Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Історія України» (ID:11837)

| Размер: 161 кб. | Объем: 84 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВнутрішня і зовнішня політика Романа Мстиславовича і Данила Галицького / Стародавні східні слов’яни на території сучасної України: походження, розселення, господарство і культура / Роздроблення Київської держави: причини, наслідки. Князівства на території України у ХІІ-УІІІ ст. та їх політика / Литовсько-руська держава. Устрій і побут українських земель у складі Великого князівсьтва литовського / Утворення київської держави. Перші князі / Київська Русь за Ярослава Мудрого та його наступників / Захоплення Галичини Польшею. Люблінська унія і її наслідки / Входження України під протекторат Росії. Українсько-російський договір 1654 р.: міфи і реальність / Закарпаття в часи Київської Русі і Галицько-Волинської держави / Антифеодальний визвольний рух на українських землях в кінці ХУІ-30-х рр. ХУІІ ст. / Наш край у давнину / Кошовий атаман Запорізької Січі Іван Сірко / Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я і Криму / Навала орд хана Батия на Україну. Золоорлинське іго і боротьба проти нього / Гайдамаки і опришки. Олекса Довбуш / Гетьман України Богдан Хмельницький як визначний полководець і державний діяч / Причини і початок Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького / Культура Київської Русі / Гетьманування Розумовського К. Остаточна ліквідація автономного устрою на Лівобережжі та Солобжанщіні / Первообщинний лад на території сучасної України. Життя, праця, побут і вірування найдавнішого населення / Історичне значення Староруської держави. Дискусії навколо її історичної і культурної спадщини / Павло Полбуоток і антимосковська опозиція / Історичне значення Галицько-Волинського князівства / Володимир Великий і завершення формування Київської держави / Пилип Орлик і його конституція України / “Норманська теорія” походження Київської Русі та її сучасна оцінка / Гетьманування Івана Мазепи. Його роль і місце в історії українського народу / Християнізація Русі: причини, хід і наслідки / Княжіння Володимира Мономаха та його сина Мстислава. Що ви знаете про так звану “Шапку Мономаха”? / Терестейська та Ужгородські унії і їх роль у житті українського народу / Петро Канашевич-Сагайдачний – видатний гетьман українського козатства / Початок книгодрукування в Україні. Іван Федоров / Рол братств у визвольному русі українських землях у ХУІ-ХУІІ ст. / Розвиток культури українського народу (ХІУ – перша половина ХУІІ ст.) / Дослов’янські народи на території сучасної України / Входження Північного Причорномор’я та Правобережної України до складу Росії / Внутрішня і зовнішня політика Биректорії УНР. Спроба возз’єднання двох українських держав / Українська держава за часів гетьмана Павла Скоропадського / Становлення і консолідація української нації (друга половина ХІХ ст.) / Національне відродження в західноукраїнських землях. “Руська трійця” / Українські січові стрільці у першій світовій війні / Зборівський і Білоцерківський договори. Як важливі віхи в ході визвольної війни українського народу середини ХУІІ ст. / Діяльність вихідців із Закарпаття в Україні і Росії в кінці ХУІІІ – першій половині ХІХ ст. (Орай, Гуца-Венелі, Балудянский, Кукольник, Лодій та ін.) / Розвиток культури в Україні на початку ХХ ст. / Україна у війні Французької та Російської імперії на початку ХІХ ст. / Столипінська аграрна реформа та її проведення в Україні / Поява українського козатцтва. Запорізька Січ / Соціально-економічний і політичний розвиток українських земель у другій половині ХУІІ-першій половині ХУІІІ ст. / Соціально-економічний і політичний розвиток українських земель у першій половині ХІХ ст. / Видатні діячі Центральної Ради (Грущевський, Винниченко, Петлюра) / Гетьманування Івана Виговського і його Гадяцький договір. Війна з Москвою. Конотопська битва / Декабриський рух в Україні / Соц.екном. зміни у підросійській Україні в другій половині ХІХ ст. / Соц.-економ. і політичний розвиток українських земель у другій половині ХУІІІ ст. / Українські землі в період Першої світової війни / Універсали Української Центральної Ради та їх значення / Україна в демократичній революції 1905-1907 рр. Піднесення масового селянського і робітничого руху. Український національний рух / Олександр Духнович і національно-культурна діяльність інших представників закарпатської інтелігенції у ХІХ ст. / Закарпаття у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Реформа 1861 р. та її соціально-економічні наслідки на Україні / Вплив Лютневої революції в Росії на події в Україні. Утворення Української Центральної Ради / Виникнення ід іяльність Кирило-Мефодівськокого братства / Т. Г. Шевченко в українському національному русі / Суспільно-політичний і національний рух в Україні в другій половині ХІХ ст. і на початку ХХ ст. / Кріпосницький гніт і повстання проти нього. Устим Кармалюк – визначний керівник антикріпосницької боротьби селян України / Українська культура першої половини ХІХ ст. / Українська культура другої половини ХІХ ст. / Українська козацька держава та її історичне значення. Чому впала козацька державність? / Ліквідація Запорізької Січі і трагічна доля її останнього Кошового. Українські козацькі формування після зруйнуваня Запорізької Січі / Розвиток української культури у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст. / Кінець німецько-фашиської окупації радянської України. Проблеми кордонів. Розширення прав радянської України / Примусова колективізація. Особливості сталінської боротьби із селянством України / ОУН-УПА в період світової війни і перші повоєнні роки / Рух опору в українських землях в роки німецько-фашиської окупації / Сталінська індустріалізація України, її досягненняч і втрати / Українська СРС в умовах НЕП (1921-1928). Причини згортання НЕПу. / Окупація України військами фашиської Німеччини та її союзників. Нациський окупаційний режим в Україні / “Декларація про державний суверенітет України” та її історичне значення. Особливості державотворчих процесів в незалежній українській державі / Україна в застійні роки. Новітня русифікація (1965-1985) / Загострення кризи тоталітарної системи в Україні в другій половині 80-х на поч. 90-х років ХХ ст. / Політика українізації, її впровадження і перші наслідки. Згортання українізації в 30-ті роки / Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність в 1917-1920 рр. / Західноукраїнські землі в післявоєнний період другої світової війни / Закарпаття в складі Чехословаччини в 20-30-ті рр. ХХ ст / Проблеми відбудови народного господарства і суспільно-політичного життя в Україні наприкинці 40-х на початку 50-х рр ХХ ст. / Визволення Закарпаття Радянською Армією і воззєднання його з УРСР. Встановлення радянського режиму / Україна і формування федерації. Утворення СРСР / Національно-визвольний рух в Україні у липні-жовтні 1917 р. Третій універсал Центральної Ради і проголошення УНР / Перехід Криму до УРСР. Проблема кримського сепаратизму після проголошення незалежності України / Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі / Спроби лібералізації суспільно-політьичного життя України в другій половині 50-х – на початку 30-х рр ХХ ст. / Труднощі і суперечності розвитку культури в Україні у міжвоєнні роки. “Розстріляне відродження” / Голодомор 1932-1933 рр. В Україні та його соц.-пол. Наслідки / Автономія Карпатської України і проголошення її незалежності. Окупація Закарпаття хортистською Угорщиною / Загострення економічних проблем в 70-80-ті рр. Чорнобильська катастрофа та її наслідки / Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки та її внутрішня і зовнішня політика. Акт злуки з УНР / Посткомуністичний етап формування багатопартійності в Україні. Основні політичні партії та об’єднання / Зовнішня політика незалежної України в сучасних умовах / Культурне і духовне життя України в сучасну добу / Прийняття Конституції України – Основного Закону суверенної і незалежної демократичної правової держави / Особливості національно-демократичного руху в Україні в 60-80-ті рр. Діяльність української гельсинської групи / Соцівально-економічне становище України на сучасному етапі: проблеми і перспективи / Політика держави щодо релігії і церкви в радяські часи і після проголошення незалежності України / Державна символіка України / Августин Волошин – визначний культурно-освітній і політичний діяч, президент Карпатської


Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Дополнительная информацияРік написання: 2003
Інтервал: 1

Шпаргалка. Для підготовки до семінарських та іспитів. Питання ідуть одне за одним, як звично, на листі
Заказ Заказать Купить «Історія України»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Розвиток радянського цивільного законодавства України 1922-1927 рр.
 • Українська держава за часів Директорії
 • Розвиток економіки США 1918-1939 рр.
 • Відродження української культури
 • Формування української національної держави в ході визвольної війни під приводом Богдана Хмельницького
 • Історія виставкової діяльності в Україні
 • Формування партійно-бюрократичної диктатури в Україні в1930 рр
 • ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 • ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 • Державна податкова адміністрація України: завдання, функції і структура
 • Історія розвитку ідей конституціоналізму в Україні
Cгенерировано за 0.120370 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів