Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Регіональна політика та регіональне управління» (ID:12711)

| Размер: 26 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Суть регіональної політики та регіонального управління
Розділ 2. Адміністративна реформа в Україні і проблема її реалізації
Висновки
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авер‘янов В. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. - 2002. - № 3. - С.20 - 27.
2. Авер’янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення // Віче. - 2002. - № 3. - С.19 - 23. - (Державно-правова реформа)
3. Авер’янов В. Проблеми демократизації державного управління в контексті адміністративної реформи в Україні // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 2. - С.3 - 8.
4. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог: Система органів виконавчої влади виступає провідним об’єктом трансформаційних перетворень у ході проведення в Україні адміністративної реформи // Право України. - 2003. - № 9. - С.24 - 30.
5. Адамець І. Адміністративна реформа як комплексна соціально-управлінська проблема // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2001. - № 2. - С.65-71.
6. Адміністративна реформа в Україні: проблеми та перспективи. - Львів, 1999. - 240с.
7. Адміністративна реформа для людини: Наук.-практ. нарис / За заг. ред. І.Коліушка. - К., 2001. - 71 с.
8. Амітан В. Формування концепції розвитку міст (теоретичний аспект) // Регіон. економіка. - 2002. - №4 (26). - С.90-98.
9. Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи / Ін-т нац. відносин і політології НАН України. - К.: Інформ.-вид. центр «Стилос», 1997. - 222 с.
10. Андрійко О. Розвиток адміністративного права в Україні: Проблеми адміністративної реформи в Україні // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 1. - С.54 - 58.
11. Андрушко В., Панасюк Н. Актуальні проблеми теорії й практики регіонального розвитку України в умовах проведення адміністративної реформи // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2001. - № 2. Ч. 2. - С.44-50.
12. Афоніна А. Отже, адміністративна реформа в України стартувала... // Хрещатик. - 2001. - 11 верес. - С.1.
13. Афоніна А., Скиба В. Що гальмує розвиток територіальних громад: Проблеми самоврядування в Україні // Хрещатик. - 2003. - 5 берез. - С.5.
14. Балабан Р. Якщо не ми, то хто ж ?: Розвиток місцевого самоврядування // Віче. - 2002. - № 11. - С.27-32.
15. Барков В. Матеріально-фінансове забезпечення місцевого самоврядування як питання політики /В. Барков, Н.Прозорова. // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2003. - № 1. - С.294 - 300.
16. Батанов О. Деякі теоретичні проблеми співвідношення місцевого самоврядування та державної влади // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 2. - С.21 - 29.
17. Баштанник В. Оптимізація системи місцевого самоврядування в Україні у контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління: В. Баштанник, В. Лукашова // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2003. - № 2. - С.2003.
18. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно- правовий аспект // Право України. - 2003. - №4. - С.12-17.
19. Валевський О. Адміністративна реформа: міф чи реальність? // Контекст. - 2002. - № 1. - С.44-49.
20. Гонцяж Я., Гнидюк Н. Адміністративна реформа: нездійснені мрії та втрачені можливості: Як знайти конструктивний шлях для реалізації осн. компонентів адмін. реформи? / Гонцяж Я., Гнидюк Н.; Центр екон. розвитку. - К.: Міленіум, 2002. - 135 с.
21. Горбунов О. Роздуми про адміністративну реформу // Юрид. вісн.України. - 2000. - 13-19 лип. - С.4.
22. Диновський Д. М. Адміністративна та муніципальна реформи в українському державотворенні // Наукові записки. - Острог, 2001. - Вип.2, ч.2. - С.275–279.
23. Диновський Д. М. Проблеми і перспективи адміністративної та муніципальної реформ у державно-правовому будівництві України // Держава і право. - К., 2001. - Вип.14: Юридичні і політичні науки. - С.211–217.
24. Дубінін Е.В. Місцеве самоврядування в Україні. Погляд з регіону. - Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002. - 154 с.
25. Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі // Право України. - 2003. - № 5. - С.3-8.
26. Жук М. Ринкові основи регіонального управління // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 3. - С.14 - 19.
27. Закон про місцеве самоврядування в Україні: Наук.-практ. коментар / Батрименко В.І., Борденюк В.І., Виноградова Г.В. та ін. / Редкол.: Опришко В.Ф. (голова) та ін. - К., 1999.
28. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: За станом на 10 квіт. 2002 р. // Верх. Рада України. - Офіц. вид.. - К.: Парламент. вид-во, 2002. – 64.
29. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»: За станом на 10 квіт. 2002 р. / Верх. Рада України.. - Офіц. вид.. - К.: Парламент. вид-во, 2002. – 17.
30. Законодавство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів: Зб. нормат. актів / Уклад.: М.П.Воронов та ін. - Х.: Факт, 2000.
31. Законодавство України про місцеве самоврядування: Зб. законодав. актів: За станом на 5 листоп. 2001 р. / Верхов. Рада України. - Офіц. вид.. - К.: Парлам. вид-во, 2001.
32. Косик С. Розвиток місцевого самоврядування в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - № 4. - С.32 - 33.
33. Ластовецький А. Вдосконалення державного регулювання підприємства у ракурсі адміністративної реформи // Право України. - 2002. - № 6. - С.18 - 24.
34. Лубенський О. Реформа влади: бюрократичне бачення чи національний інтерес? // Укр. слово. - 2003. - 2-15 січ. - С.5.
35. Мавко П. Абетка адміністративної реформи // Юрид. вісн.України. - 2001. - 8-14 лют. - С.5.
36. Мінін Л. В., Воронцов С. В. Адміністративна реформа в умовах трансформації економіки України // Актуальні питання економіки. - 2001. - №1-2. - С.31 - 36.
37. Музика О. Повноваження органів місцевого самоврядування на отримання доходів у місцеві бюджети // Право України. - 2001. - № №4. - С.25-27. - (Проблеми місцевого самоврядування)
38. Нагребецька І. Два крила одного процесу // Уряд. кур'єр. - 2003. - 14 січ. - С.7.
39. Нижник Н. Адміністративна реформа в країнах Центральної Європи: досвід для України /Н. Нижник, В. Лемак. // Вісн. держ. служби України. - 2003. - №2. - С.32-36.
40. Нижній С. Державна регіональна політика в умовах адміністративної реформи // Юридична Україна. - 2003. - № 6. - С.10 - 14.
41. Новікова Т. Адміністративна реформа в Україні та Польщі // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2002. - №3. - С.17 - 26.
42. Олуйко В. Муніципальна реформа: на часі кроки вперед // Уряд. кур'єр. - 2002. - 25 груд. - С.4.
43. Павлов М. Концептуальні аспекти регіонального розвитку // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2002. - № 1. - С.189 - 199.
44. Павлюк О. Регіональні проблеми інформаційного забезпечення державної регіональної політики та адміністративної реформи // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2001. - № 2. - С.266-268.
45. Парцхаладзе Л. Перспективи для міської влади: усім містам присвячується // Дзеркало тижня. - 2003. - №18, (443), 17-23 трав. - С.4.
46. Полешко А. Хід адміністративної реформи в Україні // Право України. - 2003. - №4. - С.104-118.
47. Постанова Верховної Ради України „Про стан реалізації адміністративної реформи стосовно вдосконалення діяльності органів виконавчої влади” від 2 листопада 2000 р. № 2067-III // Голос України. - 2000. - 21 листоп. - С.2.
48. Пухтинський М. Адміністративна реформа: концептуальні та прикладні аспекти здійснення // Уряд. кур'єр. - 2003. - 19 берез. - С.13.
49. Рахімкулов Е. Місцеве самоврядування і його ресурсні можливості // Віче. - 2002. - № 6. - С.39 - 40.
50. Сучасне державотворення у контексті адміністративної реформи: Зб. матеріалів наук.-практ. конф./ Укр. Г.І.Мостовий (керівник) та ін. - Х., 2000. - 114 с.
51. Сучасний стан та перспективи перетворення регіонального управління в Україні // Формування механізму регіонального управління в Україні. - Х., 2002. - С.22–156.
52. Указ Президента України „Питання організації проведення в Україні адміністративної реформи” від 21 липня 2001 р. за № 538/2001 // Уряд. кур'єр. - 2001. - 31 лип. - С.10.
53. Указ Президента України „Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні” від 29 травня 2001 року за № 345/2001 // Уряд. кур'єр. - 2001. - 31 трав. - С.4.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1
Заказ Заказать Купить «Регіональна політика та регіональне управління»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Сутність комплексного розвитку економічних районів
 • Поняття кадрової політики у регіоні. Особливості державних регіональних програм розвитку
 • Поняття кадрової політики у регіоні. Особливості державних регіональних програм розвитку
 • Призначення і суть місцевих фінансів
 • Основні результати наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України
 • Основні результати наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України
 • Доходи і видатки місцевих бюджетів
 • СТРУКТУРНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС
 • Взаємозвязок територіальної організації продуктивних сил та систем розселення
 • Регіональна економічна політика, її сутність та завдання
 • Регіональна державна політика
Cгенерировано за 0.119557 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...