Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Роль і місце органів прокуратури в кримінальному процесі» (ID:12256)

| Размер: 34 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Значення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і роз­слідування злочинів в кримінальному процесі
Розділ 2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за до­держанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян
Розділ 3. Актуальні проблеми підтримання прокурором дер­жавного обвинувачення в кримінальному процесі
Висновки
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України.— К., 2001.
3. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року за №1789-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. - №53. - ст.793.
4. Європейська конвеція з прав людини. Українська правнича фундація. — К., 1997.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. // Право України. — 1996. — №12. — С. 90-96.
6. Наказ Генерального прокурора України "Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, підвищення якості та ефективності участі прокурорів у кримінальному судочинстві" від 30 жовтня 1998 р. // Прокуратура в Україні: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2000. — №4. - С. 224-232.
7. Дисциплінарний статут прокуратури України // Відомості Верх. Ради України. — 1992. — №4. — Ст. 15.

Наукова, монографічна та інша література

1. Альперт С.А. Государственное обвинение у структуре прокурорской деятельности // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. 36. наук. праць / ІПК Ген. прокуратури України. — X., 1998. — С. 86-90.
2. Антипов В.А., Ихсанов В.Г., Князев А.Г., Петров А.В., Савкин В.С. Некоторые вопросы организации прокурорского надзора и методики проведения комплексных проверок в исправительных учреждениях // Акт. проблемы прокурор, надзора: Сб. статей. — Вып. 1. — М.: ИПК руков, кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 1998. — С. 100-112.
3. Бардук В. Участь державного обвинувача у кримінальному судочинстві: як організувати роботу в районній прокуратурі // Вісник прокуратури. — 2000. — №3. — С. 81-83.
4. Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України // Право України. — 1998. — №4. — С. 28-30.
5. Дубинський О.Я., Михеенко М.М., Шибіко В.П. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. — К.: Юрінком Інтер, 1997.
6. Зозулинський Б. Щодо нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності // Право України. — 1995. — № 5-6. — С. 21-23.
7. Козьяков І. Правова основа прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю // Вісник прокуратури. — 2000. — №3. — С. 34-37.
8. Козьяков І. Прокурорський нагляд за законністю оперативно-розшукової діяльності: його проблеми // Право України. — 2000. — №1. — С. 82-85.
9. Колб О.Г. Реформування органів і установ виконання покарань України: стан, тенденції, шляхи удосконалення. — Луцьк: Медіа, 2001.
10. Корж В.П. Актуальні питання подальшого реформування кримінально-процесуальних функцій прокурора // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах: 36. наук. праць / ІПК Ген. прокуратури України. — X., 1998. — С. 59-64.
11. Косюта М. Актуальні питання підтримання державного обвинувачення в суді// Право України. — 2001. — №8. — С. 71-76.
12. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. — Одеса: Юридична література, 2002.
13. Кривобок В.В. Щодо співвідношення судового та прокурорського контролю за забезпеченням конституційних прав громадян в кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. — 2000. — №5. — С. 51-52.
14. Крючко Ю.І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства. — X.: ТОВ "Пегас" — 2000.
15. Кулаков В. Деякі проблеми вдосконалення повноважень прокурора по нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства // Вісник Акад. прав. наук України. — 1997. — №3. — С. 87-91.
16. Кулаков В.В. Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — X., 1999.
17. Маляренко В.Т., Вернидубов I.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
18. Маляренко В.Г. Реалізація основних конституційних засад в кримінально-процесуальному законодавстві України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 1998.
19. Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури. — Донецьк: Донеччина, 2001.
20. Мичко Н.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти. — Донецк: Донеччина, 1999.
21. Организация роботы городской (районной) прокуратуры / НИИ Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2001.
22. Печенкін І. Нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ при прийнятті та вирішенні заяв і повідомлень громадян про злочини // Право України. — 1999. — №2. — С. 44-47.
23. Потебенько М. Інститут державності // Вісник прокуратури. — 2001. — №1. — С. 7.
24. Потебенько М. Прокуратура України: проблеми сьогодення і майбутнього // Вісник прокуратури. — 1999. — №1. — С. 5.
25. Проблемы правового регулирования организации и деятельности прокуратуры в современных условиях: Мат-лы совмест, засед. Ученого Совета и координац. бюро соц. законности и прок. надзора / Всесоюзн. научно-исслед. ин-та проблем укрепления законности и правопорядка (выступл. Ю. М. Савицкого) // Науч. инф. по вопр. борьбы с преступностью. — М., 1990. — №128. — С. 23-26.
26. Прокуратура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2000. — №4. — С. 186-191.
27. Промова прокурора в судових дебатах. — К.: Ген. прокуратура України, 1997.
28. Роль і завдання органів прокуратури в реалізації положень нової Конституції України. Виступ Президента України Леоніда Кучми на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України 9 липня 1996 р. // Уряд. кур'єр. — 1996. — 13 липня.
29. Середа В. Критерії ефективності роботи прокурора по підтриманню державного обвинувачення в суді // Питання конституційно-правового статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності в сучасних умовах: 36. наук. праць / ІПК Ген. прокуратурі України. — X., 1998.
30. Середа Г.П. Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — X., 2000.
31. Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях. — М.: Изд-во Моск. ун-та. - 1978.
32. Стан дотримання прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. — К., 2000.
33. Стельмах А.П. О компетенции прокурора по надзору за законностью при исполнении уголовных наказаний // Проблемы законности. — №24. — X., 1989. — С. 129-133.
34. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України. — К.: Видавництво А.С.К., 2003.
35. Шумський П.В. Прокуратура України. - К.: Вентурі, 1998.
36. Щербаненко Ю.В. О состоянии законности в пенитенциарных учреждениях и прокурорском надзоре за ее соблюдением // Акт. проблемы прокурор, надзора: Сб. статей. — Вып. 1 / ИПК руковод. кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — М., 1998. — С. 6-12.
Дополнительная информацияРік написання: 2003
Інтервал: 1
Заказ Заказать Купить «Роль і місце органів прокуратури в кримінальному процесі»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС
 • Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС
 • Характеристика правового статусу органів прокуратури в Україні
 • Характеристика правового статусу органів прокуратури в Україні
 • Загальна характеристка органів прокуратури
 • Загальна характеристка органів прокуратури
 • "Органи прокуратури в системі органів державної влади"
 • Конституційні та інші законодавчі основи діяльності прокуратури України
 • Конституційні та інші законодавчі основи діяльності прокуратури України
 • "Органи прокуратури в системі органів державної влади"
 • Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури
Cгенерировано за 0.121299 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...