Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Роль і місце органів прокуратури в кримінальному процесі» (ID:12712)

| Размер: 33 кб. | Объем: 29 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Прокурорський нагляд за законністю і обґрунтованістю рішень в стадії порушення кримінальної справи
Розділ 2. Значення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і роз­слідування злочинів в кримінальному процесі
Розділ 3. Підтримання прокурором дер­жавного обвинувачення у кримінальному процесі
Розділ 4. Забезпечення прокурорського нагляду за до­держанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах
Висновки
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України.— К., 2001.
3. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року за №1789-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. - №53. - ст.793.
4. Європейська конвеція з прав людини. Українська правнича фундація. — К., 1997.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. // Право України. — 1996. — №12. — С. 90-96.
6. Наказ Генерального прокурора України "Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, підвищення якості та ефективності участі прокурорів у кримінальному судочинстві" від 30 жовтня 1998 р. // Прокуратура в Україні: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2000. — №4. - С. 224-232.
7. Дисциплінарний статут прокуратури України // Відомості Верх. Ради України. — 1992. — №4. — Ст. 15.


Наукова, монографічна та інша література

1. Альперт С.А. Государственное обвинение у структуре прокурорской деятельности // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. 36. наук. праць / ІПК Ген. прокуратури України. — X., 1998. — С. 86-90.
2. Антипов В.А., Ихсанов В.Г., Князев А.Г., Петров А.В., Савкин В.С. Некоторые вопросы организации прокурорского надзора и методики проведения комплексных проверок в исправительных учреждениях // Акт. проблемы прокурор, надзора: Сб. статей. — Вып. 1. — М.: ИПК руков, кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 1998. — С. 100-112.
3. Бардук В. Участь державного обвинувача у кримінальному судочинстві: як організувати роботу в районній прокуратурі // Вісник прокуратури. — 2000. — №3. — С. 81-83.
4. Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України // Право України. — 1998. — №4. — С. 28-30.
5. Дубинський О.Я., Михеенко М.М., Шибіко В.П. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. — К.: Юрінком Інтер, 1997.
6. Зозулинський Б. Щодо нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності // Право України. — 1995. — № 5-6. — С. 21-23.
7. Козьяков І. Правова основа прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю // Вісник прокуратури. — 2000. — №3. — С. 34-37.
8. Козьяков І. Прокурорський нагляд за законністю оперативно-розшукової діяльності: його проблеми // Право України. — 2000. — №1. — С. 82-85.
9. Колб О.Г. Реформування органів і установ виконання покарань України: стан, тенденції, шляхи удосконалення. — Луцьк: Медіа, 2001.
10. Коляда Я.А. Який Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим // Юридичний вісник України.— 2001.— № 9-11.
11. Корж В.П. Актуальні питання подальшого реформування кримінально-процесуальних функцій прокурора // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах: 36. наук. праць / ІПК Ген. прокуратури України. — X., 1998. — С. 59-64.
12. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. — Київ: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
13. Косюта М. Актуальні питання підтримання державного обвинувачення в суді// Право України. — 2001. — №8. — С. 71-76.
14. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. — Одеса: Юридична література, 2002.
15. Кривобок В.В. Щодо співвідношення судового та прокурорського контролю за забезпеченням конституційних прав громадян в кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. — 2000. — №5. — С. 51-52.
16. Крючко Ю.І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства. — X.: ТОВ "Пегас" — 2000.
17. Кулаков В. Деякі проблеми вдосконалення повноважень прокурора по нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства // Вісник Акад. прав. наук України. — 1997. — №3. — С. 87-91.
18. Кулаков В.В. Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — X., 1999.
19. Маляренко В.Г. Реалізація основних конституційних засад в кримінально-процесуальному законодавстві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 1998.
20. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
21. Маляренко В.Т., Вернидубов I.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
22. Михеєнко М.М. Проблеми розвотку кримінального процесу в Україні. — К., 1999
23. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко Д.Я. Кримінальний процес України. — К., 1992.
24. Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури. — Донецьк: Донеччина, 2001.
25. Мичко Н.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти. — Донецк: Донеччина, 1999.
26. Мочкош Я. Захист на слідстві (проблеми та пропозиції) // Право України. — 1995. — № 8. — С. 34-37.
27. Организация роботы городской (районной) прокуратуры / НИИ Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2001.
28. Печенкін І. Нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ при прийнятті та вирішенні заяв і повідомлень громадян про злочини // Право України. — 1999. — №2. — С. 44-47.
29. Потебенько М. Інститут державності // Вісник прокуратури. — 2001. — №1. — С. 7.
30. Потебенько М. Прокуратура України: проблеми сьогодення і майбутнього // Вісник прокуратури. — 1999. — №1. — С. 5.
31. Прокуратура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2000. — №4. — С. 186-191.
32. Промова прокурора в судових дебатах. — К.: Ген. прокуратура України, 1997.
33. Середа В. Критерії ефективності роботи прокурора по підтриманню державного обвинувачення в суді // Питання конституційно-правового статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності в сучасних умовах: 36. наук. праць / ІПК Ген. прокуратурі України. — X., 1998.
34. Середа Г.П. Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — X., 2000.
35. Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях. — М.: Изд-во Моск. ун-та. - 1978.
36. Стельмах А.П. О компетенции прокурора по надзору за законностью при исполнении уголовных наказаний // Проблемы законности. — №24. — X., 1989. — С. 129-133.
37. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України. — К.: Видавництво А.С.К., 2003.
38. Тертишник Я.М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.— Харків: Арсіс, 2000.
39. Тертьпиник В.М. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Украины. — К.: А. С. К., 2001.
40. Уголовный процес / Под ред. В. П. Божьева. — М.: Спарк, 1998.
41. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України. — 1999. — №1.
42. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України. — 2001. — № 8. — С.13-15.
43. Шумський П.В. Прокуратура України. - К.: Вентурі, 1998.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1
Заказ Заказать Купить «Роль і місце органів прокуратури в кримінальному процесі»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС
 • Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС
 • Характеристика правового статусу органів прокуратури в Україні
 • Характеристика правового статусу органів прокуратури в Україні
 • Загальна характеристка органів прокуратури
 • Загальна характеристка органів прокуратури
 • "Органи прокуратури в системі органів державної влади"
 • Конституційні та інші законодавчі основи діяльності прокуратури України
 • Конституційні та інші законодавчі основи діяльності прокуратури України
 • "Органи прокуратури в системі органів державної влади"
 • Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури
Cгенерировано за 0.120542 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...