Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Роль і місце органів прокуратури в кримінальному процесі» (ID:12712)

| Размер: 33 кб. | Объем: 29 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Прокурорський нагляд за законністю і обґрунтованістю рішень в стадії порушення кримінальної справи
Розділ 2. Значення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і роз­слідування злочинів в кримінальному процесі
Розділ 3. Підтримання прокурором дер­жавного обвинувачення у кримінальному процесі
Розділ 4. Забезпечення прокурорського нагляду за до­держанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах
Висновки
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України.— К., 2001.
3. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року за №1789-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. - №53. - ст.793.
4. Європейська конвеція з прав людини. Українська правнича фундація. — К., 1997.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. // Право України. — 1996. — №12. — С. 90-96.
6. Наказ Генерального прокурора України "Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, підвищення якості та ефективності участі прокурорів у кримінальному судочинстві" від 30 жовтня 1998 р. // Прокуратура в Україні: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2000. — №4. - С. 224-232.
7. Дисциплінарний статут прокуратури України // Відомості Верх. Ради України. — 1992. — №4. — Ст. 15.


Наукова, монографічна та інша література

1. Альперт С.А. Государственное обвинение у структуре прокурорской деятельности // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. 36. наук. праць / ІПК Ген. прокуратури України. — X., 1998. — С. 86-90.
2. Антипов В.А., Ихсанов В.Г., Князев А.Г., Петров А.В., Савкин В.С. Некоторые вопросы организации прокурорского надзора и методики проведения комплексных проверок в исправительных учреждениях // Акт. проблемы прокурор, надзора: Сб. статей. — Вып. 1. — М.: ИПК руков, кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 1998. — С. 100-112.
3. Бардук В. Участь державного обвинувача у кримінальному судочинстві: як організувати роботу в районній прокуратурі // Вісник прокуратури. — 2000. — №3. — С. 81-83.
4. Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України // Право України. — 1998. — №4. — С. 28-30.
5. Дубинський О.Я., Михеенко М.М., Шибіко В.П. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. — К.: Юрінком Інтер, 1997.
6. Зозулинський Б. Щодо нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності // Право України. — 1995. — № 5-6. — С. 21-23.
7. Козьяков І. Правова основа прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю // Вісник прокуратури. — 2000. — №3. — С. 34-37.
8. Козьяков І. Прокурорський нагляд за законністю оперативно-розшукової діяльності: його проблеми // Право України. — 2000. — №1. — С. 82-85.
9. Колб О.Г. Реформування органів і установ виконання покарань України: стан, тенденції, шляхи удосконалення. — Луцьк: Медіа, 2001.
10. Коляда Я.А. Який Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим // Юридичний вісник України.— 2001.— № 9-11.
11. Корж В.П. Актуальні питання подальшого реформування кримінально-процесуальних функцій прокурора // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах: 36. наук. праць / ІПК Ген. прокуратури України. — X., 1998. — С. 59-64.
12. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. — Київ: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
13. Косюта М. Актуальні питання підтримання державного обвинувачення в суді// Право України. — 2001. — №8. — С. 71-76.
14. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. — Одеса: Юридична література, 2002.
15. Кривобок В.В. Щодо співвідношення судового та прокурорського контролю за забезпеченням конституційних прав громадян в кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. — 2000. — №5. — С. 51-52.
16. Крючко Ю.І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства. — X.: ТОВ "Пегас" — 2000.
17. Кулаков В. Деякі проблеми вдосконалення повноважень прокурора по нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства // Вісник Акад. прав. наук України. — 1997. — №3. — С. 87-91.
18. Кулаков В.В. Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — X., 1999.
19. Маляренко В.Г. Реалізація основних конституційних засад в кримінально-процесуальному законодавстві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 1998.
20. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
21. Маляренко В.Т., Вернидубов I.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
22. Михеєнко М.М. Проблеми розвотку кримінального процесу в Україні. — К., 1999
23. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко Д.Я. Кримінальний процес України. — К., 1992.
24. Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури. — Донецьк: Донеччина, 2001.
25. Мичко Н.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти. — Донецк: Донеччина, 1999.
26. Мочкош Я. Захист на слідстві (проблеми та пропозиції) // Право України. — 1995. — № 8. — С. 34-37.
27. Организация роботы городской (районной) прокуратуры / НИИ Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2001.
28. Печенкін І. Нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ при прийнятті та вирішенні заяв і повідомлень громадян про злочини // Право України. — 1999. — №2. — С. 44-47.
29. Потебенько М. Інститут державності // Вісник прокуратури. — 2001. — №1. — С. 7.
30. Потебенько М. Прокуратура України: проблеми сьогодення і майбутнього // Вісник прокуратури. — 1999. — №1. — С. 5.
31. Прокуратура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2000. — №4. — С. 186-191.
32. Промова прокурора в судових дебатах. — К.: Ген. прокуратура України, 1997.
33. Середа В. Критерії ефективності роботи прокурора по підтриманню державного обвинувачення в суді // Питання конституційно-правового статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності в сучасних умовах: 36. наук. праць / ІПК Ген. прокуратурі України. — X., 1998.
34. Середа Г.П. Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — X., 2000.
35. Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях. — М.: Изд-во Моск. ун-та. - 1978.
36. Стельмах А.П. О компетенции прокурора по надзору за законностью при исполнении уголовных наказаний // Проблемы законности. — №24. — X., 1989. — С. 129-133.
37. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України. — К.: Видавництво А.С.К., 2003.
38. Тертишник Я.М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.— Харків: Арсіс, 2000.
39. Тертьпиник В.М. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Украины. — К.: А. С. К., 2001.
40. Уголовный процес / Под ред. В. П. Божьева. — М.: Спарк, 1998.
41. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України. — 1999. — №1.
42. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України. — 2001. — № 8. — С.13-15.
43. Шумський П.В. Прокуратура України. - К.: Вентурі, 1998.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1
Заказ Заказать Купить «Роль і місце органів прокуратури в кримінальному процесі»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС
 • Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС
 • Характеристика правового статусу органів прокуратури в Україні
 • Характеристика правового статусу органів прокуратури в Україні
 • Загальна характеристка органів прокуратури
 • Загальна характеристка органів прокуратури
 • "Органи прокуратури в системі органів державної влади"
 • Конституційні та інші законодавчі основи діяльності прокуратури України
 • Конституційні та інші законодавчі основи діяльності прокуратури України
 • "Органи прокуратури в системі органів державної влади"
 • Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури
Cгенерировано за 0.164922 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів