Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація контролю державної податкової інстпекції за сплатою податків» (ID:11723)

| Размер: 67 кб. | Объем: 70 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Структура державних податкових органів в Україні
Розділ 2. Організація контролю Державної податкової служби України
Розділ 3. Удосконалення податкової системи України – удосконалення податкового контролю
Розділ 4. Досвід зарубіжних країн з питань контролю за справлянням податків
Висновки
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомост Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 140-143.
2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.
1. Про внесення змін до Закону Української РСР «Про державну податкову службу в Українській РСР»: Закон України від 7 липня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №39.
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про державну податкову службу в Україні»: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.
3. Про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в Україні»: Закон України від 5 лютого 1998 р. // Голос України 1998. — №28. — 14 лютого.
4. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №16.
5. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір»: Закон України від 19 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №50.
6. Про податок на додану вартість: Закон України від З квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №21.
7. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. в редакції Закону від 22 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №27.
8. Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №2.
9. Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення: Закон України від 20 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №36.
10. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №14.
11. Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №19.
12. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 р. // Голос України. — 1993 р. — 21 травня.
13. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №10.
14. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: Закон України від 11 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №11.
15. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №30.
16. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №13.
17. Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1992. — №2.
18. Про порядок збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1993. — № 4—5.
19. Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх спеціальне використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. // Зібрання постанов Уряду України. — 1994. — №5.
20. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України, — 1997. — №37.
21. Про збір на обов'язкове соціальне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №37.
22. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — №36.
23. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №20—21.
24. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №5—6.
25. Про гербовий збір: Закон України від 13 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №26.
26. Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про систему оподаткування»: Закон України від 4 листопада 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №51.
27. Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №51.
28. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 р. // Урядовий кур'єр від 07.07.1998. — №128.

Монографічна, наукова та інша література

1. Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Право України. – 2001. - №10. – С. 97-101.
2. Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. — М.: Юрист, 1995.
3. Бюджет і фінансова політика України / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Д’яконова. - К.: Наукова думка, 1997.
4. Вісник податкової служби України: Щомісячний інформаційний бюлетень Головної державної податкової інспекції України. — К., 1995. — № 1, 2, 4; 1997. — № 3, 7, 11.
5. Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.
6. Вурлакова Л.В. и др. Система налогообложения: (отечественный й зарубежный опыт). Экономика: Обзор информационный. — К.: УкрНИИНТИ, 1991.
7. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2001.
8. Гуреев В.И. Налоговое право. — М.: Экономика, 1995.
9. Дернберг, Ричард Л. Международное налогообложение: Краткий курс. — М.: ЮНИТИ, 1997.
10. Криницкий И.Е., Кучерявенко Н.П. Налоговое право. — Харьков: Клисон, 1995.
11. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. — Харьков: Эспада, 1996.
12. Лунев А.Е. Теоретические проблеми государственного управлення. — М.: Наука, 1974.
13. Налоги в развитых странах / Под ред. И. Г. Русакова. — М.: Финансы и статистика, 1991.
14. Налоговая система и налоговая политика. — Донецк: Гос. ун-т, 1992.
15. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999.
16. Податки в Україні: Збірник діючих законодавчих та відомчих нормативних актів з питань оподаткування. — К., 1995.
17. Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко та ін.; за ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
18. Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.
19. Пушкарук В.И. Как избежать налогов. — К.: МП «Лоран», 1994.
20. Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине. — Часть 1: Как избежать финансовьіх санкций? Как воспользоваться льготами? — К.: Конкорд, 1995.
21. Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине. — Часть 2: Как избежать налогов? (Советы налогоплательщиков); Как изымать налоги? (Советы налоговому инспектору). — К., 1995.
22. Соскін О. Концепція трансформації податкової системи в Україні // Малий та середній бізнес. – 1998. - № 2-3.
23. Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.
24. Ткаченко В. А., Каламбет С. В., Кармазін Ю.А. Удосконалення податкового механізму на основі визначеня податкового потенціалу // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 99-103.
25. Толстпопятенко Т.П., Федотова И.Т. Налоговое право США. — М.: Изд. центр «АнкиА», 1996.
26. Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. Податкова система України. — К.: Либідь, 1994.
Дополнительная информацияРік написання: 2002
Інтервал: 2
Заказ Заказать Купить «Організація контролю державної податкової інстпекції за сплатою податків»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Правові основи здійснення фінансового контролю Державною податковою службою України
  • Організація контролю в системі справляння податків
  • Організація фінансового контролю за сплатою прямих податків з підприємств
  • Податкова система України
  • Правовий статус Державної податкової служби. Контрольна робота з дисципліни «Фінансове право»
  • Організація податкової служби і податкової роботи
  • Реформування та вдосконалення податкової системи України
  • Реформування та вдосконалення податкової системи України
  • Державна податкова служба України
  • Податковий контроль за правильністю справляння місцевих податків та зборів
Cгенерировано за 0.161241 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів