Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Регіональна політика та регіональне управління» (ID:12711)

| Размер: 26 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Суть регіональної політики та регіонального управління
Розділ 2. Адміністративна реформа в Україні і проблема її реалізації
Висновки
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авер‘янов В. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. - 2002. - № 3. - С.20 - 27.
2. Авер’янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення // Віче. - 2002. - № 3. - С.19 - 23. - (Державно-правова реформа)
3. Авер’янов В. Проблеми демократизації державного управління в контексті адміністративної реформи в Україні // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 2. - С.3 - 8.
4. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог: Система органів виконавчої влади виступає провідним об’єктом трансформаційних перетворень у ході проведення в Україні адміністративної реформи // Право України. - 2003. - № 9. - С.24 - 30.
5. Адамець І. Адміністративна реформа як комплексна соціально-управлінська проблема // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2001. - № 2. - С.65-71.
6. Адміністративна реформа в Україні: проблеми та перспективи. - Львів, 1999. - 240с.
7. Адміністративна реформа для людини: Наук.-практ. нарис / За заг. ред. І.Коліушка. - К., 2001. - 71 с.
8. Амітан В. Формування концепції розвитку міст (теоретичний аспект) // Регіон. економіка. - 2002. - №4 (26). - С.90-98.
9. Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи / Ін-т нац. відносин і політології НАН України. - К.: Інформ.-вид. центр «Стилос», 1997. - 222 с.
10. Андрійко О. Розвиток адміністративного права в Україні: Проблеми адміністративної реформи в Україні // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 1. - С.54 - 58.
11. Андрушко В., Панасюк Н. Актуальні проблеми теорії й практики регіонального розвитку України в умовах проведення адміністративної реформи // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2001. - № 2. Ч. 2. - С.44-50.
12. Афоніна А. Отже, адміністративна реформа в України стартувала... // Хрещатик. - 2001. - 11 верес. - С.1.
13. Афоніна А., Скиба В. Що гальмує розвиток територіальних громад: Проблеми самоврядування в Україні // Хрещатик. - 2003. - 5 берез. - С.5.
14. Балабан Р. Якщо не ми, то хто ж ?: Розвиток місцевого самоврядування // Віче. - 2002. - № 11. - С.27-32.
15. Барков В. Матеріально-фінансове забезпечення місцевого самоврядування як питання політики /В. Барков, Н.Прозорова. // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2003. - № 1. - С.294 - 300.
16. Батанов О. Деякі теоретичні проблеми співвідношення місцевого самоврядування та державної влади // Часопис Київського університету права. - 2002. - № 2. - С.21 - 29.
17. Баштанник В. Оптимізація системи місцевого самоврядування в Україні у контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління: В. Баштанник, В. Лукашова // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2003. - № 2. - С.2003.
18. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно- правовий аспект // Право України. - 2003. - №4. - С.12-17.
19. Валевський О. Адміністративна реформа: міф чи реальність? // Контекст. - 2002. - № 1. - С.44-49.
20. Гонцяж Я., Гнидюк Н. Адміністративна реформа: нездійснені мрії та втрачені можливості: Як знайти конструктивний шлях для реалізації осн. компонентів адмін. реформи? / Гонцяж Я., Гнидюк Н.; Центр екон. розвитку. - К.: Міленіум, 2002. - 135 с.
21. Горбунов О. Роздуми про адміністративну реформу // Юрид. вісн.України. - 2000. - 13-19 лип. - С.4.
22. Диновський Д. М. Адміністративна та муніципальна реформи в українському державотворенні // Наукові записки. - Острог, 2001. - Вип.2, ч.2. - С.275–279.
23. Диновський Д. М. Проблеми і перспективи адміністративної та муніципальної реформ у державно-правовому будівництві України // Держава і право. - К., 2001. - Вип.14: Юридичні і політичні науки. - С.211–217.
24. Дубінін Е.В. Місцеве самоврядування в Україні. Погляд з регіону. - Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002. - 154 с.
25. Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі // Право України. - 2003. - № 5. - С.3-8.
26. Жук М. Ринкові основи регіонального управління // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 3. - С.14 - 19.
27. Закон про місцеве самоврядування в Україні: Наук.-практ. коментар / Батрименко В.І., Борденюк В.І., Виноградова Г.В. та ін. / Редкол.: Опришко В.Ф. (голова) та ін. - К., 1999.
28. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: За станом на 10 квіт. 2002 р. // Верх. Рада України. - Офіц. вид.. - К.: Парламент. вид-во, 2002. – 64.
29. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»: За станом на 10 квіт. 2002 р. / Верх. Рада України.. - Офіц. вид.. - К.: Парламент. вид-во, 2002. – 17.
30. Законодавство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів: Зб. нормат. актів / Уклад.: М.П.Воронов та ін. - Х.: Факт, 2000.
31. Законодавство України про місцеве самоврядування: Зб. законодав. актів: За станом на 5 листоп. 2001 р. / Верхов. Рада України. - Офіц. вид.. - К.: Парлам. вид-во, 2001.
32. Косик С. Розвиток місцевого самоврядування в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - № 4. - С.32 - 33.
33. Ластовецький А. Вдосконалення державного регулювання підприємства у ракурсі адміністративної реформи // Право України. - 2002. - № 6. - С.18 - 24.
34. Лубенський О. Реформа влади: бюрократичне бачення чи національний інтерес? // Укр. слово. - 2003. - 2-15 січ. - С.5.
35. Мавко П. Абетка адміністративної реформи // Юрид. вісн.України. - 2001. - 8-14 лют. - С.5.
36. Мінін Л. В., Воронцов С. В. Адміністративна реформа в умовах трансформації економіки України // Актуальні питання економіки. - 2001. - №1-2. - С.31 - 36.
37. Музика О. Повноваження органів місцевого самоврядування на отримання доходів у місцеві бюджети // Право України. - 2001. - № №4. - С.25-27. - (Проблеми місцевого самоврядування)
38. Нагребецька І. Два крила одного процесу // Уряд. кур'єр. - 2003. - 14 січ. - С.7.
39. Нижник Н. Адміністративна реформа в країнах Центральної Європи: досвід для України /Н. Нижник, В. Лемак. // Вісн. держ. служби України. - 2003. - №2. - С.32-36.
40. Нижній С. Державна регіональна політика в умовах адміністративної реформи // Юридична Україна. - 2003. - № 6. - С.10 - 14.
41. Новікова Т. Адміністративна реформа в Україні та Польщі // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2002. - №3. - С.17 - 26.
42. Олуйко В. Муніципальна реформа: на часі кроки вперед // Уряд. кур'єр. - 2002. - 25 груд. - С.4.
43. Павлов М. Концептуальні аспекти регіонального розвитку // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2002. - № 1. - С.189 - 199.
44. Павлюк О. Регіональні проблеми інформаційного забезпечення державної регіональної політики та адміністративної реформи // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2001. - № 2. - С.266-268.
45. Парцхаладзе Л. Перспективи для міської влади: усім містам присвячується // Дзеркало тижня. - 2003. - №18, (443), 17-23 трав. - С.4.
46. Полешко А. Хід адміністративної реформи в Україні // Право України. - 2003. - №4. - С.104-118.
47. Постанова Верховної Ради України „Про стан реалізації адміністративної реформи стосовно вдосконалення діяльності органів виконавчої влади” від 2 листопада 2000 р. № 2067-III // Голос України. - 2000. - 21 листоп. - С.2.
48. Пухтинський М. Адміністративна реформа: концептуальні та прикладні аспекти здійснення // Уряд. кур'єр. - 2003. - 19 берез. - С.13.
49. Рахімкулов Е. Місцеве самоврядування і його ресурсні можливості // Віче. - 2002. - № 6. - С.39 - 40.
50. Сучасне державотворення у контексті адміністративної реформи: Зб. матеріалів наук.-практ. конф./ Укр. Г.І.Мостовий (керівник) та ін. - Х., 2000. - 114 с.
51. Сучасний стан та перспективи перетворення регіонального управління в Україні // Формування механізму регіонального управління в Україні. - Х., 2002. - С.22–156.
52. Указ Президента України „Питання організації проведення в Україні адміністративної реформи” від 21 липня 2001 р. за № 538/2001 // Уряд. кур'єр. - 2001. - 31 лип. - С.10.
53. Указ Президента України „Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні” від 29 травня 2001 року за № 345/2001 // Уряд. кур'єр. - 2001. - 31 трав. - С.4.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1
Заказ Заказать Купить «Регіональна політика та регіональне управління»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Сутність комплексного розвитку економічних районів
 • Поняття кадрової політики у регіоні. Особливості державних регіональних програм розвитку
 • Поняття кадрової політики у регіоні. Особливості державних регіональних програм розвитку
 • Призначення і суть місцевих фінансів
 • Основні результати наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України
 • Основні результати наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України
 • Доходи і видатки місцевих бюджетів
 • СТРУКТУРНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС
 • Взаємозвязок територіальної організації продуктивних сил та систем розселення
 • Регіональна економічна політика, її сутність та завдання
 • Регіональна державна політика
Cгенерировано за 0.118630 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів