семейно-брачного законодательства Украинской ССР. - К, 1960. - 250 с.
15. Нечаева О.М. Семья й закон. - М, 1980. - 150 с.
16. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. - М., - 1994. - 275с.
17. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К.: Вентурі, 1997. - 336с.
18. Підопригора О.А., Боброва Д.В. Цивільне право. - Загальна частина. - К.: Вентурі, 1995.-512с.
19. Полонська-Василенко Н. Історія України. - К., 1992. Т. 1. - 560 с.
20. Савельев В,А. Римское частное право: проблеми истории и теории. - М., 1995. - С.45.
21. Суханов Е.А. Лекции о собственности. - М.: Юридическая литература, 1991. - 160с.
22. Теория государства и права / Под ред. В.М.Корельского, В.ДЛеревалова. - М., 1997. - 257 с.
23. Фурса С.Я., Драгнєвіч Л.Ю., Фурса Є.І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі. - К.: Концерн Видавничий Дім, 2003. - 352 с.
24. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. - К., 1999. - 110с.
25. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі України. - К., 1999. - 390с.
26. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. - К., 2002. - 460с.
27. Хазова О.О. Брак и развод в буржуазном семейном права (Сравнительно-правовой анализ). - М., 1988. - 358 с.
28. Харитонов Є.О., Капітенко О.М., Зубар В.М. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. - Харьків, 2002. - 290 с.
29. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В.Дзери Н.С.Кузнецової. -2-е вид, допов. і перероб. - К.; Юрінком Інтер, 2004. - 736с.
30. Цивільне право України: Підруч. У 2 кн / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - Кн І. -К., 1999. - 648 с.
31. Шевченко Я.М., Венецька М.В., Кучеренко І.М. та ін. Власник і право власності. - К., 1993. - 267 с.
32. Шевченко Я.М. Совершенствование законодательства о семье: Теоретические проблеми соотношения гражданского й семейного законодательства. - К., 1986. - 520 с.

III. Публікації в журналах та інших періодичних виданнях

1. Бойко О. Пакет "сімейних законів" // Урядовий кур'єр. - 2004. – 24 січня. - № 14. - С. 7-8.
2. Дзера О. В. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України // Юридична Україна. - 2003. - №1. - С56-58.
3. Заїка Ю. Заповіт подружжя // Право України, 2004 - № 4. - С. 91 – 96.
4. Жилінкова І.В. Майнові відносини членів сім'ї: цілі та засоби правового регулювання // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - №2. - С. 106-114.
5. Жилінкова І.В. Поняття правового режиму майна подружжя // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - № 2. - С. 156-164.
6. Жилінкова І.В. Правовий режим спшьності майна подружжя // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - № 3. - С. 88-94.
7. Жилінкова Т.В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин у сім'ї // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - №1. - С. 115-120.
8. Жилінкова І.В. Регулювання майнових відносин подружжя // Право України. – 1994. - № 11-12. - С. 29-31.
9. Жилінкова І.В. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №3.-С. 122-130.
10. Мадіссон Н.В. Приватна власність у системі суспільних відносин. Методологія проблеми // Вісник Академії Правових наук. - 1998. - №4. - С. 78-80.
11. Миронова Г.І. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України. - 2004. - № 4. - С. 99-102.
12. Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу // Право України. - 2002. - № 4. - С. 131-135
13. Ромовська 3. Реформа спадкового права // Українське право. - 1997. - №1. - С. 105.
14. Ульяненко О. Порядок і умови укладання шлюбного договору (контракту) // Сімейне право. - 2003. - № 4. - С.85-88.
15. Фурса С., Драгневич Л. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин. // Юридична Україна. - 2003. - № 1. - С. 59-65.
16. Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій // Юридична Україна. - 2003. - № 1. - С. 55.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1,6
Заказ Заказать Купить «Право власності подружжя»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Поділ спільного майна подружжя
  • Курсова робота з цивільного права
  • Право подружжя на спільне майно
  • Право подружжя на спільне майно
  • Загальні правила посвідчення угод Загальні правила видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя
  • Загальні правила посвідчення угод Загальні правила видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя
  • Право власності
  • Поняття права спільної власності
  • Майнові правовідносини подружжя, батьків і дітей
  • Власність як основа виникнення майнових прав подружжя
Cгенерировано за 0.381970 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів